1.

Deuze, Mark
Journalists in the Netherlands : an analysis of the people, the issues and the (inter-)national environment / Mark Deuze. - Amsterdam : Aksant Academic Publishers, 2002. - IX, 224 p. : ill. ; 22 cm
Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2002.
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-039-2 : € 30.-   B0216985

2.

Baets, Walter
Wie orde zaait zal chaos oogsten : een vertoog over de lerende mens / Walter Baets. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2002. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-232-3875-3 : € 19.50
NUR 738/800   B0217265

Benninga, Robert S.
Bewust Benninga : rijke levens-ervaringen en inspirerende ideeën voor succes en geluk / Robert S. Benninga ; [eindred.: Hennie Franssen-Seebregts]. - Baarn : Tirion, cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Uitg. in samenw. met Mindpower, passion for people.
ISBN 90-439-0458-9 : € 17.90 (A)
NUR 765/770   B0217276

Beyond
Beyond knowledge productivity : report of a quest / [ed.] Teun van Aken, Tom M. van Engers. - Utrecht : LEMMA Publishers, 2002. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Vanwoodman Society publication series ; no. 1)
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5931-126-4 : € 30.- (W)
NUR 801   B0216917

Brecher, Paul
Tai-ji / Paul Brecher ; [vert. uit het Engels: Studio Imago, Saskia Kotte ; red.: Studio Imago ; eindred.: Caroline Wheal ; fotogr.: Henri, i.e. Henry Allen ... et al.]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 87 p. : ill. ; 17×18 cm. - (Mind, body & spirit)
Vert. gebaseerd op: Principles of Tai Chi. - London : Thorsons, 1997.
ISBN 90-443-0421-6 geb. : € 11.50
NUGI 613   B0217212

Carlson, Kris
Maak van een mug geen olifant voor vrouwen! : 100 duidelijke tips tegen stress voor de vrouw van vandaag / Kris Carlson ; [vert. uit het Engels: Rosemarie de Bliek]. - Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, cop. 2002. - 313 p. ; 17 cm
Vert. van: Don't sweat the small stuff for women. - New York : Hyperion, cop. 2001.
ISBN 90-245-4533-1 : € 12.50 (A)
NUR 770   B0217153

Carlson, Richard
Maak van een mug geen olifant als het om geld gaat! : in 100 stappen naar een grotere spirituele en materiële rijkdom / Richard Carlson ; [vert. uit het Engels: Mariëtte van Gelder]. - Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, cop. 2002. - 262 p. ; 17 cm
Vert. van: Don't sweat the small stuff about money. - New York : Hyperion, cop. 2002. - Oorspr. titel: Don't worry, make money. - New York : Hyperion, cop. 1998.
Oorspr. titel: Don't worry, make money : in 100 stappen naar een grotere spirituele en materiële rijkdom. - 1999.
Met lit. opg.
ISBN 90-245-4639-7 : € 12.50 (A)
NUR 770   B0217094

Cuisinier, Marianne
Als je baby sterft : over de verwerking van miskraam en doodgeboorte / Marianne Cuisinier & Hettie Janssen ; m.m.v. Johan Kuijpers. - 4e herz. dr. - Houten : M.O.M, 2002. - 184 p. ; 23 cm
Oorspr. titel: Met lege handen. - Hoogezand : Stubeg, 1991.
Met lit. opg.
ISBN 90-269-2536-0 : € 16.50
NUR 850   B0217246

Dove, Pragito
Verlichting tussen de bedrijven door : eenvoudige meditaties voor thuis en op het werk / Pragito Dove ; [vert. uit het Engels: Marijke Koekoek]. - Haarlem : Altamira-Becht, cop. 2002. - 216 p. ; 21 cm
Vert. van: Lunchtime enlightenment. - New York : Viking Press, cop. 2001.
Met lit. opg.
ISBN 90-6963-574-7 : € 16.90 (A)
NUR 723   B0217076

Flamingo
Flamingo pockets. - Amsterdam : Flamingo, 1999-.... - 18 cm

Lemaire, Ton - Filosofie van het landschap

Marcus Aurelius - Persoonlijke notities

Frissell, Bob
Je bent een spiritueel wezen / Bob Frissell ; [vert. uit het Engels: Studio Imago]. - Rijswijk : Elmar, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 22 cm
Vert. van: You are a spiritual being having a human experience. - Berkeley : Frog, 2001.
ISBN 90-389-1261-7 : € 15.50   B0216675

Godwin, Gail
Taal van het hart : verhalen, mythen en feiten uit de schatkamer van de mensheid / Gail Godwin ; [vert. uit het Engels Maarten van der Marel]. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 317 p. ; 23 cm
Vert. van: Heart : a personal journey through its myths and meanings. - New York : Morrow, cop. 2001.
ISBN 90-435-0544-7 geb. : € 19.95 (A)
NUR 370   B0217230

Harvey, Andrew
Het directe pad : ervaar het goddelijke in de grote spiriturele tradities / Andrew Harvey ; [vert. uit het Engels: Sander Hendriks]. - Haarlem : Altamira-Becht, cop. 2002. - 352 p. ; 21 cm
Vert. van: The direct path. - New York : Broadway, cop. 2000.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6963-559-3 : € 19.95 (A)
NUR 728/718   B0217072

Haxe, Marleen
Kinderen met ernstige problemen : standaarden voor de onderwijspraktijk / Marleen Haxe, Kitty Nijboer & Harrie Velderman. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2002. - 153 p. ; 24 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-441-1310-0 : € 16.90   B0217009

Klein
Klein filosofisch citatenboek. - Kampen : Agora, 2002-.... - 21 cm

Wat heet mooi?

Kraamwinkel, J.
Antroposofie / J. Kraamwinkel. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 140 p. ; 21 cm. - (Serie wegwijs. Stromingen)
Met lit. opg.
ISBN 90-435-0569-2 : € 10.95 (A)
NUR 700   B0217228

Lemaire, Ton
Filosofie van het landschap / Ton Lemaire. - [7e dr.]. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 256 p. : ill. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
1e dr.: Bilthoven : Ambo, 1970.
Met lit. opg.
ISBN 90-414-0708-1 : € 8.50 (A)   B0217041

LOGOS
LOGOS-reeks. - Deventer : Ankh-Hermes, 1999-.... - 25 cm

Marsilio Ficino

Marcus Aurelius
Persoonlijke notities / Marcus Aurelius ; vert. [uit het Grieks], ingel. en van aant. voorz. door Simone Mooij-Valk. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 238 p. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
Vert. van: Ta eis heauton.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Baarn : Ambo ; Leuven : Kritak, 1994. - (Ambo-Klassiek).
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-414-0707-3 : € 8.50 (A)   B0216995

Marsilio
Marsilio Ficino : een universeel mens / Michael Shepherd (red.) ; [vert., bew. uit het Engels : Annine E.G. van der Meer ; reg.: Henk J. Spierenburg]. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2002. - 195 p. ; 25 cm. - (LOGOS-reeks)
Vert. van: Marsilio Ficino : friend to mankind. - London : Shepheard-Walwyn, cop. 1999.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-202-8561-0 geb. : € 22.95 (A)
NUR 731/720   B0216793

Mind
Mind, body & spirit. - Vianen [etc.] : The House of Books, 2001-.... - 17×18 cm
Naam uitg. ook: Areopagus.

Brecher, Paul - Tai-ji

Nissink, Ed
Je ouders op je schouders : de relatie herzien / Ed Nissink. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2002. - 145 p. ; 20 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-202-6036-7 : € 12.50 (A)
NUR 770   B0216792

Orr, Leonard
Waarom doodgaan als leven ook kan : de wetenschap van het eeuwig leven / Leonard Orr ; [vert. uit het Engels en bew.] Rose Windels. - Gent : Mens & Cultuur Uitgevers, 2002. - 152 p. : ill. ; 22 cm
Vert. en bew. van: Breaking the death habit : the science of everlasting life. - North Atlantic Books.
ISBN 90-77135-02-2 : € 20.- (A)
NUR 728/873   B0217279

Osho
Osho zen-tarot handboek / [vert. uit het Engels: Sw. Prem Abhay]. - Amsterdam : Osho Publikaties, cop. 2002. - 296 p. : ill. ; 17×17 cm
Vert van: Osho: the game of life : zen-tarot handbook. - Zürich : Osho International Foundation, cop. 2002.
ISBN 90-71985-71-7 geb. : € 17.95 (A)
NUR 720   B0217089

Oudenhoven, Jan Pieter van
Cross-culturele psychologie : de zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen / Jan Pieter van Oudenhoven. - 1e dr. - Bussum : Coutinho, 2002. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6283-343-8 : € 25.-
NUR 770/775   B0216683

Praktijk
De praktijk van familieopstellingen : verdieping en verbreding van De verborgen dynamiek van familiebanden / [samenst.] Gunthard Weber ; [naar] Bert Hellinger ; [vert. uit het Duits: Anneke Huijser]. - Haarlem : Altamira-Becht, cop. 2002. - 370 p. : ill. ; 24 cm
Vert. van: Praxis des Familien-Stellens : Beiträge zu systemischen Lösungen nach Bert Hellinger. - Heidelberg : Carl-Auer-Systeme, cop. 2000.
ISBN 90-6963-555-0 : € 24.95 (A)
NUR 777   B0217075

Rourke, Byron P.
Practice of child-clinical neuropsychology : an introduction / Byron P. Rourke, Harry van der Vlugt and Sean B. Rourke. - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger, cop. 2002. - XIV, 339 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies on neuropsychology, development, and cognition ; 6)
Met index, lit. opg.
ISBN 90-265-1929-X geb. : € 99.- (excl. BTW)   B0216968

Studies
Studies on neuropsychology, development, and cognition. - 1-.... - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger, 1998-.... - 25 cm
Ook o.d.t.: Series on neuropsychology, development, and cognition.

6 - Rourke, Byron P. - Practice of child-clinical neuropsychology

Vanwoodman
Vanwoodman Society publication series. - No. 1-.... - Utrecht : LEMMA Publishers, 2002-.... - 24 cm
Titelvariant: Vanwoodman Society publications.

No. 1 - Beyond knowledge productivity

Wat
Wat heet mooi? / samengest. door Rob van Raay. - Kampen : Agora, cop. 2002. - 63 p. ; 21 cm. - (Klein filosofisch citatenboek)
Met lit. opg.
ISBN 90-391-0874-9 geb. : € 10.90 (A)
NUR 730/370   B0217255

Wegwijs
Wegwijs. - Kampen : Kok, 1997-.... - 21 cm
Titelvariant: Serie wegwijs.

Kraamwinkel, J. - Antroposofie

Wilson, Paul
Het grote boek van de rust op het werk / Paul Wilson ; [vert. uit het Engels: Sophie Brinkman]. - Amsterdam [etc.] : Archipel, 2002. - 285 p. : ill. ; 21 cm
Vert. van: Calm at work. - London : Penguin, 1998.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2000.
ISBN 90-6305-056-9 : € 12.50 (A)
NUR 770   B0217300

Zondergeld, Gjalt
Goed en kwaad : vijftien opstellen van fascisme tot pacifisme, van Rudolf Steiner tot Colijn / Gjalt Zondergeld. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2002. - 249 p. ; 24 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-441-1309-7 : € 26.90
NUR 694   B0217010

3.

Bakker, P.
Baháʾís / P. Bakker. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Serie wegwijs. Wereldreligies)
Met lit. opg.
ISBN 90-435-0568-4 : € 10.95 (A)
NUR 700   B0217229

Balanceren
Balanceren op de smalle weg : opstellen aangeboden aan Kees van Duin, Alle Hoekema en Sjouke Voolstra bij hun afscheid van het Doopsgezind Seminarum / verz. door Lies Brussee-van der Zee ... [et al.]. - Zoetermeer : Boekencentrum, cop. 2002. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Uitg. in opdracht van het Doopsgezind Seminarium. - Tekst in het Nederlands en Engels.
Met lit. opg.
ISBN 90-239-1331-0 : € 21.50 (W)
NUR 700   B0217116

Bergsma, Wiebe
"Zij preekten voor doven" : de Reformatie in Drenthe / Wiebe Bergsma. - Assen : Koninklijke Van Gorcum ; [Leeuwarden] : Fryske Akademy ; [Zuidwolde] : Stichting Het Drentse Boek, cop. 2002. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Drentse historische reeks ; 10) (Fryske Akademy ; nr. 942)
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-232-3874-5 : € 18.-
NUR 694   B0242292

Bosch, Hans van den
Een apologie van het onmogelijke : een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo / Hans van den Bosch. - Zoetermeer : Boekencentrum, 2002. - 359 p. ; 24 cm
Ook verschenen als proefschrift Theologische Faculteit Tilburg, 2002.
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels.
ISBN 90-239-1203-9 : € 28.- (W)
NUR 705   B0217115

Bouma, Hans
In de schaduw van de psalmen / Hans Bouma. - 3e, geheel nieuw vormgegeven ed. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 156 p. ; 21 cm
1e ed.: 1990.
ISBN 90-435-0598-6 geb. : € 14.95 (A)
NUR 709   B0217257

Clemens Alexandrinus
Clementis Alexandrini Paedagogus / ed. M. Marcovich ; adiuvante J.C.M. van Winden. - Leiden [etc.] : Brill, 2002. - XVII, 229 p. ; 25 cm. - (Supplements to Vigiliae christianae, ISSN 0920-623X ; vol. 61)
Tekst in het Grieks, voorw. in het Engels.
Met lit. opg.
ISBN 90-04-12470-5 geb. : € 125.-   B0217102

Crowley, Vivianne
Paganisme / Vivianne Rowley ; [vert. uit het Engels: Studio Imago, Inge Pieters ; red.: Studio Imago ; eindred.: Jilian, i.e. Jillian, Stewart ; fotogr.: Henry Allen ... et al.]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 90 p. : ill. ; 17×18 cm. - (Mind, body & spirit)
Vert. gebaseerd op: Principles of Paganism. - London : Thorsons, 1996.
ISBN 90-443-0419-4 geb. : € 11.50
NUGI 612   B0217211

Cunningham, Scott
Wegwijs in wicca / Scott Cunningham ; [vert. uit het Engels: Wim van der Zwan]. - Haarlem : Altamira-Becht, cop. 2002. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Vert. van: Living wicca. - St. Paul, MN : Llewellyn, 1993. - (Llewellyn's practical magick series).
ISBN 90-6963-572-0 : € 12.90 (A)
NUR 725   B0217074

Douma, Jos
Op het spoor van meditatie : biddend luisteren naar Gods Woord / Jos Douma. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 143 p. ; 22 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-435-0552-8 : € 12.50 (A)
NUR 707/708   B0217280

Drentse
Drentse historische reeks / Stichting Het Drentse Boek. - Dl. 1-.... - Zuidwolde : Stichting Het Drentse Boek, 1985-.... - 23 cm
Verschijnt onregelmatig.
Vanaf 1996 uitg.: Assen : Van Gorcum ; Zuidwolde : Stichting Het Drentse Boek. - Uitg. in samenw. met de Drentse Historische Vereniging.

10 - Bergsma, Wiebe - "Zij preekten voor doven"

Engelen, Louise
Het goddelijk lied van Jezus van Nazareth / Louise Engelen ; met een voorw. van Mansukh Patel. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2002. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-202-8290-5 : € 13.50 (A)
NUR 708   B0216797

Ferrini, Paul
De levende Christus : gesprekken met de leraar der liefde / Paul Ferrini ; [vert. uit het Engels: Kaja van Grieken]. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2002. - 253 p. ; 19 cm
Vert. van: The living Christ : conversations with a teacher of love. - Greenfield, MA : Heartways Press, cop. 2001.
ISBN 90-202-8283-2 geb. : € 19.50 (A)
NUR 720   B0216796

Fokkelman, Jan
Vertelkunst in de bijbel : een handleiding bij literair lezen / Jan Fokkelman. - 3e dr. - Zoetermeer : Boekencentrum, 2002. - 222 p. : ill. ; 20 cm
1e dr.: 1995.
Met lit. opg.
ISBN 90-239-0323-4 : € 19.90 (A)
NUR 617/703   B0217113

Fryske
Fryske Akademy. - Nr. 1-.... - Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1938-.... - Formaat varieert
Ook verschenen o.d.t.: Utjeften fen de Fryske Akademy, en: Utjefte fan de Fryske Akademy, en: FA.   M0000086

Nr. 942 - Bergsma, Wiebe - "Zij preekten voor doven"

Harvey, Andrew
Het directe pad : ervaar het goddelijke in de grote spiriturele tradities / Andrew Harvey ; [vert. uit het Engels: Sander Hendriks]. - Haarlem : Altamira-Becht, cop. 2002. - 352 p. ; 21 cm
Vert. van: The direct path. - New York : Broadway, cop. 2000.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6963-559-3 : € 19.95 (A)
NUR 728/718   B0217072

Hendriks, Jan
Op weg naar de herberg : bouwen aan een open kerk : voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen / Jan Hendriks. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 160 p. : ill. ; 22 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-435-0586-2 : € 14.90 (A)
NUR 700   B0217254

Henry, Gray
Een snoer van gebeden / Gray Henry, Susannah Marriott ; [vert. uit het Engels: Studio Imago, Marjan van Hoorn ; red.: Studio Imago]. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2002. - 111 p. : ill. ; 21×21 cm
Vert. van: Beads of faith. - Carroll & Brown, 2002.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-202-8281-6 geb. : € 18.95 (A)
NUR 728   B0217244

Islam
De islam en het Westen : botsende religies, theologische visies op macht in islam en christendom / Adbul Wahid van Bommel ... [et al.]. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 191 p. ; 24 cm. - (Leidse lezingen)
Met lit. opg.
ISBN 90-435-0590-0 : € 19.90 (A)
NUR 700   B0217275

Kattan, Assaad Elias
Verleiblichung und Synergie : Grundzüge der Bibelhermeneutik bei Maximus Confessor / von Assaad Elias Kattan. - Leiden [etc.] : Brill, 2003 [i.e. 2002]. - lxv, 323 p. ; 25 cm. - (Supplements to Vigiliae christianae, ISSN 0920-623X ; vol. 63)
Bew. van proefschrift Marburg, Philipps-Universität, 2001.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-04-12669-4 geb. : € 109.-   B0217101

Leidse
Leidse lezingen. - Nijkerk : Callenbach, 1986-.... - Formaat varieert
Vanaf 1996 uitg.: Baarn : Callenbach. - Vanaf 1999: Kampen : Kok.

De islam en het Westen

Mind
Mind, body & spirit. - Vianen [etc.] : The House of Books, 2001-.... - 17×18 cm
Naam uitg. ook: Areopagus.

Crowley, Vivianne - Paganisme

Rooms, Ad
Het rijke roomse leven : herinneringen met weemoed en weerzin / Ad Rooms. - Raamsdonksveer : Vèrse Hoeven, cop. 2002. - 112 p. : ill. ; 18×23 cm
Uitg. in samenw. met BN/DeStem.
Gebaseerd op artikelen oorspr. verschenen in BN/DeStem.
ISBN 90-75703-27-9 geb. : € 14.50
NUR 708   B0221975

Schellens, Piet
God, waar ben je nou? : overwegingen bij de bijbelse beelden van Herman Falke / Piet Schellens. - Liempde : Kempen Uitgevers, cop. 2002. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-6657-022-9 : € 17.95 (A)
NUGI 632   B0216938

Supplements
Supplements to Vigiliae Christianae : texts and studies of early Christian life and language. - Vol. 1 (1987)-.... - Leiden [etc.] : Brill, 1987-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Suppl. op791035344@Vigiliae Christianae, ISSN 0042-6032.
Titelvariant: VCS.
Voortz. van: Philosophia patrum, ISSN 0166-5030.
ISSN 0920-623X = Supplements to Vigiliae Christianae

Vol. 61 - Clemens Alexandrinus - Clementis Alexandrini Paedagogus

Vol. 63 - Kattan, Assaad Elias - Verleiblichung und Synergie

Vigiliae
Vigiliae Christianae : a review of early christian life and language / ed.: Christine Mohrmann ... [et al.]. - Vol. 1 (1947)-.... - Amsterdam : North-Holland, 1947-.... - 22 cm
Verschijnt 1x per 3 maanden.
Vanaf 1987 met suppl.: Supplements to Vigiliae Christianae = ISSN 0920-623X.
Vanaf 1968 met suppl.: Bulletin d'information et de liaison / Association internationale d'étude patristiques = ISSN 0587-1999.
Later uitg.: Leiden : Brill.
Index vol. 1 (1947) - vol. 50 (1996).
ISSN 0042-6032 = Vigiliae Christianae

Vreugdenhil, L.M.
Vriendschap met God : zo kun je groeien in geloof en toewijding / L.M. Vreugdenhil. - 4e dr. - Zoetermeer : Boekencentrum, 2002. - 191 p. : ill. ; 20 cm
1e dr.: 1998.
Met lit. opg.
ISBN 90-239-0576-8 : € 12.90 (A)
NUR 707   B0217114

Wegwijs
Wegwijs. - Kampen : Kok, 1997-.... - 21 cm
Titelvariant: Serie wegwijs.

Bakker, P. - Baháʾís

Woerden, Casper van
Gebroken licht : omgaan met menselijke tekorten / Casper van Woerden. - 2e herz. uitg. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 119 p. ; 20 cm
Oorspr. titel: Vol-ledig leven : over omgaan met menselijke tekorten. - Den Haag : Voorhoeve, 1989. - (Pastorale handreiking ; nr. 59).
Met lit. opg.
ISBN 90-435-0604-4 : € 12.50 (A)
NUR 770   B0217092

Zorg
Zorg duurt het langst : christenen voor ecologische verantwoording / Christelijk Ecologisch Netwerk. - Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, cop. 2002. - 56 p. : ill. ; 22 cm
Schriftelijke neerslag van symposium op 21 juni 2001 op de Eemlandhoeve in Bunschoten onder het thema 'Zorg duurt het langst' n.a.v. oprichting van het Christelijk Ecologisch Netwerk.
Met lit. opg.
ISBN 90-5881-095-X : € 5.-   B0216951

4.

Bibliotheekverkenningen
Bibliotheekverkenningen / uitgebracht door het NBLC, Vereniging van Openbare Bibliotheken. - Dl. 1-.... - Den Haag : NBLC ; Den Haag : Biblion, 2002-.... - 24 cm
Dl. 2 uitg. door: Biblion Uitgeverij.
ISSN 1571-4322 = Bibliotheekverkenningen (Den Haag)

Dl. 2 - Voorlezen voor ouderen

Brink, W.P. van den
Statistiek / W.P. van den Brink, P. Koele. - Meppel [etc.] : Boom, 1985-.... - .. dl. ; 24 cm
Vanaf 1994 uitg.: Amsterdam [etc.] : Boom. - Vanaf 2001 uitg.: Amsterdam : Boom.

Dl. 3: Toepassingen. - 7e, herz. dr. - 2002. - XI, 285 p. : fig., tab. ; 24 cm
1e dr.: Meppel [etc.] : Boom, 1987.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5352-705-2 : € 32.50
NUR 916   B0217136

Buurt
Een buurt in beweging : talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal / Hans Bennis ... [et al.]. - Amsterdam : Aksant, 2002. - 373 p. : ill. ; 23 cm
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5260-015-5 : € 22.65 (A)   B0222011

Cultuurstudies
Cultuurstudies. - Nr. 1-.... - Leuven ; Apeldoorn : Garant, 1995-.... - 24 cm

Nr. 7 - Gestel, Guy Van - Vedettedom

Gestel, Guy Van
Vedettedom : beroemd in Vlaanderen / Guy Van Gestel & Gust De Meyer. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2002. - 185 p. ; 24 cm. - (Cultuurstudies ; nr. 7)
Met lit. opg.
ISBN 90-441-1331-3 : € 19.90
NUR 757   B0217066

Langen, Cor
Methodiek sociaal juridische dienstverlening / Cor Langen. - 3e, [gecorr.] dr. - Soest : Nelissen, 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm + cd-rom (versie SJD 1.1). - (PM-reeks)
1e dr.: Baarn : Nelissen, 2000. - (PM-reeks).
Met lit. opg.
ISBN 90-244-1469-5
ISBN 90-244-1460-1 (cd-rom)
€ 19.20 (W)
NUR 752   B0216929

Masson, Kees
De straat aan de jeugd : een ontwikkelingsgericht onderzoek naar drie jaar Thuis Op Straat / Kees Masson, Seraphim Karyotis, Wiebe de Jong. - Amsterdam : Aksant, 2002. - XII, 217 p. : ill. ; 23 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-048-1 : € 18.-   B0217001

Multiculturele
De multiculturele samenleving als uitdaging / Guus Extra & Arie de Ruijter (red.). - Amsterdam : Aksant, 2002. - 213 p. : ill. ; 23 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-045-7 : € 19.-   B0216947

PM
PM-reeks. - Baarn : Nelissen, 1990-.... - Formaat varieert
Verschijnt onregelmatig.
Voortz. van: Proces-materiaal.
Ook o.d.t.: PM.
Vanaf zomer 2001 uitg.: Soest : Nelissen.

Langen, Cor - Methodiek sociaal juridische dienstverlening

Voorlezen
Voorlezen voor ouderen / samengest. door de PBC voor Noord-Brabant ; [eindred.: Marian Koren ; met bijdragen van Thea van Lankvelt-van Zee ... et al. ; foto's: Catherien Jansen ... et al.]. - Den Haag : NBLC ; Den Haag : Biblion Uitgeverij, cop. 2002. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheekverkenningen ; dl. 2)
Met lit. opg.
ISBN 90-5483-331-9 : € 17.50 (W)
NUR 600   B0217002

Welkenhuysen-Gybels, Jerry
Regressieanalyse: een introductie in de multivariabelenanalyse / Jerry Welkenhuysen-Gybels en Geert Loosveldt. - 1e dr. - Leuven ; Leusden : Acco, 2002. - 518 p. : ill. ; 25 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-334-5090-9 : € 40.90
NUR 916   B0217311

5.

Arbeid
Arbeid en ICT in onderzoek / red.: Ronald Batenburg ... [et al.]. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-031-4 : € 27.- (S)
NUR 807   B0216915

Arnoldus, Doreen
Family, family firm, and strategy : six Dutch family firms in the food industry 1880-1970 / Doreen Arnoldus. - Amsterdam : Aksant, 2002. - 448 p. : ill. ; 24 cm. - (Neha-series III)
Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam, 2002.
Met index, lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands.
ISBN 90-5260-024-4 : € 36.25   B0216940

Belangenpolitiek
Belangenpolitiek / [auteurs L. Heerma van Voss ... et al.]. - Amsterdam : Aksant ; Utrecht : CNV, 2002. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging ; 4)
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-031-7 : € 13.60   B0216948

Cahier
Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. - 1-... - Amsterdam : Stichting beheer IISG ; Utrecht : CNV, 1997-.... - 24 cm
Verschijnt 1x per jaar.
Vanaf 2002 uitg.: Amsterdam : Aksant ; Utrecht : CNV.

4 - Belangenpolitiek

Nederveen Meerkerk, Elise van
Een peertje voor de dorst : geschiedenis van het Philips Pensioenfonds / Elise van Nederveen Meerkerk & Jan Peet. - Amsterdam : Aksant, 2002. - 492 p. : ill. ; 25 cm
Uitg. in opdracht van de Stichting Philips Pensioenfonds en in samenw. met het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA).
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5260-030-9 geb. : € 30.-   B0216897

NEHA
NEHA-series III. - 1-.... - Amsterdam : NEHA, 1987-.... - 24 cm
Verschijnt onregelmatig.

Arnoldus, Doreen - Family, family firm, and strategy

Noordegraaf-Eelens, Liesbeth
Hoe denkt een miljonair? : rijk worden in Nederland / Liesbeth Noordegraaf-Eelens. - Amsterdam : Bakker, 2002. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-351-2354-9 : € 14.95 (A)   B0217012

Reflections
Reflections on multiple modernities : European, Chinese and other interpretations / ed. by Dominic Sachsenmaier and Jens Riedel with Shmuel N. Eisenstadt. - Leiden [etc.] : Brill, 2002. - X, 314 p. : ill. ; 25 cm
Papers presented at a Multiple Modernities Conference, held May 20-21 2001 in Berlin, hosted by the Strategy Institute of the Boston Consulting Group.
Met index, lit. opg.
ISBN 90-04-12797-6 geb. : € 47.-   B0216910

Valk, Ineke van der
Difference, deviance, threat? : mainstream and right-extremist political discourse on ethnic issues in the Netherlands and France (1990-1997) / Ineke van der Valk. - Amsterdam : Aksant, 2002. - 286 p. : tab. ; 24 cm
Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2002.
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5260-041-4 : € 32.50   B0216896

6.

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar / onder red. van: P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten, E. Verhulp. - [2e dr.]. - Deventer : Kluwer, 2002. - XVIII, 825 p. ; 19 cm. - (Tekst & commentaar)
1e dr.: 2000.
Met reg.
ISBN 90-268-3905-7 geb. : € 85.- (serieprijs € 68.-) (W)
NUR 825   B0217169

Ars
Ars notariatus / Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. - Dl. 1-.... - Wageningen : Zomer & Keuning, 1952-.... - 25 cm
Vanaf dl. 3 uitg.: Haarlem : Tjeenk Willink ; Amsterdam : Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. - Vanaf 1989 uitg.: Amsterdam : Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap ; Deventer : Kluwer.
ISSN 1385-7436 = Ars notariatus   M0000575

116 - Jong, Ron de - Tussen ambt en vrij beroep

Bewezen
Een bewezen bestaansrecht : lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht / met bijdragen van B.M. van Beek ... [et al.]. - Deventer : Kluwer, 2002. - IX, 434 p. ; 25 cm. - (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; dl. 71)
Rugtitel: Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht.
Met lit. opg.
ISBN 90-268-4052-7 geb. : € 58.- (serieprijs € 46.40) (W)
NUR 827   B0217227

Boks, D.T.
Notariële aansprakelijkheid : enige aspecten van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris / D.T. Boks. - Deventer : Kluwer, 2002. - XXVI, 246 p. ; 25 cm. - (Recht en praktijk ; 119)
Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2002.
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Frans.
ISBN 90-268-4074-8 : € 48.- (serieprijs € 38.40) (W)
NUR 822   B0217225

Boom
Boom juridische studieboeken. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 1999-.... - Formaat varieert

Hamers, J.J.A. - Inleiding personenvennootschappen

Brederveld, E.
Gemeenterecht / E. Brederveld. - 6e [herz.] dr. - Deventer : Kluwer, 2002. - XIII, 322 p. ; 22 cm. - (Studiepockets staats- en bestuursrecht ; 8)
1e dr.: Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1987.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-268-4050-0 : € 39.90 (serieprijs € 31.92) (S)
NUR 823   B0217173

Fiscale
Fiscale brochures. - Deventer : FED, 1993-.... - 24 cm
Onregelmatige afl. per jaar.
Voortz. van: Fed's fiscale brochures = ISSN 0922-4696.

Kavelaars, P. - Voorkoming van dubbele belasting

Fiscale
Fiscale monografieën / onder red. van J.E.A.M. van Dijck ... [et al.]. - Nr. 1-.... - Deventer : Kluwer, 1950-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Titelvariant: FM.
Hiervan afgesplitst: Europese fiscale monografieën.   M0000677

Nr. 100 - Vijfeijken, I.J.F.A. van - Fictieve erfrechtelijke verkrijging in de Successiewet 1956

Flamingo
Flamingo pockets. - Amsterdam : Flamingo, 1999-.... - 18 cm

Friedman, Robert I. - Russische maffia

Friedman, Robert I.
Russische maffia / Robert I. Friedman ; vert. [uit het Engels] door Marga van den Herik. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 279 p. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
Vert. van: Red mafiya : how the Russian mob has invaded America. - New York : Little, Brown, cop. 2000.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Anthos ; Antwerpen : Manteau, 2000.
ISBN 90-414-0709-X : € 7.50 (A)   B0216996

Gelijkheid
Gelijkheid en rechtvaardigheid : staatsrechtelijke vraagstukken rondom 'minderheden' : Staatsrechtconferentie 2001 / onder red. van M. Kroes, J.P. Loof & H.-M.Th.D. ten Napel ; met bijdragen van J.P. Loof ... [et al.]. - Deventer : Kluwer, 2002. - X, 199 p. ; 25 cm. - (Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties ;6)
Met lit. opg.
ISBN 90-268-4080-2 : € 32.- (W)
NUR 823   B0217168

Geschriften
Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap. - Nr. 1-.... - Purmerend (later: Alphen aan den Rijn) : Samsom ; Deventer : Kluwer, 1927-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Vanaf no. 63 uitg. o.d.t.: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
Formaat varieert.   M0001639

Nr. 219 - De vestigingsplaatsficties in de IB, de Vpb en de dividendbelasting

Grootscholte, Miranda
Evaluatie regeling Kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (KOA-regeling) / Miranda Grootscholte, Christine Kuiper, Mirjam Engelen. - Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Communicatie ; Doetinchem : Elsevier bedrijfsinformatie [distr.], 2002. - 37, [21] p. : ill. ; 25 cm
Onderzoek verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Research voor Beleid te Leiden.
Met lit. opg.
ISBN 90-5901-106-6 : € 16.-   B0217208

Hamers, J.J.A.
Inleiding personenvennootschappen / J.J.A. Hamers, J. Israël, L.P.W. van Vliet. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2002. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Boom juridische studieboeken)
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5454-255-1 : € 24.-
NUR 827   B0216957

Hund, Dick
Wonen en werken in het buitenland / Dick Hund en Ben Lucas Luijckx. - 6e herz. dr. - Deventer : Kluwer, 2002. - 364 p. ; 21 cm. - (Kluwer belastingwijzers ; 10)
1e dr.: 1983.
Met lit. opg.
ISBN 90-200-2396-9 : € 21.- (A)
NUR 826   B0217263

Husken, Marian
XTC smokkel / Marian Husken & Freke Vuijst. - 1e dr. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. - 269 p. ; 22 cm
Rugtitel: XTCsmokkel.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-225-3405-7 : € 14.50
NUR 740   B0217141

Invloed
De invloed van het Europees recht op het ruimtelijk bestuursrecht / A.A. Freriks ... [et al.]. - Deventer : Kluwer, 2002. - VIII, 168 p. ; 25 cm. - (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht ; nr. 30)
Met lit. opg.
ISBN 90-268-4030-6 : € 29.50 (W)
NUR 823   B0217170

ITeR
ITeR / Nationaal Programma voor Informatietechnologie en Recht. - 1-.... - Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom BedrijfsInformatie, 1995-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Vanaf medio 1998 uitg. door: Deventer : Kluwer. - Vanaf medio 2000 uitg. door: Den Haag : Sdu Uitgevers.
ISSN 1384-6590 = ITeR (Alphen aan den Rijn)

55 - Sietsma, Ruben - Datamining en opsporing

Jong, Ron de
Tussen ambt en vrij beroep : het notariaat tussen 1842 en 1999 : een samenvattend overzicht van het Nederlandse notariaat, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap / Ron de Jong. - Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap ; [Deventer : Kluwer], 2002. - X, 175 p., [16] p. pl : ill. ; 25 cm. - (Ars notariatus, ISSN 1385-7436 ; 116)
Met lit. opg.
ISBN 90-268-4064-0 (Kluwer) : € 45.- (serieprijs € 36.-) (W)
NUR 820   B0217221

Kavelaars, P.
Voorkoming van dubbele belasting / P. Kavelaars. - 2e dr. - Deventer : FED, cop. 2002. - 301 p. ; 25 cm. - (Fiscale brochures. Div.)
1e dr.: 1998.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6002-855-4 : € 38.57 (W)
NUR 826   B0217220

Kluwer
Kluwer belastingwijzers. - 1-.... - Deventer : Kluwer, 1981-.... - Formaat varieert
Verschijnt onregelmatig.
Verschillende drukken.

10 - Hund, Dick - Wonen en werken in het buitenland

Meindertsma, A.J.
Financieel beleid en beheer bij de overheid / A.J. Meindertsma. - 2e [i.e. 3e] dr. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Omslag vermeldt: Openbaar bestuur.
1e dr.: 1996.
Met reg.
ISBN 90-5931-104-3 : € 17.- (S)
NUGI 165   B0216913

Mierop, Roy
De actieve overheid / Roy Mierop, Carla Bastiaansen. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-041-1 : € 22.50 (S)
NUR 754   B0216914

Monografieën
Monografieën nieuw BW : commentaar op het nieuwe burgerlijk recht / onder red. van C.J.H. Brunner ... [et al.]. A-Serie. - 1-.... - Deventer : Kluwer, 1982-.... - 22 cm
Verschijnt onregelmatig.
Losbladig handboek op omslag.
Voor register zie: Register monografieën nieuw BW / I. de Waal-van Wessem..

22 - Nieskens-Isphording, B.W.M. - Derdenbescherming

Nieskens-Isphording, B.W.M.
Derdenbescherming / B.W.M. Nieskens-Isphording, A.E.M. van der Putt-Lauwers. - 3e dr. - [Deventer] : Kluwer, cop. 2002. - XII, 85 p. ; 25 cm. - (Monografieën nieuw BW. A-serie ; A22)
1e dr.: 1986.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-268-4048-9 : € 25.- (W)
NUR 822   B0217171

Nieuwenhove, Jeroen Van
Wetsevaluatie in België / Jeroen Van Nieuwenhove. - Deventer : Kluwer, 2002. - VI, 70 p. ; 23 cm. - (Preadvies / Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland)
Met lit. opg.
ISBN 90-268-4085-3 : € 20.- (W)
NUR 823   B0217224

Ouwehand, André
Dutch housing associations : a model for social housing / André Ouwehand, Gelske van Daalen ; with a forew. by Hugo Priemus ; and a contribution from Jeanet Kullberg ; [ed. by OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies]. - Delft : DUP Satellite, cop. 2002. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Met index, lit. opg.
ISBN 90-407-2331-1 : € 15.50
NUGI 655   B0216680

Ploeg, A.J. van der
Financieel beleid en beheer bij gemeenten en provincies / A.J. van der Ploeg. - Utrecht : LEMMA, 1996-.... - .. dl. ; 24 cm

[Handboek]. - 3e [gew.] dr. - 2002. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Omslag vermeldt: Openbaar bestuur.
1e dr.: 1996.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-105-1 : € 21.-
NUR 164   B0216687

Pollemans, Giel
Beleidsterreinen van de lagere overheden / Giel Pollemans, Anton Stapelkamp. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Oorspr. titel: Beleidstaken lagere overheden. - 2000.
Met reg.
ISBN 90-5189-632-8 : € 19.- (S)
NUR 164   B0216786

Potjewijd, G.H.
Bekrachtiging en convalescentie : over de toepassing van art. 3:58 BW bij beschikkingen over andermans goed / G.H. Potjewijd. - Deventer : Kluwer, 2002. - XVII, 167 p. ; 22 cm. - (Studiepockets privaatrecht ; 65)
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-268-4020-9 : € 20.- (serieprijs € 16.-) (S)
NUR 822   B0217165

Preadviezen
Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht. - Nr. 1-.... - Deventer : Kluwer, 1973-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Titelvariant: Publikatie van de Vereniging voor Bouwrecht.
Nr. 1 o.d.t.: Preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht.

Nr. 30 - De invloed van het Europees recht op het ruimtelijk bestuursrecht

Publikaties
Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties. - 1-.... - Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink, 1997-.... - 25 cm
Vanaf 2002 uitg.: Deventer : Kluwer.

6 - Gelijkheid en rechtvaardigheid

Recht
Recht en praktijk. - 1-.... - Deventer : Kluwer, 1964-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Ook o.d.t.: Serie recht en praktijk.
Verschillende drukken.

119 - Boks, D.T. - Notariële aansprakelijkheid

Recht
Het recht van binnen : psychologie van het recht / red. P.J. van Koppen ... [et al.]. - Deventer : Kluwer, 2002. - XXII, 1197 p. : ill. ; 25 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-268-4005-5 geb. : € 49.50 (W)
NUR 820   B0217167

Serie
Serie estate planning. - 1-.... - Deventer : Kluwer, 2002-.... - 25 cm
Titelvariant: Estate planning.
Uitg. onder auspiciën van het Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning.

3 - Het tweede huis in het buitenland

Serie
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen. - Dl. 68 -.... - Deventer : Kluwer, 2002-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Voortz. van: Vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Dl. 71 - Een bewezen bestaansrecht

Sietsma, Ruben
Datamining en opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: strafprocesrecht versus recht op privacy / Ruben Sietsma, Joop Verbeek, Jaap van den Herik. - Den Haag : Sdu, 2002. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (IteR, ISSN 1384-6590 ; 55)
Vermelding op omslag: Nationaal programma informatietechnologie en recht.
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels.
ISBN 90-12-09503-4 : € 24.99
NUGI 691/699   B0216933

Strikwerda, L.
Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / L. Strikwerda. - 7e [gew.] dr. - Deventer : Kluwer, 2002. - XVI, 309 p. ; 25 cm
1e dr.: Groningen : Wolters-Noordhoff, 1988.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-268-3906-5 : € 33.60 (S)
NUR 822   B0217277

Studiepockets
Studiepockets privaatrecht. - Nr. 1 (1970)-.... - Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1970-.... - 22 cm
Verschijnt onregelmatig.
Vanaf medio 1996 plaats van uitg.: Deventer. - Vanaf medio 2002 uitg.: Deventer : Kluwer.

65 - Potjewijd, G.H. - Bekrachtiging en convalescentie

Studiepockets
Studiepockets staats- en bestuursrecht. - Nr. 1-.... - Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1984-.... - 22 cm
Verschijnt onregelmatig.
Verschillende drukken.
Vanaf medio 1996 plaats van uitg.: Deventer. - Vanaf 2002 impressum: Deventer : Kluwer.

8 - Brederveld, E. - Gemeenterecht

Tekst
Tekst & commentaar : de tekst van de wetboeken en andere belangrijke wetgeving, voorzien van commentaar. - Deventer : Kluwer, 1990-.... - 19 cm
Verschijnt onregelmatig.

Arbeidsrecht

Tweede
Het tweede huis in het buitenland : estate planning voor de Nederlander met een huis in België, Frankrijk of Spanje / eindred.: F. Sonneveldt ; red.: A.M. Vrenegoor, M. Rietdijk ; bijdragen van: M.H. ten Wolde ... [et al.]. - 1e dr. - Deventer : Kluwer, 2002. - 156 p. : ill. ; 25 cm. - (Serie estate planning ; 3)
Uitg. onder auspiciën van het Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning.
ISBN 90-312-2236-4 : € 25.- (W)
NUR 793   B0217222

Vereniging
Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland : [preadviezen]. - 1947-.... - Zwolle : Tjeenk Willink, 1947-.... - 23 cm
Verschijnt onregelmatig.
Vanaf 1997 uitg.: Deventer : W.E.J. Tjeenk-Willink.
Aanv. uitg. van Commissie voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.

Nieuwenhove, Jeroen Van - Wetsevaluatie in België

Winter, H.B. - Evaluatie van wetgeving

Verhoef, H.
Sociale zekerheid en financiële planning / H. Verhoef. - 2e, geheel herz. dr. - Deventer : Academie Financiële Planning, 2002. - 199 p. : ill. ; 22 cm. - (Wegwijzers financiële planning ; 6)
1e dr.: Deventer : Kluwer, 2000.
Met reg.
ISBN 90-200-2534-1 : € 27.50 (W)
NUR 825   B0217166

Vestigingsplaatsficties
De vestigingsplaatsficties in de IB, de Vpb en de dividendbelasting / Commissie Preadvies Vestigingsplaatsficties ; [voorzitter: J.Th.L. Brouwer]. - Deventer : Kluwer, 2002. - XVII, 533 p. ; 25 cm. - (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap ; nr. 219)
Met lit. opg.
ISBN 90-200-2536-8 : € 36.- (W)
NUR 826   B0217223

Vijfeijken, I.J.F.A. van
Fictieve erfrechtelijke verkrijging in de Successiewet 1956 / door I.J.F.A. van Vijfeijken. - Deventer : Kluwer, 2002. - XIV, 350 p. ; 25 cm. - (Fiscale monografieën ; nr. 100)
Met reg.
ISBN 90-200-2564-3 : € 55.- (serieprijs € 44.-) (W)
NUR 826   B0217261

Wegwijzers
Wegwijzers financiële planning. - 1-.... - Deventer : Kluwer, 1996-.... - 22 cm
Vanaf 2001 uitg. ook: Deventer : Academie Financiële Planning.

6 - Verhoef, H. - Sociale zekerheid en financiële planning

Winter, H.B.
Evaluatie van wetgeving : structurering en institutionalisering van wetsevaluatie in Nederland / H.B. Winter. - Deventer : Kluwer, 2002. - III, 51 p. ; 23 cm. - (Preadvies / Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland)
Met lit. opg.
ISBN 90-268-4084-5 : € 20.- (W)
NUR 823   B0217226

7.

Karskens, Arnold
Reizen langs de frontlijn : een overlevingshandboek voor journalisten, hulpverleners en avonturiers / Arnold Karskens. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 318 p. : ill. ; 19 cm. - (Meulenhoff editie ; 1970)
Met lit. opg.
ISBN 90-290-7147-8 : € 22.50
NUR 500/813   B0217129

Meulenhoff
Meulenhoff editie : een algemeene bibliotheek. - 1-202 ; E 1 - .... - Amsterdam : Meulenhoff, 1912-.... - Formaat varieert
Verschijnt onregelmatig.   M0001616

1970 - Karskens, Arnold - Reizen langs de frontlijn

8.

Bouwers, H.
Problemen met begrijpend lezen / H. Bouwers en H. van Goor. - 2e dr., 4e opl. - Baarn : HBuitgevers, cop. 2002. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Speciaal onderwijs en zorgverbreding)
1e dr.: Baarn : Intro, 1997. - (Speciaal onderwijs en zorgverbreding).
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5574-102-7 : € 15.- (S)
NUGI 725   B0216982

Deckers, Daphne
De geboorte van een gezin : over opvoeden en afzien van dag één tot groep één / Daphne Deckers ; [eindred.: Dorine Lustig]. - Baarn : Tirion, cop. 2002. - 144 p., [4] p. pl : foto's. ; 21 cm
Gedeeltelijk eerder verschenen in: De geboorte van een moeder, Viva, De Telegraaf en Ouders van Nu.
Met lit. opg.
ISBN 90-439-0437-6 : € 9.90 (A)
NUR 850   B0217251

Gezinsonderzoek
Gezinsonderzoek. - Nr. 1-.... - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1987-.... - 25 cm
Vanaf dl. 3 uitg.: Amsterdam [etc.]. - Vanaf dl. 7 uitg.: Lisse. - Vanaf dl. 8 uitg.: Assen : Van Gorcum.
ISSN 0921-9803 = Gezinsonderzoek (Lisse)

Nr. 16 - Jeugd en gezin

Haxe, Marleen
Kinderen met ernstige problemen : standaarden voor de onderwijspraktijk / Marleen Haxe, Kitty Nijboer & Harrie Velderman. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2002. - 153 p. ; 24 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-441-1310-0 : € 16.90   B0217009

Historische
Historische reeks VU. - [1]-.... - Zoetermeer : Meinema, 1999-.... - 22 cm
Verschijnt onregelmatig.

Dl. 4 - Zondergeld, Gjalt - Geen duimbreed?!

Jeugd
Jeugd en gezin : gezamenlijke invloed en verantwoordelijkheid / J.R.M. Gerris (red.). - Assen : Koninklijke Van Gorcum, cop. 2002. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Gezinsonderzoek, ISSN 0921-9803 ; nr. 16)
Uitg. op basis van de inleidingen gepresenteerd tijdens het 18e symposium Gezinsonderzoek, Nijmegen, november 2001.
Met lit. opg.
ISBN 90-232-3865-6 : € 17.90
NUR 847   B0217264

Lelieveldt, Herman
Promoveren : wegwijzer voor de beginnend wetenschapper / Herman Lelieveldt. - 2e herz. dr. - Amsterdam : Aksant, 2002. - X, 109 p. : ill. ; 23 cm
1e dr.: 2001.
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-002-3 : € 15.-   B0216942

Speciaal
Speciaal onderwijs en zorgverbreding. - Nijkerk : Intro, 1985-2000. - 22 cm
Verschijnt onregelmatig.
Voortz. van: Speciaal onderwijs.
Voortgez. als: Serie SOZ.
Vanaf 1995 uitg.: Baarn : Intro. - Vanaf 2000 uitg.: Baarn : HBuitgevers.

Bouwers, H. - Problemen met begrijpend lezen

Stilma, L.C.
Van kloosterklas tot basisschool : een historisch overzicht van opvoeding en onderwijs in Nederland / L.C. Stilma. - 2e, herz. dr. - Baarn : HB Uitgevers, cop. 2002. - 135 p. : ill. ; 24 cm
1e dr.: Nijkerk : Intro, 1995.
Met lit. opg.
ISBN 90-5574-381-X : € 15.- (S)   B0216983

Zondergeld, Gjalt
Geen duimbreed?! : de Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting / Gjalt Zondergeld. - Zoetermeer : Meinema, cop. 2002. - 295 p. : ill. ; 22 cm. - (Historische reeks VU ; dl. 4)
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-211-3867-0 : € 18.- (A)
NUR 695   B0217112

9.

10.

Diem, Bert van
Zeus & Co : Griekse mythen met een knipoog / Bert van Diem ; [red. Thijs Bartels]. - Haarlem : Schuyt, cop. 2002. - 112 p. : ill., krt. ; 22 cm
Oorspr. uitg.: Sittard : Stichting Charles Beltjens, 2001.
Met reg.
ISBN 90-6097-608-8 : € 12.50
NUR 683/694   B0216846

Mulder, Albert Kornelis
Wat ha wy in wille hân : bernespultsjes fan earder / Albert Kornelis Mulder ; ûnder red. fan Jant van der Weg ; mei yll. en foto's fan Karin Poiesz. - Ljouwert [Leeuwarden] : Afûk, cop. 2002. - 120 p. : ill. ; 22×27 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6273-616-5 geb. : € 15.90
NUR 494   B0217240

Verrips, Jojada
En boven de polder de hemel : een antropologische studie van een Nederlands dorp, 1850-1971 / Jojada Verrips. - [4e] nieuwe en gecorrigeerde dr. - Amsterdam : Aksant, 2002. - XVII, 269 p. : ill. ; 23 cm
1e dr.: Groningen : Wolter-Noordhoff, 1978. - Oorspr. verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1977.
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-038-4 : € 21.50   B0216941

11.

Barberio, Salvatore
Turbo conversatie Italiaans / [Salvatore Barberio]. - [Vianen : La Pantala Microsoft], cop. 2002. - 1 cd-rom.
Titel van label.
Systeemeisen: Pc; tekst-editors van DOS-Windows; sound card; webbrowser (Explorer/Netscape).
ISBN 90-71615-21-9 : € 15.-   B0221974

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek Duits Nederlands Nederlands Duits / [onder hoofdred. van H.L. Cox]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek Nederlands-Duits. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998, en: Van Dale groot woordenboek Duits-Nederlands. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998.
Titel afkomstig van label. - Nederlands- en Duitstalig met Nederlandse handleiding.
Rugtitel: Duits Nederlands Nederlands Duits.
Systeemeisen: Pc; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-467-5 : € 139.-
NUR 046   B0216398

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek Engels Nederlands Nederlands Engels / [onder hoofdred. van W. Martin ... et al.]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek Nederlands-Engels. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998, en: Van Dale groot woordenboek Engels-Nederlands. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998.
Titel afkomstig van label. - Nederlands- en Engelstalig met Nederlandse handleiding.
Rugtitel: Engels Nederlands Nederlands Engels.
Systeemeisen: Pc; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-465-9 : € 139.-
NUR 046   B0216399

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek Frans Nederlands Nederlands Frans / [onder hoofdred. van P. Bogaards]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek Nederlands-Frans. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998, en: Van Dale groot woordenboek Frans-Nederlands. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998.
Titel afkomstig van label. - Nederlands- en Franstalig met Nederlandse handleiding.
Rugtitel: Frans Nederlands Nederlands Frans.
Systeemeisen: PC; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-466-7 : € 139.-
NUR 046   B0216397

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands / [onder hoofred. van P.G.J. van Sterkenburg]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek van hedendaags Nederlands. - 3e dr. - Utrecht : Van Dale Lexicografie, 2002.
Titel afkomstig van label. - Nederlandstalig.
Rugtitel: Hedendaags Nederlands.
Systeemeisen: Pc; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-464-0 : € 76.50
NUR 046   B0216396

Dale, ... van
Van Dale grote woordenboeken op cd-rom. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 2002-.... - 4 dl.

Van Dale groot woordenboek Duits Nederlands Nederlands Duits / ... van Dale

Van Dale groot woordenboek Engels Nederlands Nederlands Engels / ... van Dale

Van Dale groot woordenboek Frans Nederlands Nederlands Frans / ... van Dale

Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands / ... van Dale

Daniëls, Wim
Schrijven voor kinderen / Wim Daniëls. - Amsterdam [etc.] : Veen, cop. 2002. - 214 p. ; 21 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-204-0716-3 : € 15.- (A)
NUR 624   B0217154

Kurvers, Jeanne
Met ongeletterde ogen : kennis van taal en schrift van analfabeten / Jeanne Kurvers. - Amsterdam : Aksant, 2002. - X, 350 p. : ill. ; 23 cm. - (Studies in meertaligheid, ISSN 1569-3155 ; no. 1)
Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Tilburg, 2002.
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-057-0 : € 30.-   B0216945

Scrabblewoordenlijst
Scrabblewoordenlijst. - 2e [grondig herz.] dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 247 p. ; 24 cm
Omslagtitel: Scrabble woordenlijst. - Gebaseerd op de dertiende uitg. van de Grote Van Dale.
Project van het Nederlandstalig Scrabbleverbond (NTSV), de Scrabble Bond Nederland (SBNL) en de Malino Federatie, in samenw. met Van Dale Lexicografie.
1e dr.: 1997.
ISBN 90-6648-989-8 : € 14.95
NUR 624   B0217026

Studies
Studies in meertaligheid = Studies in multilingualism. - No. 1-.... - Amsterdam : Aksant, 2002-.... - 23 cm
ISSN 1569-3155 = Studies in meertaligheid (Amsterdam)

No. 1 - Kurvers, Jeanne - Met ongeletterde ogen

Taal
Taal in gebruik : een inleiding in de taalwetenschap / Theo Janssen (red.). - Den Haag : Sdu Uitgevers, cop. 2002. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-12-09483-6 : € 22.-   B0216934

12.

Zorg
Zorg duurt het langst : christenen voor ecologische verantwoording / Christelijk Ecologisch Netwerk. - Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, cop. 2002. - 56 p. : ill. ; 22 cm
Schriftelijke neerslag van symposium op 21 juni 2001 op de Eemlandhoeve in Bunschoten onder het thema 'Zorg duurt het langst' n.a.v. oprichting van het Christelijk Ecologisch Netwerk.
Met lit. opg.
ISBN 90-5881-095-X : € 5.-   B0216951

13.

Welkenhuysen-Gybels, Jerry
Regressieanalyse: een introductie in de multivariabelenanalyse / Jerry Welkenhuysen-Gybels en Geert Loosveldt. - 1e dr. - Leuven ; Leusden : Acco, 2002. - 518 p. : ill. ; 25 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-334-5090-9 : € 40.90
NUR 916   B0217311

14.

Frontiers
Frontiers in flavor physics : proceedings of the fifth KEK topical conference on frontiers in flavor physics, KEK, Tsukuba, Japan, 20-22 November 2001 / ed. by S. Hashimoto and T.K. Komatsubara. - [Amsterdam] : North-Holland, 2002. - XI, 324 p. : ill. ; 27 cm. - (Nuclear physics. B, Proceedings supplements, ISSN 0920-5632 ; 111)
Conference held at the High Energy Accelerator Research Organization (KEK) in Tsukuba, Japan.
Met index, lit. opg.
Geb. : € 264.-   B0217104

Nuclear
Nuclear physics. B, Proceedings supplements. - 1 (1987)-.... - Amsterdam : North-Holland, 1987-.... - 27 cm
Verschijnt 1x per 3 maanden.
Suppl. op: Nuclear physics. Section B = ISSN 0550-3213.
ISSN 0920-5632 = Nuclear physics. B, Proceedings supplement

111 - Frontiers in flavor physics

15.

Cate, Andreas ten
Turbulence and particle dynamics in dense crystal slurries : a numerical study by means of lattice-Boltzmann simulations / Andreas ten Cate. - Delft : DUP Science, cop. 2002. - XVI, 172 p. : ill. ; 24 cm
Proefschrift Technische Universiteit Delft.
Met bibliogr., lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands.
ISBN 90-407-2324-9 : € 45.37 (W)   B0242708

16.

Coastal
Coastal geotechnical engineering in practice / ed. by Akio Nakase, Takashi Tsuchida. - Rotterdam [etc.] : Balkema, 2000-2002. - 2 dl. ; 26 cm
Proceedings of the International Symposium, IS-Yokohama 2000, Yokohama, Japan, 20-22 September 2000.
Plaats van uitg. dl. 2: Lisse [etc.].
ISBN 90-5809-151-1 (set)

Vol. 2. - Cop. 2002. - IX, 267 p. : ill. ; 26 cm
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5809-153-8 geb.   B0217235

Sustainable
Sustainable development and management of groundwater resources in semi-arid region with special reference to hard rocks / eds. M. Thangarajan, S.N. Rai, V.S. Singh. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XI, 243 p. : ill. ; 29 cm
Proceedings of the international groundwater conference on sustainable development and management of groundwater resources in semi-arid region with special reference to hard rocks, IGC-2002, Dindigul, Tamil Nadu, India (February 20-22, 2002).
Met lit. opg.
ISBN 90-5809-263-1 geb. : € 98.- (excl. BTW)   B0216970

17.

Dijkstra-Hesselink, Helen
Fleurige confetti / Helen Dijkstra-Hesselink. - Warnsveld : Terra ; [Tielt] : Lannoo, cop. 2002. - [34] p. : ill. ; 15×18 cm
ISBN 90-5897-071-X geb. : € 5.95
NUR 370   B0217135

Flora
Flora of Russia : the European part and bordering regions / ed.-in-chief An.A. Fedorov ; [transl. from the Russian]. - Rotterdam [etc.] : Balkema, 1999-.... - .. dl. : ill. ; 25 cm
Vert. van: Флора европейской части СССР [Flora evropejskoj časti SSSR]. - Leningrad : Nauka, 1974-....
ISBN 90-5410-750-2 (set)

Vol. VII: Magnoliophyta (=Angiospermae) : Magnoliopsida (=Dicotyledones) / ed.-in-chief [and vol. ed.] N.N. Tzvelev ; transl. from [the] Russian [& general ed.: V.S. Kothekar ; ed. board S.K. Czerepanov ... et al. ; contributors S.K. Czerepanov ... et al.]. - 2002. - XVIII, 456 p. : ill., krt. ; 25 cm
Vert. van: Флора европейской части СССР [Flora evropejskoj časti SSSR]. T. VII. - Leningrad : Nauka, 1994.
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5410-757-X geb. : € 135.- (excl. BTW)   B0216969

Leewis, Rob
Flora en fauna van de zee / Rob Leewis ; met foto's van: Rob Leewis ... [et al. ; tek.: Renée den Besten ; krt.: Marcel Ehrencroon]. - 1e dr. - Utrecht : KNNV Uitgeverij, 2002. - 320 p. : ill. ; 22 cm. - (Veldgids, ISSN 0923-3814 ; nr. 16)
Met lit. opg.
ISBN 90-5011-153-X geb. : € 27.95 (Ledenprijs: € 24.95)
NUR 420/430   B0216840

Veldgids
Veldgids. - 1-.... - Utrecht : Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging : Jeugdbondsuitgeverij, 1989-.... - 23-24 cm
Verschijnt onregelmatig.
Ook o.d.t.: KNNV-veldgids.
Uitg. vanaf 1997 ook: Stichting Uitgeverij KNNV. - Uitg. vanaf 2001: Stichting KNNV Uitgeverij.
ISSN 0923-3814 = Veldgids (Utrecht)

Nr. 16 - Leewis, Rob - Flora en fauna van de zee

18.

Balm, M.F.K.
Exercise therapy and behavioural change : influencing behaviour through occupational, physio-, and exercise therapists / M.F.K. Balm ; [transl. from the Dutch]. - Utrecht : Lemma Publishers, 2002. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Vert. van: Gezond bewegen kun je leren : gedragsverandering door ergo-, fysio- en oefentherapeuten. - Utrecht : Lemma, 2000.
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5931-120-5 : € 27.50 (W)
NUR 892/894   B0216916

Bouwels, Peter
Triage op de spoedeisende hulp / Peter Bouwels, Paul Sterk. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 205 p. : ill. ; 30 cm + cd-rom
Met lit. opg.
ISBN 90-5931-048-9 : € 29.50 (S)
NUR 870   B0216920

Cuisinier, Marianne
Als je baby sterft : over de verwerking van miskraam en doodgeboorte / Marianne Cuisinier & Hettie Janssen ; m.m.v. Johan Kuijpers. - 4e herz. dr. - Houten : M.O.M, 2002. - 184 p. ; 23 cm
Oorspr. titel: Met lege handen. - Hoogezand : Stubeg, 1991.
Met lit. opg.
ISBN 90-269-2536-0 : € 16.50
NUR 850   B0217246

Dunning, A.J.
Broeder Ezel : beschouwingen over het onvermogen in de geneeskunde / A.J. Dunning. - 9e dr. - [Amsterdam] : Aula, 2002. - 283 p. ; 18 cm
Titelpagina vermeldt tevens: Meulenhoff Amsterdam.
1e dr.: Amsterdam : Meulenhoff ; Utrecht : Bunge, 1981.
ISBN 90-290-7275-X : € 9.-
NUR 320   B0217124

Hooper, Anne
Seks v & a / Anne Hooper ; [vert. uit het Engels: Gert Jan de Vries]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Vert. van: Sex q & a. - London : Dorling Kindersley, cop. 2001.
Omslagtitel Seks vragen & antwoorden.
Met reg.
ISBN 90-443-0493-3 : € 18.50
NUGI 715   B0217217

Jongerden, Coline
Voorbij ADHD : hoe kinderen met ADHD-symptomen veranderen in kinderen die goed in hun vel zitten en verrassend presteren : een kennismaking met de grote veranderingen die de Integrated Child's Core Method (ICCM) bij kinderen met ADHD-symptomen teweegbrengt / Coline Jongerden ; [ill.: Jongerden Graphical Design]. - Amsterdam : De Driehoek, cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-6030-640-6 : € 9.50 (A)
NUR 854/864   B0221943

Nederlands
Nederlands leerboek der fysische therapie in engere zin / onder red. van H.C.F. van Zutphen ... [et al.]. - Utrecht : Bunge, 1982-.... - dl. ; formaat varieert
Vanaf 1998 uitg.: Maarssen : Elsevier/Bunge. - Vanaf 2000 uitg.: Maarssen : Elsevier gezondheidszorg.

Dl. II / met medew. van J.A. Bernards ... [et al.]. - 4e, ongew. dr., 2e opl. - 2002. - X, 336 p. : ill. ; 24 cm
1e dr.: Utrecht : Bunge, 1987.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-352-2439-6 : € 39.70
NUR 894   B0217054

Oefenen
Oefenen en sturen / Hans Roelofs ... [et al.]. - 2e dr. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (Skillslab-serie. Voor fysiotherapeutische vaardigheden. Werkcahiers)
1e dr.: Maastricht : Transferpunt Vaardigheidsonderwijs, 2000.
Met lit. opg.
ISBN 90-5931-080-2 : € 10.50 (S)
NUR 894   B0216919

Postoperatieve
Postoperatieve zorg / onder red. van L.H.D.J. Booij, J.J. de Lange, W.W.A. Zuurmond. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-082-9 : € 49.50 (A)
NUR 876   B0216911

Rourke, Byron P.
Practice of child-clinical neuropsychology : an introduction / Byron P. Rourke, Harry van der Vlugt and Sean B. Rourke. - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger, cop. 2002. - XIV, 339 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies on neuropsychology, development, and cognition ; 6)
Met index, lit. opg.
ISBN 90-265-1929-X geb. : € 99.- (excl. BTW)   B0216968

Sacks, Oliver
Ontwaken in verbijstering = Awakenings / Oliver Sacks ; [vert. uit het Engels Jos den Bekker ... et al.]. - 7e dr. - [Amsterdam] : Aula, 2002. - 367 p. : ill. ; 18 cm
Vert. van: Awakenings. - London : Pan, 1987. - (Picador). - Oorspr. uitg.: London : Duckworth, 1973.
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Meulenhoff Informatief, 1987.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-290-7284-9 : € 9.-
NUR 314   B0217125

Skillslab
Skillslab-serie / Transferpunt Vaardigheidsonderwijs. - Utrecht : Lemma, 2001-.... - 30 cm

Voor fysiotherapeutische vaardigheden. - 2001-.... - 30 cm

Werkcahiers. - 2001-.... - ... dl. ; 30 cm

Oefenen en sturen

Studies
Studies on neuropsychology, development, and cognition. - 1-.... - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger, 1998-.... - 25 cm
Ook o.d.t.: Series on neuropsychology, development, and cognition.

6 - Rourke, Byron P. - Practice of child-clinical neuropsychology

Tan, Robert S.
Ook mannen worden ouder : het mysterie van de andropauze : de fysieke, seksuele en mentale verandering / Robert S. Tan ; [vert. uit het Engels: Henk Buma]. - Rijswijk : Elmar, cop. 2002. - VIII, 229 p. : ill. ; 22 cm
Oorspr. Engelstalige uitg.: Houston : AMRED Publishing, 2001.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-389-1304-4 : € 14.90   B0217164

Tsiaras, Alexander
Een nieuw leven in beeld : van bevruchting tot geboorte / [Alexander Tsiaras ; tekst: Barry Werth ; vert. uit het Engels door: Gabriella van Karsbergen ; met medew. van: Cora de Vos]. - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, 2002. - 301 p. : foto's. ; 27 cm
Vert. van: From conception to birth : a life unfolds. - New York : Doubleday, 2002.
ISBN 90-274-7950-X geb. : € 44.90 (A)
NUR 851   B0216618

Wullink, F.H.
Neuraaltherapie : behandeling van pijn en functiestoornissen / F.H. Wullink. - Amsterdam : De Driehoek, cop. 2002. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 90-6030-641-4 : € 9.50 (A)
NUR 861/873   B0221944

19.

Adobe
Adobe Photoshop 7.0 : de Nederlandse editie / [Adobe Creative Team ; vert. uit het Engels: Studio Imago]. - Amsterdam [etc.] : Adobe, [2002], cop. 2003. - XI, 548 p. : ill. ; 24 cm + cd-rom. - (Classroom in a book)
Vert. van: Adobe Photoshop 7. - Adobe Press, 2002. - (Classroom in a book).
ISBN 90-430-0702-1 : € 39.95
NUR 991   B0216754

Arbeid
Arbeid en ICT in onderzoek / red.: Ronald Batenburg ... [et al.]. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-031-4 : € 27.- (S)
NUR 807   B0216915

Bastian, Hans-Werner
Verbouwingen binnenshuis : werken met gipsplaten voorzetwanden, plafonds / Hans-Werner Bastian ; [tek.: Malcom Powell i.e. Malcolm Povell ; vert. uit het Duits: www.eurolingua.nl ... et al.]. - Lisse : Rebo Productions, cop. 2002. - 79 p. : ill. ; 23 cm
Vert. van: Innenausbau mit System : Trockenputz, Vorwand-Installation, Dachausbau. - Niedernhausen/Ts : Falken, 1998.
Met reg.
ISBN 90-366-1416-3 : € 4.99   B0221981

Boersma, Kees
Inventing structures for industrial research : a history of the Philips NatLab 1914-1946 / Kees Boersma ; [photogr.: Philips Concern Archief]. - Amsterdam : Aksant, 2002. - XI, 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Neha-series III)
Ook verschenen als proefschrift Technische Universiteit Eindhoven, 2002.
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-033-3 : € 26.50   B0216946

Classroom
Classroom in a book. - Carmel, IN : Adobe, 1993-.... - 24 cm
Plaats van uitgave varieert.

Adobe Photoshop 7.0

Coastal
Coastal geotechnical engineering in practice / ed. by Akio Nakase, Takashi Tsuchida. - Rotterdam [etc.] : Balkema, 2000-2002. - 2 dl. ; 26 cm
Proceedings of the International Symposium, IS-Yokohama 2000, Yokohama, Japan, 20-22 September 2000.
Plaats van uitg. dl. 2: Lisse [etc.].
ISBN 90-5809-151-1 (set)

Vol. 2. - Cop. 2002. - IX, 267 p. : ill. ; 26 cm
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5809-153-8 geb.   B0217235

Compactcursus
Compactcursus. - 1-.... - Beek (L) : Elektuur, 1998-.... - 26 cm
Verschijnt 5x per jaar.
ISSN 1387-8670

Nyhus, Jes - PC-netwerken van A tot Z

Computer!
Computer! Totaal. - Deventer [etc.] : Kluwer Technische Boeken, 1991-.... - Formaat varieert
Vanaf 1998 uitg.: Amsterdam [etc.] : Addison Wesley Longman. - Vanaf medio 2000 uitg.: Amsterdam [etc.] : Prentice Hall. - Vanaf 2002 uitg.: Amsterdam [etc.] : Addison Wesley.

Tullemans, Bram - Digitale videobewerking in de praktijk

Easy
De Easy Computing gids. - Brussel ; Bloemendaal : Easy Computing, 1996-.... - Formaat varieert
Vanaf eind 1998 uitg.: Brussel ; Haarlem : Easy Computing.

Rahmel, Dan - Visual Basic .NET

Grand
Grand cru. - Brussel ; Haarlem : Easy Computing, 2001-.... - Formaat varieert

Münz, Stefan - HTML & web publishing

Informatiekunde
Informatiekunde. - Culemborg : Educaboek, 1992-.... - .. dl. ; formaat varieert
Vanaf 1994 uitg.: Houten : Stenfert Kroese. - Vanaf 1998 uitg.: Houten : EPN, Educatieve Partners Nederland. - Vanaf 2001 uitg.: Groningen : Wolters-Noordhoff, of: Groningen [etc.] : Wolters-Noordhoff.

Docentenhandleidingen. - 1992-.... - .. dl. ; 30 cm

Kuhnlein, Kay Michael
Photoshop 7 zonder stress / Kay Michael Kuhnlein ; [vert. uit het Duits: Digitact, Dré Holthuijsen ... et al. ; eindred.: Gert Gielen]. - 1e dr. - Brussel ; Haarlem : Easy Computing, 2002. - 229 p. : ill. ; 24 cm + cd-rom
Vert. van: Photoshop 7 echt einfach. - Poing : Franzis, cop. 2002.
Met index.
ISBN 90-5167-496-1 : € 14.95
NUR 991   B0217321

Lee, Arnie
Je eigen pc bouwen / Arnie Lee ; [vert. uit het Engels Rudi Claes ; eindred. Evelyne Blancke]. - 1e dr, [volledig herz. ed.]. - Brussel ; Haarlem : Easy Computing, 2002. - 214 p. : ill. ; 30 cm
Vert. van: Building your own pc. - Grand Rapids, MI : Abacus Software, cop. 2001.
Omslag vermeldt: Editie Pentium III & 4 / AMD (ook Athlon XP) processoren.
Oorspr. Nederlandse uitg.: 2002.
Met index.
ISBN 90-5167-503-8 : € 19.95
NUR 987   B0217323

Münz, Stefan
HTML & web publishing / Stefan Münz, Wolfgang Nefzger ; [vert. uit het Duits: Jeroen Roovers ... et al. ; eindred. Niels Lipmann ... et al.]. - 1e dr. - Brussel ; Haarlem : Easy Computing, 2002. - 1327 p. : ill. ; 25 cm + cd-rom. - (Grand cru)
Vert. van: HTML & Web-Publishing Handbuch. - Poing : Franzis, 2002.
Met index.
ISBN 90-5167-482-1 : € 49.95
NUR 994   B0217322

NEHA
NEHA-series III. - 1-.... - Amsterdam : NEHA, 1987-.... - 24 cm
Verschijnt onregelmatig.

Boersma, Kees - Inventing structures for industrial research

Nyhus, Jes
PC-netwerken van A tot Z / Jes Nyhus ; [vert. uit het Deens: E.A.J. Bogers]. - 1e dr. - Beek (L) : Elektuur, 2002. - 82 p. : ill. ; 26 cm. - (Compactcursus, ISSN 1387-8670)
Vert. van: Små pc-netværk. - IDG Denmark, cop. 2002.
Met index.
ISBN 90-5381-156-7 : € 8.95
NUR 986/988   B0217003

Pehle, Tobias
Gevels opknappen / Tobias Pehle ; foto's: Brillux König+Fischer GmbH & Co. ... et al. ; tek.: Henkel-Ceresit ... et al. ; red.: FROMM MediaDesign GmbH ; vert. uit het Duits: www.eurolingua.nl, Brigit van Kempen]. - Lisse : Rebo Productions, cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 23 cm
Vert. van: Fassaden renovieren. - Niedernhausen/Ts : Falken, 2001.
Met reg.
ISBN 90-366-1419-8 : € 4.99   B0221983

Pehle, Tobias
Goed isoleren / Tobias Pehle ; [red.: Carina Jansen ; vert. uit het Duits: www.eurolingua.nl, Laurens Hin ; eindred.: www.eurolingua.nl, Mariëlle Lam ... et al. ; met medew. van: Gerben Notenboom]. - Lisse : Rebo Productions, cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 23 cm
Vert. van: Richtig dämmen. - Niedernhausen/Ts : Falken, 1998.
Met reg.
ISBN 90-366-1422-8 : € 4.99   B0221982

Piles
Piles in hydrotechnical engineering / S.N. Levachev ... [et al.]. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - VIII, 256 p. : ill. ; 25 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-5809-230-5 geb. : € 99.- (excl. BTW)   B0216967

PMO
PMO-specials. - Schoonhoven : Academic Service, 2001-.... - 22 cm

Ridder, Hiske de - Communiceren via het web

Rahmel, Dan
Visual Basic .NET / Dan Rahmel ; [vert. uit het Engels: Ammerins Moss-de Boer ; eindred. Gert Gielen]. - 1e dr. - Brussel ; Haarlem : Easy Computing, 2002. - 439 p. : ill. ; 19 cm. - (Easy Computing gids)
Vert. van: Visual Basic .NET programmer's reference. - McGraw-Hill, cop. 2002.
Met index.
ISBN 90-5167-470-8 : € 11.95
NUR 989   B0217281

Reinbold, Hans-Jürgen
Deuren en ramen inzetten : met de belangrijkste veiligheidstips / Hans-Jürgen Reinbold ; [afb.: ARGE HOLZ ... et al. ; vert. uit het Duits: www.eurolingua.nl, Brigit van Kempen]. - Lisse : Rebo Productions, cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 23 cm
Vert. van: Türen und Fenster einbauen. - Niedernhausen/Ts : Falken, cop. 2001.
Met reg.
ISBN 90-366-1421-X : € 4.99   B0221980

Ridder, Hiske de
Communiceren via het web : praktische handleiding bij het inrichten van gebruiksvriendelijke websites en intranetpagina's / Hiske de Ridder ; met dank aan Ron Plattel. - Schoonhoven : Academic Service, cop. 2002. - 106 p. : ill. ; 22 cm. - (PMO-specials)
Met reg.
ISBN 90-5261-417-2 : € 19.50 (W)
NUR 810/982   B0216956

Tousain, Robertus Leonardus
Dynamic optimization in business-wide process control / Robertus Leonardus Tousain. - Delft : DUP Science, cop. 2002. - XII, 235 p. : ill. ; 24 cm
Proefschrift Technische Universiteit Delft.
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands.
ISBN 90-407-2354-0 : € 45.37   B0242690

Tullemans, Bram
Digitale videobewerking in de praktijk / Bram Tullemans. - Amsterdam [etc.] : Addison Wesley, [2002], cop. 2003. - VI, 143 p. : ill. ; 23 cm + cd-rom. - (Computer! Totaal)
Uitg. in samenw. met IDG Communications Nederland.
Met index.
ISBN 90-430-0588-6 : € 22.50
NUR 980/473   B0217109

Völkers, J.
Frequentietabellen voor scanners Nederland / J. Völkers ; [tek.: Aaldrik van Utteren]. - 17e [geheel bijgew. en uitgebr.] dr. - Beek : Segment, 2002. - 416 p. : ill. ; 27 cm
Oorspr. titel: Frequentietabellen voor scanners. - Deventer [etc.] : Kluwer Technische Boeken, 1980.
Omslag vermeldt als uitg.: Elektuur. - Rugtitel: Frequentie-tabellen voor scanners Nederland.
Editie 2002/2003.
ISBN 90-5381-153-2 : € 25.60
NUR 468   B0217004

20.

21.

Baines, Ed
Zest! : koken met Ed Baines / met foto's van Gus Filgate ; [vert. uit het Engels Marthe C. Philipse ; red. Thijs Bartels ... et al.]. - Haarlem : Schuyt, 2002. - 256 p. : foto's. ; 26 cm
Vert. van: Entertain. - Kyle Cathie, 2001.
Met reg.
ISBN 90-6097-604-5 geb. : € 29.95
NUR 440   B0216867

Brancq, Isabel
Crostini's en andere heerlijke broodjes / Isabel Brancq ; fotogr. David Japy ; styling Isabel Brancq ; [vert. uit het Frans door: G.G. Mazairac]. - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, 2002. - 96 p. : foto's. ; 23 cm
Vert. van: Croques et tartines. - Paris : Hachette Livre, 2002. - (Hachette pratique).
Met reg.
ISBN 90-274-7934-8 : € 9.95
NUR 440   B0216689

Brissaud, Sophie
Quiches en taartjes / Sophie Brissaud ; fotogr. David Japy ; styling Delphine de Montalier ; [vert. uit het Frans door: Genevieve Mazairac]. - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, 2002. - 96 p. : foto's. ; 23 cm
Vert. van: Quiches et tartes. - Paris : Hachette Livre, 2002. - (Hachette pratique).
Met reg.
ISBN 90-274-7933-X : € 9.95
NUR 440   B0216688

Gezonde
De gezonde en lekkere keuken / [vert. uit het Engels]. - Amsterdam [etc.] : The Reader's Digest, 2002-.... - 25 cm
Vert. van: Eat well, live well. - London : The Reader's Digest Association, 1999-....
ISBN 90-6407-585-9

Vers fruit & desserts

Iens
Iens independent index : restaurants van Den Haag en omstreken / [hoofdred. Iens Boswijk ... et al. ; red. Maarten van der Jagt ... et al. ; coördinatie Suzanne Morton-Taylor]. - Amsterdam : IENS Independent Index ; [Den Haag] : ANWB [distr.], cop. 2002. - XIV, 180 p. ; 18 cm
Ed. 2003.
Met index.
ISBN 90-77177-02-7 : € 9.95 (A)
NUR 530   B0217042

Iens
Iens independent index : restaurants van Utrecht, 't Gooi en omstreken / [hoofdred. Iens Boswijk ... et al. ; red. Frances van Gool ... et al. ; coördinatie Mariska Bronstring ... et al.]. - Amsterdam : IENS Independent Index ; [Den Haag] : ANWB [distr.], cop. 2002. - XV, 165 p. ; 18 cm
Ed. 2003.
Met index.
ISBN 90-77177-03-5 : € 9.95 (A)
NUR 530   B0217044

Iens
Iens independent index : restaurants van Rotterdam en omstreken / [hoofdred. Iens Boswijk ... et al. ; eindred., coördinatie Maarten van der Jagt ; red. Renée Ruisch]. - Amsterdam : IENS Independent Index ; [Den Haag] : ANWB [distr.], cop. 2002. - XVII, 233 p. ; 18 cm
Ed. 2003.
Met index.
ISBN 90-77177-01-9 : € 9.95 (A)
NUR 530   B0217043

Iens
Iens independent index : restaurants van Amsterdam en omstreken / [hoofdred. Iens Boswijk ... et al. ; red. Sabien Ebeling Koning ... et al.]. - Amsterdam : IENS Independent Index ; [Den Haag] : ANWB [distr.], cop. 2002. - XX, 337 p. ; 18 cm
Ed. 2003.
Met index.
ISBN 90-806562-9-1 : € 10.95 (A)
NUR 530   B0217045

Kessing, Betty
Kruiden en specerijen / Betty Kessing ; fotogr. Gerhard Witteveen. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 48 p. : ill. ; 17×17 cm
ISBN 90-443-0595-6 geb. : € 9.-
NUR 450   B0217291

Kinderen
Kinderen : ideeën om te koken en bakken met kinderen voor creatief koken / [red.: Minkowsky, bureau voor grafische vormgeving ; vert. uit het Duits: Vertaalburo Eurolingua ; eindred.: Jannie Kroes]. - 2e dr. - Lisse : Rebo Productions, 2002. - 96 p. : ill. ; 28 cm. - (Rebo culinair)
Oorspr. Duitse uitg.: Bielefeld : Ceres Verlag.
Met reg.
ISBN 90-366-1376-0 : € 3.50   B0221979

Polinsky, Simon
Geïllustreerde cocktails encyclopedie : vol met traditionele cocktails, met en zonder alcohol / Simon Polinsky ; [tekst en fotogr.: R&R ; red. en vert. uit het Engels: www.eurolingua.nl, R. Tweehuyzen]. - 1e dr. - Lisse : Rebo Productions, 2002. - 327 p. : ill. ; 25 cm
Met reg.
ISBN 90-366-1345-0 geb. : € 9.95   B0221984

Radford, John
De wijnen van Spanje : de complete gids van de Spaanse wijnen / John Radford ; [cartogr.: Hardlines ... et al. ; vert. uit het Engels: Mireille Vroege ; red.: Asterisk*]. - Antwerpen : Standaard ; Haarlem : Schuyt, cop. 2002. - 224 p. : ill., krt. ; 29 cm
Vert. van: The new Spain : a complete guide to contemporary Spanish wine. - London : Mithell Beazley, 1998.
Met reg.
ISBN 90-76685-92-4 geb. : € 39.50
NUR 421   B0216868

Rebo
Rebo culinair. - Sassenheim : Rebo Productions, 1988-.... - Formaat varieert
Vanaf eind 1988 uitg.: Lisse : Rebo Productions.

Kinderen

Schelpdieren

Sass, Lorna
Vega! : meer dan 40 verrukkelijke recepten zonder vlees, vis, zuivel & cholesterol / Lorna Sass ; [vert. uit het Engels: Uta Anderson]. - Haarlem : Becht, cop. 2002. - 112 p. : ill. ; 21×23 cm
Vert. van: The new vegan cookbook. - San Francisco : Chronicle Books, 2001.
Met reg.
ISBN 90-230-1113-9 : € 17.90 (A)
NUR 444   B0217073

Schelpdieren
Schelpdieren : schatten van de bodem van de zee voor creatief koken / [red.: Minkowsky, bureau voor grafische vormgeving ; vert. uit het Engels: Vertaalburo Eurolingua ... et al. ; eindred.: Jannie Kroes]. - Lisse : Rebo Productions, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 28 cm. - (Rebo culinair)
Oorspr. Engelse uitg.: R&R Publishing.
ISBN 90-366-1386-8 : € 3.50   B0221978

Spapens, Paul
Tilburgs kookbuukske / Paul Spapens, Martin Willemsen ; [red.: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Ineke Strouken ; foto's: Gemeentearchief Tilburg ... et al.]. - Liempde : Kempen Uitgevers, 2002. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Initiatief van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Stichting Tilburgse Toal.
1e dr.: Utrecht : Nederlands Centrum voor Volkscultuur [etc.] ; Tilburg : Stichting Tilburgse Toal, 1997.
Lit. opg.: p. 190-191.
ISBN 90-6657-361-9 in ringband : € 18.95 (A)
NUR 521/442   B0216899

Tilburg, Irène van
Thee / Irène van Tilburg ; [fotogr.: Special Sauce]. - 2e dr. - Houten : Elysee, 2002. - 39 p. : ill. ; 15×15 cm
1e dr.: 2001.
Met reg.
ISBN 90-269-2439-9 geb. : € 6.99 (A)
NUR 440   B0217149

Vers
Vers fruit & desserts / Reader's Digest ; [red.: Norma MacMillan ... et al. ; tekst: Sara Buenfeld ... et al. ; foto's: Sue Atkinson ... et al. ; vert. uit het Engels: Studio Imago, Cora Kool ... et al. ; red. en bew. Nederlandse ed.: Studio Imago]. - Amsterdam [etc.] : The Reader's Digest, cop. 2002. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (De gezonde en lekkere keuken)
Vert. van: Fresh fruit & desserts. - London : The Reader's Digest Association, 1999. - (Eat well, live well).
Met reg.
ISBN 90-6407-633-2 geb. : € 24.90
NUR 440   B0217088

West, Kate
De heksenketel : klassieke formules en recepten voor moderne heksen / Kate West ; vert. [uit het Engels] door Canisia Campo. - Amsterdam [etc.] : Archipel, cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 21×21 cm
Vert. van: The real witches' kitchen. - London : Thorsons, cop. 2002.
ISBN 90-6305-057-7 : € 16.95 (A)
NUR 720/440   B0217299

22.

Baets, Walter
Wie orde zaait zal chaos oogsten : een vertoog over de lerende mens / Walter Baets. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2002. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-232-3875-3 : € 19.50
NUR 738/800   B0217265

Beyond
Beyond knowledge productivity : report of a quest / [ed.] Teun van Aken, Tom M. van Engers. - Utrecht : LEMMA Publishers, 2002. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Vanwoodman Society publication series ; no. 1)
Met index, lit. opg.
ISBN 90-5931-126-4 : € 30.- (W)
NUR 801   B0216917

Dresens, C.S.H.H.
Competentiemanagement: geschikt voor alle leeftijden : opzet, invoering en evaluatie van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid / C.S.H.H. Dresens. - Den Haag : Sdu, 2002. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-12-09478-X : € 23.50   B0216984

Eijbergen, Rob van
De invoering en het effect van zelfsturende teams in organisaties / Rob van Eijbergen. - 3e [geactualiseerde] dr. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 306 p. : ill. ; 24 cm
1e dr.: 1999.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-139-6 : € 31.- (W)
NUR 801   B0216912

Endenburg, Gerard
Sociocratie : het organiseren van de besluitvorming : een waarborg voor ieders gelijkwaardigheid / Gerard Endenburg ; met medew. van A.J. van Dijk. - Delft : Eburon, cop. 2002. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Oorspr. uitg.: Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom, 1981.
Met reg.
ISBN 90-5166-930-5 : € 17.-   B0216937

Halsema, Lilian
Waardering in werking : functiewaardering in processen van beheer, onderhandeling en betekenisgeving / Lilian Halsema. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2002.
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels.
ISBN 90-5931-121-3 : € 45.- (W)
NUR 807   B0216918

HR
HR management. - Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2002-.... - 25 cm
Verschijnt onregelmatig.
Voortz. van: Monografieën personeel & organisatie.

Management development: de praktijk ter discussie

Management
Management development: de praktijk ter discussie : ervaringen uit de praktijk voor de praktijk van management development / onder red. van: Pim Paffen ; met bijdragen van: R.W.J.M. Appels ... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2002. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (HR management)
Uitg. in samenw. met de Nederlandse Stichting voor Management Ontwikkeling NFMD.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-14-09581-3 : € 35.25
NUR 807   B0217305

Meindertsma, A.J.
Financieel beleid en beheer bij de overheid / A.J. Meindertsma. - 2e [i.e. 3e] dr. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Omslag vermeldt: Openbaar bestuur.
1e dr.: 1996.
Met reg.
ISBN 90-5931-104-3 : € 17.- (S)
NUGI 165   B0216913

Peters, Chris
Verkopen een vak apart : van vertegenwoordiger naar succesvol accountmanager : eigenschappen die je niet en vaardigheden die je wel kunt leren : een praktijkboek / Chris Peters. - Rijswijk : Elmar, cop. 2002. - 139 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 90-389-1330-3 : € 12.95   B0216674

Ploeg, A.J. van der
Financieel beleid en beheer bij gemeenten en provincies / A.J. van der Ploeg. - Utrecht : LEMMA, 1996-.... - .. dl. ; 24 cm

[Handboek]. - 3e [gew.] dr. - 2002. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Omslag vermeldt: Openbaar bestuur.
1e dr.: 1996.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5931-105-1 : € 21.-
NUR 164   B0216687

Sales
Sales memo's. - Deventer : Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1995-.... - 21 cm
Vanaf 1997 uitg.: Kluwer BedrijfsInformatie. - Vanaf eind 1998 uitg.: Kluwer. - Vanaf eind 1999 uitg.: Alphen aan den Rijn : Samsom. - Vanaf 2001 uitg.: Kluwer.

Stern, Michael - In 3 stappen naar effectieve beursverkoop

Stern, Michael
In 3 stappen naar effectieve beursverkoop / Michael Stern. - [Alphen aan den Rijn] : Kluwer, cop. 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Sales memo's)
Met lit. opg.
ISBN 90-14-09381-0 : € 14.62 (excl. BTW) (abonnementsprijs: € 12.65 (excl. BTW))
NUR 802   B0216931

Thuis, Peter T.H.J.
Toegepaste organisatiekunde / Peter T.H.J. Thuis. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1996-.... - .. dl. ; 24 cm

Docentenhandleiding / Peter Thuis, Wendy Dorrestijn. - 2e dr. - [2002]. - 1 cd-rom.
Titel van label.
Eerder verschenen in gedrukte versie: Groningen : Wolters-Noordhoff, 1999. - 1e dr. in gedrukte versie: 1996.
ISBN 90-01-86038-9 : € 45.-   B0213118

Vanwoodman
Vanwoodman Society publication series. - No. 1-.... - Utrecht : LEMMA Publishers, 2002-.... - 24 cm
Titelvariant: Vanwoodman Society publications.

No. 1 - Beyond knowledge productivity

Watson, Neil
Kant-en-klare verkooptips : praktische tips om uw salesprestaties te verbeteren / Neil Watson en Steve Hurst ; [vert. uit het Engels: Florence Heybroek]. - [Alphen aan den Rijn] : Kluwer, cop. 2002. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Vert. van: Bite-size sales tips. - London : Kogan Page, cop. 2001.
Op omslag: Sales.
ISBN 90-14-09270-9 : € 20.- (W)
NUR 802   B0217161

23.

Architectural
Architectural design and composition / ed. Clemens Steenbergen ... [et al. ; transl.: Nancy Smyth-Van Weesep]. - Bussum : THOTH ; [Delft] : Faculty of Architecture, TU Delft, cop. 2002. - 262 p. : ill. ; 28 cm
Met index, lit. opg.
ISBN 90-6868-321-7 : € 29.90   B0217243

Bierens, Cornel
Schildpad met roos en mes / Cornel Bierens ; [tekstred. Marianne Lahr]. - Rotterdam : NAi Uitgevers ; Eindhoven : Vereniging Vrienden Van Abbemuseum, cop. 2002. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Uitg. op initiatief van de Vereniging Vrienden van Abbemuseum.
Met reg.
ISBN 90-70149-86-9 geb. : € 17.50   B0216677

Ceelen, Vicky
Dikke maatjes / Vicky Ceelen ; [vert. uit het Engels: Ineke van Bronswijk]. - Houten : M.O.M, cop. 2002. - [76] p. : ill. ; 19×19 cm
Vert. van: Close friends. - Parnell : PQ, 2002.
ISBN 90-269-2746-0 geb. : € 12.95 (A)
NUR 370   B0217248

Computer!
Computer! Totaal. - Deventer [etc.] : Kluwer Technische Boeken, 1991-.... - Formaat varieert
Vanaf 1998 uitg.: Amsterdam [etc.] : Addison Wesley Longman. - Vanaf medio 2000 uitg.: Amsterdam [etc.] : Prentice Hall. - Vanaf 2002 uitg.: Amsterdam [etc.] : Addison Wesley.

Tullemans, Bram - Digitale videobewerking in de praktijk

Cultuurstudies
Cultuurstudies. - Nr. 1-.... - Leuven ; Apeldoorn : Garant, 1995-.... - 24 cm

Nr. 7 - Gestel, Guy Van - Vedettedom

Droomhotels
Droomhotels in de wereld. - Lier [etc.] : Euroservice, 1995-.... - .. dl. ; 33 cm
Impr. vanaf 2e dl.: D-Publications. - Vanaf 2002 mede uitgevers: Tielt : Lannoo ; Warnsveld : Terra.

6 - Quisenaerts, Luc - Droomhotels aan de Middellandse zee

Gestel, Guy Van
Vedettedom : beroemd in Vlaanderen / Guy Van Gestel & Gust De Meyer. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2002. - 185 p. ; 24 cm. - (Cultuurstudies ; nr. 7)
Met lit. opg.
ISBN 90-441-1331-3 : € 19.90
NUR 757   B0217066

Heemskerk, Marianne
Passie voor letters / Marianne Heemskerk. - Baarn : Cantecleer, cop. 2002. - 64 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 90-213-3289-2 : € 19.90 (A)
NUR 476   B0217155

Hertmans, Stefan
Engel van de metamorfose : over het werk van Jan Fabre / Stefan Hertmans. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 121 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; 1986)
Met lit. opg.
ISBN 90-290-7265-2 : € 12.50
NUR 642/646   B0217128

Itten, Johannes
Kunst en kleur : een kleurenleer over het subjektief beleven en objektief leren zien van kleur als weg naar de kunst / Johannes Itten ; [vert. uit het Duits: René Smeets]. - 4e dr. - Baarn : Cantecleer, 2002. - 157 p. : ill. ; 31×32 cm
Vert. van: Kunst der Farbe. - Ravensburg : Maier, 1961.
1e dr. Nederlandse uitg.: De Bilt : Cantecleer, 1973.
Met reg.
ISBN 90-213-0056-7 geb. : € 99.- (A)
NUR 647   B0217005

Lynn, Greg
Architectural laboratories / Greg Lynn and Hani Rashid ; [comp. and ed. by Véronique Patteeuw]. - Rotterdam : NAi Uitgevers, cop. 2002. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Omslagtitel: Greg Lynn and Hani Rashid: Architectural laboratories.
ISBN 90-5662-241-2 : € 28.50   B0217081

Meulenhoff
Meulenhoff editie : een algemeene bibliotheek. - 1-202 ; E 1 - .... - Amsterdam : Meulenhoff, 1912-.... - Formaat varieert
Verschijnt onregelmatig.   M0001616

1948 - Simons, Riki - Springlevend

1986 - Hertmans, Stefan - Engel van de metamorfose

MIII
MIII architecten : facts and fantasies / introd. Thom Mayne ; bijdragen Victor Mani ; teksten Wijnand Beemster. - Nieuwegein : Arko, cop. 2002. - 79 p. : ill. ; 22×22 cm
Inleiding in het Engels. - Rugtitel: Facts and fantasies, MIII architecten. - Uitg. in samenw. met MIII architecten.
ISBN 90-77072-13-6 : € 29.50   B0216958

Néret, Gilles
Henri Matisse / Gilles Néret ; [vert. uit het Duits: Will Boesten ; red.: TextCase]. - [Heruitg.]. - Keulen : Taschen ; [Kerkdriel] : Librero [distr.], cop. 2002. - 256 p. : ill. ; 26 cm
Omslagtitel: Matisse.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Keulen : Taschen ; Hedel : Librero [distr.], 1996. - Oorspr. Duitse uitg.: Köln : Taschen, 1996.
Met lit. opg.
ISBN 3-8228-2065-2 geb. : € 14.95 (A)
NUR 642   B0217068

Onherbergzame
De onherbergzame Biesbosch : over griendketen, woonarken en kooihuizen / Rob Haan e.a ; [fotogr.: Daan Bruijsters ... et al.]. - Raamsdonksveer : Vèrse Hoeven, cop. 2002. - 112 p. : ill. ; 18×23 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-75703-86-4 geb. : € 14.50
NUR 949   B0221976

Ontstellende
Het ontstellende werk van Ad Gerritsen / Hans Janssen ... [et al. ; red. Jan Brand ... et al. ; eindred. Jan Brand ... et al. ; fotogr. Erik van den Boom ... et al.]. - Amsterdam : De Prom, cop. 2002. - 262 p. : ill. ; 25 cm
Tevens verschenen in een luxe-ed. van 90 genummerde en gesigneerde ex., voorzien van een houtsnede.
Met bibliogr., lit. opg.
ISBN 90-6801-829-9 geb. : € 29.50 (A)
NUR 842   B0217014

Quisenaerts, Luc
Droomhotels aan de Middellandse zee / realisatie & teksten Luc Quisenaerts ; [foto's Jan Dirkx ... et al.]. - 1e dr. - [Lier] : D-Publications ; [Tielt] : Lannoo ; Warnsveld : Terra, [2002]. - 207 p. : foto's, krt. ; 33 cm. - (Droomhotels in de wereld ; 6)
ISBN 90-76124-42-6 geb. : € 50.-   B0217241

Schellens, Piet
God, waar ben je nou? : overwegingen bij de bijbelse beelden van Herman Falke / Piet Schellens. - Liempde : Kempen Uitgevers, cop. 2002. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-6657-022-9 : € 17.95 (A)
NUGI 632   B0216938

Schneider, Norbert
Portretschilderkunst : meesterwerken uit de Europese portretschilderkunst 1420-1670 / Norbert Schneider ; [vert. uit het Duits: Will Boesten ... et al. ; red.: Renske de Boer]. - [Herdr.]. - Keulen [etc.] : Taschen ; [Kerkdriel] : Librero [distr.], cop. 2002. - 180 p. : ill. ; 26 cm
Oorspr. Nederlandse uitg.: Keulen : Taschen ; Hedel : Librero [distr.], 1995. - Oorspr. Duitse uitg.: Köln : Benedikt Taschen, 1992.
Met lit. opg.
ISBN 3-8228-1997-2 geb. : € 14.95 (A)
NUR 640   B0217069

Simons, Riki
Springlevend : hoe kunst van nu internationaal weer spannend wordt. En hoe dat in Nederland ook zou kunnen / Riki Simons. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 158 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; 1948)
Enkele hoofdstukken verschenen eerder in een andere vorm in Elsevier.
Met reg.
ISBN 90-290-7127-3 : € 15.-
NUR 640/320   B0217131

Smith, Sean
Kylie, de biografie / Sean Smith ; [vert. uit het Engels: Renée de Graaf]. - Rijswijk : Elmar, cop. 2002. - 224 p., [32] p. pl : foto's. ; 24 cm
Vert. van: Kylie confidential. - London : O'Mara, 2002.
Met discogr.
ISBN 90-389-1294-3 : € 17.95   B0217110

Tijdloze
Tijdloze feesten / [fotogr. Jo Pauwels ... et al.]. - Edingen : Beta-plus ; Warnsveld : Terra, 2002. - 224 p. : foto's. ; 31 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-806114-7-6 geb. : € 54.50
NUR 648/656   B0217090

Tonnon, Frédéric
ABBA : on speaking terms / Frédéric Tonnon & Marisa Garau. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-443-0463-1 : € 27.50
NUR 661   B0217216

Tullemans, Bram
Digitale videobewerking in de praktijk / Bram Tullemans. - Amsterdam [etc.] : Addison Wesley, [2002], cop. 2003. - VI, 143 p. : ill. ; 23 cm + cd-rom. - (Computer! Totaal)
Uitg. in samenw. met IDG Communications Nederland.
Met index.
ISBN 90-430-0588-6 : € 22.50
NUR 980/473   B0217109

Vakantiehuizen
Vakantiehuizen / [fotogr. Jo Pauwels]. - Edingen : Beta-plus ; Warnsveld : Terra, 2002. - 224 p. : foto's. ; 31 cm
ISBN 90-806114-6-8 geb. : € 54.50
NUR 648/656   B0217242

Wermuth, Mir
No sell out : de popularisering van een subcultuur / Mir Wermuth. - Amsterdam : Aksant, 2002. - 381 p. : ill. ; 23 cm
Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2002.
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5260-042-2 : € 22.-   B0216939

24.

Brecher, Paul
Tai-ji / Paul Brecher ; [vert. uit het Engels: Studio Imago, Saskia Kotte ; red.: Studio Imago ; eindred.: Caroline Wheal ; fotogr.: Henri, i.e. Henry Allen ... et al.]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 87 p. : ill. ; 17×18 cm. - (Mind, body & spirit)
Vert. gebaseerd op: Principles of Tai Chi. - London : Thorsons, 1997.
ISBN 90-443-0421-6 geb. : € 11.50
NUGI 613   B0217212

Colenbrander, Monica
Reebok met geit / Monica Colenbrander ; [foto's Studio Wolters ; fotogr. Martin Hoogeboom]. - Epe : Niesje Wolters, [2002]. - 16 p. : ill. ; 30 cm
In opdracht van de Nederlandse Teddy Beer Club.
ISBN 90-5690-125-7 : € 9.- [Distr.: Thorn : Ef & Ef]
NUR 460   B0221922

Janssen, Frank
Go : stap voor stap / Frank Janssen ; [foto's: Harry van der Krogt]. - Baarn : Tirion, cop. 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm
De officiële leermethode van de Nederlandse Go Bond.
ISBN 90-439-0439-2 : € 14.90 (A)
NUR 481   B0217252

Kessing, Betty
Kruiden en specerijen / Betty Kessing ; fotogr. Gerhard Witteveen. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 48 p. : ill. ; 17×17 cm
ISBN 90-443-0595-6 geb. : € 9.-
NUR 450   B0217291

Knaap, Arjan van der
Kampioenen in de knel : intriges en malversaties in de Formule I / Arjan van der Knaap. - Baarn : Tirion, cop. 2002. - 174 p. ; 22 cm
ISBN 90-439-0459-7 : € 12.90 (A)
NUR 480   B0217258

Mind
Mind, body & spirit. - Vianen [etc.] : The House of Books, 2001-.... - 17×18 cm
Naam uitg. ook: Areopagus.

Brecher, Paul - Tai-ji

Saija-Wempe, Alida J.
Fabel diertjes / Alida J. Saija-Wempe ; [tekst en tek. Jimmy Saija ... et al. ; foto's Studio Wolters ; fotogr. Martin Hoogeboom]. - Epe : Niesje Wolters, [2002]. - 20 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 90-5690-225-3 : € 9.- [Distr.: Thorn : Ef & Ef]
NUR 460   B0221924

Saija-Wempe, Alida J.
Vikingen! / Alida J. Saija-Wempe ; [tekst en tek. Jimmy Saija ... et al. ; foto's Studio Wolters ; fotogr. Martin Hoogeboom]. - Epe : Niesje Wolters, [2002]. - 28 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 90-5690-229-6 : € 9.- [Distr.: Thorn : Ef & Ef]
NUR 460   B0221923

Scrabblewoordenlijst
Scrabblewoordenlijst. - 2e [grondig herz.] dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 247 p. ; 24 cm
Omslagtitel: Scrabble woordenlijst. - Gebaseerd op de dertiende uitg. van de Grote Van Dale.
Project van het Nederlandstalig Scrabbleverbond (NTSV), de Scrabble Bond Nederland (SBNL) en de Malino Federatie, in samenw. met Van Dale Lexicografie.
1e dr.: 1997.
ISBN 90-6648-989-8 : € 14.95
NUR 624   B0217026

Turner, Pauline
Het nieuwe haken / Pauline Turner ; [vert. uit het Engels: Mireille Vroege]. - Haarlem : Gottmer/Becht, cop. 2002. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Vert. van: How to crochet. - London : Collins & Brown, cop. 2001.
Met reg.
ISBN 90-230-1109-0 geb. : € 21.50 (A)
NUR 474   B0217111

25.

26.

Beste
De beste Nobelprijspoëzie / samenst. en inl. Erik Menkveld. - 2e dr. - [Amsterdam] : Pockethuis, 2002. - 142 p. ; 18 cm
Oorspr. titel: Honderd jaar Nobelprijspoëzie. - Amsterdam : Meulenhoff, 2000.
Met lit. opg.
ISBN 90-290-7278-4 : € 9.-
NUR 311   B0217121

Bouma, Hans
Sterkte / Hans Bouma ; fotogr. Jan vermeer. - Houten : Fleur de Lys, cop. 2002. - [40] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 90-269-2587-5 geb. : € 6.99 (A)
NUR 373   B0217203

Bouma, Hans
Voor je verjaardag / Hans Bouma ; fotogr. Jan vermeer. - Houten : Fleur de Lys, cop. 2002. - [40] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 90-269-2588-3 geb. : € 6.99 (A)
NUR 373   B0217202

Buson, Yosa
Op de punt van een tak : haiku / Yosa Buson ; vert. uit het Japans door Henri Kerlen ; [ill.: Yosa Buson]. - Soest : Kairos ; Thorn : Ef & Ef [distr.], cop. 2002. - 30 p. : ill. ; 17 cm
Keuze uit de bundel: De maan in bezit. - Soest : Kairos, 1987.
ISBN 90-70338-60-2 : € 7.60   B0217179

Deleu, Jozef
Hoe het licht wandelt / Jozef Deleu ; een bloemlezing uit de poëzie van Jozef Deleu, samengest. en ingel. door Hugo Brems. - Leuven : Van Halewyck ; Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 69 p. ; 22 cm
ISBN 90-5617-433-9 (Van Halewyck)
ISBN 90-290-7224-5 (Meulenhoff)
€ 17.50
NUR 306   B0217019

Hurk, Francie van den
Naastenparade / Francie van den Hurk. - 1e dr. - Amsterdam : De Harmonie, 2002. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 90-6169-660-7 : € 13.50 (A)
NUR 306   B0216898

Issa, Kobayashi
Een druppel plukken : haiku / Kobayashi Issa ; samengest. en vert. uit het Japans door Henri Kerlen. - Soest : Kairos ; Thorn : Ef & Ef [distr.], cop. 2002. - 31 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 90-70338-62-9 : € 7.60   B0221953

Lauwereyns, Jan
Buigzaamheden : gedichten / Jan Lauwereyns. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 66 p. ; 22 cm
ISBN 90-290-7223-7 : € 13.50
NUR 306   B0217017

Loontjens, Jannah
Varianten van nu / Jannah Loontjens. - Amsterdam : Bakker, 2002. - 45 p. ; 20 cm
Enkele gedichten eerder verschenen in de literaire tijdschriften Nymph en Awater.
ISBN 90-351-2493-6 : € 15.95 (A)   B0217256

Pelt-Zwerus, Jane van
Heimwee : gedichten / Jane van Pelt-Zwerus. - Kampen : De Groot Goudriaan, 2002. - 48 p. ; 23 cm
ISBN 90-6140-816-4 geb. : € 8.50 (A)
NUR 306/714   B0217260

Pelt-Zwerus, Jane van
Koningsliederen : gedichten / Jane van Pelt-Zwerus. - Kampen : De Groot Goudriaan, 2002. - 46 p. ; 23 cm
Oorspr. uitg.: Ridderkerk : De Koning, 1997.
ISBN 90-6140-817-2 geb. : € 8.50 (A)
NUR 306/714   B0217259

Rilke, Rainer Maria
De rozen / Rainer Maria Rilke ; vert. [uit het Frans]: Maria de Groot. - Baarn : Ten Have, cop. 2002. - 54 p. ; 21 cm
Vert. van: Les roses. - Oorspr. uitg.: Bussum : A.A.M. Stols, 1927.
Franse tekst met daarnaast Nederlandse vertaling.
ISBN 90-259-5339-5 geb. : € 13.50 (A)
NUR 306/370   B0217253

Sinnige, Wim
Lichte einder : nagelaten gedichten / Wim Sinnige. - 85e dr. - Groningen : Mijneigenboek.nl, 2002. - 82 p. : ill. ; 21 cm
1e dr.: 2002.
€ 9.50   B0217080

Sipkes de Smit, Ina
Kinderwonderwereld : gedichtjes voor en over kinderen / Ina Sipkes de Smit ; [ill.: Sylvia Dudok van Heel]. - Houten : Fleur de Lys, cop. 2002. - [40] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 90-269-2590-5 geb. : € 6.99 (A)
NUR 373   B0217201

Sipkes de Smit, Ina
Lieve zegjes : leuke kinderuitspraken / Ina Sipkes de Smit ; [ill.: PhotoDisc]. - Houten : Fleur de Lys, cop. 2002. - 43 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 90-269-2591-3 geb. : € 6.99 (A)
NUR 373   B0217200

Södergran, Edith
De mooiste van Edith Södergran / gekozen en vert. [uit het Zweeds] door Lisette Keustermans en Ivo van Strijtem ; in een red. van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; ingel. door Clas Zilliacus. - [Tielt] : Lannoo ; [Amsterdam] : Atlas, cop. 2002. - 159 p. ; 18 cm
Stofomslagtitel: De mooiste van Södergran. - Met Nederlandse en Zweedse tekst.
ISBN 90-209-5027-4 (Lannoo) geb.
ISBN 90-450-0925-0 (Atlas) geb.
€ 14.50 (A)
NUR 306   B0216923

Spinoy, Erik
Boze wolven : gedichten / Erik Spinoy. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 140 p. ; 22 cm
ISBN 90-290-7214-8 : € 13.50
NUR 306   B0217018

Vroomkoning, Victor
Bij verstek : gedichten / Victor Vroomkoning. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 90-295-5178-X : € 16.95 (A)
NUR 306   B0217298

Wind, Harmen
By heech en by leech : fersen / Harmen Wind. - Ljouwert [Leeuwarden] : Utjouwerij Fryslân, cop. 2002. - 77 p. ; 20 cm
Uitg. in samenw. met Afûk.
ISBN 90-70098-84-9 : € 12.50
NUR 300   B0217238

27.

Bogaard, Oscar van den
Lava lounge / Oscar van den Bogaard ; [red.: Hanneke Reiziger ... et al.]. - Amsterdam : International Theatre & Film Books ; Rotterdam : ro theater, 2002. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Keerdr. met: De nacht van de bonobo's / Oscar van den Bogaard ; [red.: Janine Brogt ... et al.]. - International Theatre & Film Books ; Amsterdam : Toneelgroep Amsterdam. - 108 p. - Première in het Kaaitheater, 7 november 2002.
Première in de Rotterdamse Schouwburg, 16 november 2002.
ISBN 90-6403-624-1 : € 10.-   B0217100

Toering, Romke
Baarderlân : it is dien mei de feehannel, mar it hanneljen giet troch / Romke Toering ; [foto's: Frans Andringa ... et al.]. - Ljouwert [Leeuwarden] : Utjouwerij Fryslân, cop. 2002. - 143 p., [8] p. pl : foto's. ; 21 cm
Omslagtitel.
ISBN 90-70098-83-0 : € 10.-
NUR 300   B0217239

28.

Albqaeen, Norma Khouri
Verboden liefde : de eremoord op mijn hartsvriendin Dalia / Norma Khouri Albqaeen ; vert. [uit het Engels] door Wim Scherpenisse. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 223 p. ; 24 cm
Vert. van: Honor lost. - Cop. 2002.
ISBN 90-6974-446-5 : € 19.50
NUR 302   B0217176

Ambo
Ambo-Olympus. - Amsterdam : Ambo ; Leuven : Kritak, 1997-.... - 22 cm
Vanaf 2000 uitg.: Amsterdam : Ambo.

Grimmelshausen, Christoffel von - De avonturen van Simplicissimus

Ames, Jonathan
De avonturen van een licht perverse schrijver / Jonathan Ames ; vert. [uit het Engels] door Jaap Sietse Zuierveld. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Vert. van: What's not to love? - Vintage, cop. 2002.
ISBN 90-5000-452-0 : € 16.95
NUR 302   B0217025

Appel, René
Persoonlijke omstandigheden, Vlekkeloos en Geronnen bloed / René Appel. - Amsterdam : Bakker, 2002. - 701 p. ; 22 cm
Oorspr. uitg.: 1992, 1993, 1994.
ISBN 90-351-2517-7 : € 18.95 (A)   B0217335

Arriaga, Guillermo
De zoete geur van de dood / Guillermo Arriaga ; [vert. uit het Spaans: Dorothea ter Horst]. - Baarn : De Fontein, cop. 2002. - 159 p. ; 18 cm
Vert. van: Un dulce olor a muerte. - Madrid : Espasa Calpe, cop. 1994.
ISBN 90-261-1876-7 : € 12.50 (A)
NUR 302   B0216953

Beauvoir, Simone de
Een zachte dood / Simone de Beauvoir ; [vert. uit het Frans door Greetje van den Bergh]. - Amsterdam : Ambo, cop. 2002. - 111 p. ; 21 cm
Vert. van: Une mort très douce. - Paris : Gallimard, 1964.
Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van Jan Hardenberg: Hilversum : De Boer, 1965.
ISBN 90-263-1776-X geb. : € 12.50 (A)   B0216989

Bercovitch, Noa
De roep van de luipaard / Noa Bercovitch ; [vert. uit het Frans Richard Kwakkel]. - Vianen [etc.] : The House of Books, [2002], cop. 2003. - 223 p. ; 21 cm
Vert. van: L'arche de Noa. - Paris : Laffont, cop. 2001.
Auteursnaam op omslag: Pasclae Noa Bercovitch.
Met lit. opg.
ISBN 90-443-0527-1 : € 16.-
NUR 402   B0217294

Beurskens, Huub
Duivenhart : een complex / Huub Beurskens. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 189 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; 1972)
ISBN 90-290-7221-0 : € 16.50
NUR 303   B0217020

Biesheuvel, J.M.A.
Oude geschiedenis van Pa, die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch : verhalen / J.M.A. Biesheuvel. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 62 p. ; 21 cm
Rugtitel: Oude geschiedenis van Pa.
ISBN 90-290-7242-3 geb. : € 14.50
NUR 303   B0217127

Binchy, Maeve
De avondschool / Maeve Binchy ; [vert. uit het Engels: WVK-Groep]. - 7e dr. - Houten : Van Reemst, 2002. - 446 p. ; 22 cm
Vert. van: Evening class. - London : Orion, 1996.
1e dr. Nederlandse uitg.: 1997.
ISBN 90-410-0434-3 : € 12.50 (A)
NUR 340   B0217107

Binchy, Maeve
Terug naar Mountfern / Maeve Binchy ; [vert. uit het Engels: WVK-groep]. - 10e dr. - Houten : Van Reemst, 2002. - 683 p. ; 22 cm
Vert. van: Firefly summer. - London [etc.] : Century, 1987.
1e dr. deze uitg.: 1994. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Weert : Zuid-Hollandsche U.M., 1992.
ISBN 90-410-0319-3 : € 12.50 (A)
NUR 340   B0217108

Binchy, Maeve
Vluchtige ontmoetingen / Maeve Binchy ; [vert. uit het Engels: Pieter Janssens]. - 7e dr. - Houten : Van Reemst, 2002. - 256 p. ; 22 cm
Vert. van: London transports. - London : Century, cop. 1978.
1e dr. Nederlandse uitg.: 1995.
ISBN 90-410-0210-3 : € 12.50 (A)
NUR 340   B0217106

Binchy, Maeve
Zilveren bruiloft / Maeve Binchy ; [vert. uit het Engels: Annet Mons]. - 7e dr. - Houten : Van Reemst, 2002. - 270 p. ; 22 cm
Vert. van: Silver wedding. - London : Century, 1988.
1e dr. Nederlandse uitg.: 1998.
ISBN 90-410-0250-2 : € 12.50 (A)
NUR 340   B0217105

Bolmat, Sergei
Klik! / Sergei Bolmat ; vert. [uit het Russisch] door Arie van der Ent. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 308 p. ; 21 cm
Vert. van: Sami po sebe. - Cop. 1999.
ISBN 90-5000-444-X : € 17.95
NUR 302   B0217032

Bukowski, Charles
Pulp / Charles Bukowski ; vert. [uit het Engels] door Susan Janssen. - 3e dr. - [Amsterdam] : Pockethuis, 2002. - 190 p. ; 18 cm
Vert. van: Pulp. - Santa Rosa : Black Sparrow Press, 1994.
1e dr. Nederlandse uitg., geb.: Amsterdam : Vassallucci, 1997.
ISBN 90-5000-215-3 : € 8.-   B0217118

Clayton, Victoria
Voorbij de droom / Victoria Clayton ; [vert. uit het Engels Willy Montanus]. - 3e dr. - Vianen [etc.] : The House of Books, 2002. - 463 p. ; 21 cm
Vert. van: Running wild. - London : Orion Books, cop. 2000.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2002.
ISBN 90-443-0504-2 : € 18.-
NUR 340   B0217210

Clement, Jennifer
Een waar verhaal gebaseerd op leugens / Jennifer Clement ; vert. [uit het Engels] door Luud Dorresteyn. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 174 p. ; 21 cm
Vert. van: A true story based on lies. - Edinburgh : Canongate Books, cop. 2001.
ISBN 90-6974-465-1 : € 16.50
NUR 302   B0217035

Coelho, Paulo
Aan de oever van de Piedra huilde ik : een spirituele roman / Paulo Coelho ; [vert. uit het Portugees door Piet Janssen]. - 5e dr. - [Amsterdam etc.] : Singel Pockets, 2002. - 218 p. ; 18 cm. - (Singel pockets)
Vert. van: Na margemdo rio Piedra eu sentei e chorei. - Rio de Janeiro : Rocco, 1994.
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, 1997.
ISBN 90-413-3093-3 : € 7.50 (A)
NUR 311   B0217330

Coetzee, J.M.
Jongensjaren : scènes uit de provincie / J.M. Coetzee ; vert. [uit het Engels] door Peter Bergsma. - Amsterdam : Ambo, cop. 2002. - 160 p. ; 21 cm
Vert. van: Boyhood : scenes from provincial life. - London : Secker & Warburg, 1997.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Ambo, 1997.
ISBN 90-263-1777-8 geb. : € 14.90 (A)   B0216990

Connelly, Michael
Bloedbeeld / Michael Connelly ; [vert. uit het Engels: J.J. de Wit]. - 3e dr. - Amsterdam : De Boekerij, 2002. - 351 p. ; 22 cm
Vert. van: Blood work. - New York : Little, Brown, cop. 1997.
1e dr. Nederlandse uitg.: 1998.
ISBN 90-225-3341-7 : € 12.50
NUR 332   B0217137

Dallali, Semira
Onbewoonbaar lichaam / Semira Dallali. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 111 p. ; 22 cm
ISBN 90-5000-446-6 geb. : € 16.95
NUR 301   B0217028

De Blasi, Marlena
Duizend dagen in Venetië : een recept voor romantiek / Marlena de Blasi ; [vert. uit het Engels door Lucie van Rooijen ... et al.]. - Amsterdam : Sirene, 2002. - 286 p. ; 19 cm
Vert. van: A thousand days in Venice: an unexpected romance. - New York : Algonquin Books of Chapel Hill, cop. 2002.
ISBN 90-5831-197-X geb. : € 17.95
NUR 302/440   B0216949

Dirie, Waris
Dochter van de nomaden / Waris Dirie en Jeanne D'Haem ; vert. [uit het Engels] door Jeannet Dekker en Marie-Christine Ruijs. - 5e dr. - Amsterdam : Arena, 2002. - 237 p., [8] p. foto's : foto's, krt. ; 24 cm
Vert. van: Desert dawn. - Cop. 2001.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2001.
ISBN 90-6974-414-7 : € 17.95
NUR 302   B0217178

Dobyns, Stephen
De kerk van de dode meisjes / Stephen Dobyns ; vert. [uit het Engels] door Theo Horsten. - Amsterdam : Ambo/Anthos, cop. 2002. - 420 p. ; 18 cm. - (Flamingo noire)
Vert. van: The church of dead girls. - New York : Holt, cop. 1997.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Anthos, 1998.
ISBN 90-414-0715-4 : € 8.50 (A)   B0216993

Eddings, David
De Mallorea / David Eddings ; [vert. uit het Engels door Ingrid Toth]. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002-.... - .. dl. ; 22 cm
Vert. van: The Mallorean. - New York : Ballantine Books.
Oorspr. titel: De kronieken van Mallorea. - Utrecht : Het Spectrum, 1991-1993.

B. 4: De tovenares van Darshiva / David Eddings

Eddings, David
De tovenares van Darshiva / David Eddings ; [vert. uit het Engels door Ingrid Toth ; krt. Kelly Shapiro]. - 2e dr. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. - 389 p. : krt. ; 22 cm. - (De Mallorea ; b. 4)
Vert. van: Sorceress of Darshiva. - New York : Ballantine Books, 1989. - (The Mallorean ; b. 4).
1e dr. Nederlandse uitg.: Utrecht : Het Spectrum, 1992. - (De kronieken van Mallorea ; 4) (Fantasy-reeks).
ISBN 90-225-3372-7 geb. : € 15.95
NUR 334   B0217143

Ellis, Bret Easton
De wetten van de aantrekkingskracht / Bret Easton Ellis ; vert. [uit het Engels] door Anneke van Huisseling. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 269 p. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
Vert. van: The rules of attraction. - New York : Simon and Schuster, 1987.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Bakker, 1988.
ISBN 90-414-0675-1 : € 8.50 (A)   B0216986

Esterházy, Péter
Harmonia caelestis / Péter Esterházy ; vert. uit het Hongaars door Robert Kellermann. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 787 p. ; 23 cm
Vert. van: Harmonia caelestis. - Budapest : Magvető, 2000.
ISBN 90-295-1552-X geb. : € 34.95 (A)
NUR 302   B0217324

Etxebarria, Lucía
De twee gezichten van de liefde : een roman over de liefde en andere leugens / Lucía Etxebarria ; vert. [uit het Spaans] door Ilona /van der Werff-Nieuweboer en Felicitas van Wijk-Gertenaar. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 478 p. ; 23 cm
Vert. van: De todo lo visible y lo invisible. - Cop. 2001.
ISBN 90-6974-456-2 : € 25.-
NUR 302   B0217038

Flamingo
Flamingo noire pockets. - Amsterdam : Anthos, 1999-.... - Formaat varieert
Uitg. varieert.

Dobyns, Stephen - De kerk van de dode meisjes

Flamingo
Flamingo pockets. - Amsterdam : Flamingo, 1999-.... - 18 cm

Ellis, Bret Easton - De wetten van de aantrekkingskracht

Kundera, Milan - De grap

Osorio, Elsa - Luz

Flanagan, Richard
Het boek van Gould : een roman in twaalf vissen / Richard Flanagan ; [vert. uit het Engels: Ankie Blommesteijn ... et al.]. - Amsterdam : Anthos ; Antwerpen : Manteau, cop. 2002. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Vert. van: Gould's book of fish. - Sydney : Pan MacMillan Australia, 2001.
ISBN 90-76341-37-0 geb. : € 24.90 (A)   B0216922

García Márquez, Gabriel
Kroniek van een aangekondigde dood : roman / Gabriel García Márquez ; uit het Spaans vert. door Mariolein Sabarte Belacortu. - 20e dr. - [Amsterdam] : Pockethuis, 2002. - 154 p. ; 18 cm
Vert. van: Crónica de una muerte anunciada. - Barcelona : Bruguera, 1981. - (Narradores de hoy ; 60).
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Meulenhoff, 1981.
ISBN 90-290-7293-8 : € 7.-
NUR 311   B0217120

Gawande, Atul
Complicaties : notities van een chirurg / Atul Gawande ; vert. [uit het Engels] door Ton Heuvelmans. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 280 p. ; 22 cm
Vert. van: Complications. - New York : Metropolitan Books, cop. 2002.
ISBN 90-295-2244-5 : € 17.95 (A)
NUR 320   B0217333

Graaf, Anke de
De ommekeer / Anke de Graaf. - Kampen : [VCL West-Friesland], cop. 2002. - 215 p. ; 22 cm. - (VCL-serie, ISSN 0923-134X)
ISBN 90-242-8580-1 geb. : € 12.50 (A)
NUGI 340   B0216875

Grimmelshausen, Christoffel von
De avonturen van Simplicissimus / Christoffel von Grimmelshausen ; vert. [uit het Duits], ingel. en van aant. voorz. door Armand de Loecker. - 2e dr. - Amsterdam : Ambo, 2002. - 511 p. ; 22 cm. - (Ambo-Olympus)
Vert. van: Der abentheurliche Simplicissimus Teutsch. - Montbéliard [Neurenberg] : Johann Fillion [Wolff Eberhard Felßecker], 1669 [i.e. 1668].
1e dr. Nederlandse uitg.: Baarn : Ambo, 1991. - (Ambo-Klassiek).
ISBN 90-263-1784-0 : € 24.90 (A)   B0216924

Groenier, Germaine
Djodjo / Germaine Groenier. - Amsterdam : Bakker, 2002. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 90-351-2490-1 : € 16.95 (A)   B0217234

Groult, Benoîte
Anne en Isabelle / Benoîte en Flora Groult ; vert. [uit het Frans] door Nini Wielink. - 4e dr. - [Amsterdam] : Pockethuis, 2002. - 337 p. ; 18 cm
Vert. van: Il était deux fois.... - Paris : Denoël, cop. 1968.
1e dr. Nederlandse uitg., geb.: Amsterdam : Arena, 1995.
ISBN 90-6974-501-1 : € 8.-
NUR 311   B0217123

Harris, Helen
De schrijfclub / Helen Harris ; vert. [uit het Engels] door Hanka de Haas-de Roos. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 303 p. ; 21 cm
Vert. van: The weather indoors. - Cop. 2002.
ISBN 90-6974-483-X : € 19.50
NUR 302   B0217029

Harris, Joanne
Stranddieven / Joanne Harris ; [vert. uit het Engels: Monique de Vré]. - Baarn : De Kern, cop. 2002. - 480 p. : krt. ; 19 cm
Vert. van: Coastliners. - London [etc.] : Doubleday, 2002.
ISBN 90-325-0868-7 geb. : € 17.50 (A)
NUR 302   B0216954

Hauptmann, Gaby
Gezocht: impotente man / Gaby Hauptmann ; vert. [uit het Duits] door Jan van Amerongen. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 312 p. ; 21 cm
Vert. van: Suche impotenten Mann fürs Leben. - München [etc.] : Piper, 1995. - (Serie Piper = ISSN 0179-5147 ; Bd. 2152. Frauen).
Omslagtitel: Gezocht: impotente man voor het leven.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : De Boekerij, 1997.
ISBN 90-5000-435-0 : € 16.95
NUR 302   B0217024

Hollander, Xaviera
De happy hooker / Xaviera Hollander ; [vert. uit het Engels Anders Pieterse]. - 32e, herz. dr. - Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, cop. 2002. - 286 p. ; 22 cm
Vert. van: The happy hooker. - New York : Dell, 1972.
1e dr. Nederlandse uitg.: Utrecht : Skarabee, 1982.
ISBN 90-245-4759-8 : € 14.95 (A)
NUR 402   B0217328

IJlander, Gijs
De kapper / Gijs IJlander. - Amsterdam [etc.] : Veen, cop. 2002. - 156 p. ; 20 cm
Oorspr. uitg.: Utrecht [etc.] : Veen, 1988.
ISBN 90-204-0527-6 : € 12.50 (A)
NUR 301   B0217091

IJlander, Gijs
De nieuwe brug / Gijs IJlander. - Amsterdam [etc.] : Veen, cop. 2002. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 90-204-0539-X : € 16.50 (A)
NUR 301   B0217096

Jordan, Robert
Het rad des tijds / Robert Jordan ; [vert. uit het Engels]. - Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, 1994-.... - .. dl. ; formaat varieert
Vert. van: The wheel of time. - London : Orbit, 1990-....

De wereld van het Rad des Tijds / Robert Jordan

Jordan, Robert
De wereld van het Rad des Tijds / Robert Jordan & Teresa Patterson ; [vert. uit het Engels: Johan-Martijn Flaton ... et al.]. - Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, cop. 2002. - 368 p. : ill., krt. ; 23 cm. - (Het rad des tijds)
Vert. van: The world of Robert Jordan's The wheel of time. - London : Orbit, 1997.
Met reg.
ISBN 90-245-4561-7 : € 18.98 (A)
NUR 334   B0217095

Keating, Barbara
Mijn dochter in Frankrijk / Barbara en Stephanie Keating ; vert. [uit het Engels] door Jeannet Dekker en Marie-Christine Ruijs. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 445 p. ; 21 cm
Vert. van: To my daughter in France .... - Cop. 2002.
ISBN 90-6974-489-9 : € 22.50
NUR 302   B0217033

Knox, Elizabeth
Billies kus : roman / Elizabeth Knox ; uit het Engels vert. door Marijke Koch. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 287 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; 1971)
Vert. van: Billie's kiss. - New York : Ballantine Books, cop. 2002.
ISBN 90-290-7209-1 : € 19.50
NUR 302   B0217016

Kuban, Karla
Grenzeloos / Karla Kuban ; [vert. uit het Engels Ineke van Bronswijk]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 272 p. ; 20 cm
Vert. van: Marchlands : a novel. - New York : Simon & Schuster, 1998.
ISBN 90-443-0520-4 : € 10.-
NUR 302   B0217214

Kundera, Milan
De grap / Milan Kundera ; vert. [uit het Tsjechisch] door Jana Beranová. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 343 p. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
Vert. van de herz. versie van: Žert. - Oorspr. uitg.: Praha, 1967.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Houten : Agathon ; Baarn : Ambo, 1988.
ISBN 90-414-0706-5 : € 8.50 (A)   B0216994

Kureishi, Hanif
De boeddha van de buitenwijk / Hanif Kureishi ; vert. [uit het Engels] door Aaldert van den Bogaard en Nina d'Oliveyra. - Amsterdam : Anthos, cop. 2002. - 318 p. ; 23 cm
Vert. van: The buddha of suburbia. - London [etc.] : Faber and Faber, 1990.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Houten : Agathon, 1990.
ISBN 90-414-0701-4 geb. : € 17.90 (A)   B0216991

LaHaye, Tim
De laatste bazuin / Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins ; [vert. uit het Engels]. - Kampen : Kok, 1998-.... - .. dl. ; 22 cm

Dl. 10: Standvastig / Tim LaHaye

LaHaye, Tim
Standvastig / Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins ; [vert. uit het Engels Lia van Aken]. - Kampen : Kok, cop. 2002. - 336 p. ; 22 cm. - (De laatste bazuin ; dl. 10)
Vert. van: The remnant. - Wheaton, Ill. : Tyndale House, cop. 2002.
ISBN 90-435-2004-7 : € 20.25 (A)
NUR 302   B0217151

Laurens, Stephanie
De verboden kus / Stephanie Laurens ; [vert. uit het Engels Eny van Gelder]. - Vianen [etc.] : The House of Books, [2002], cop. 2003. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Vert. van: The promise in a kiss. - New York : Morrow, cop. 2001.
ISBN 90-443-0675-8 geb. : € 18.-
NUR 342   B0217290

Linden, Rob van der
De hand, de kaars en de mot : familiegeschiedenis met valse profeten : roman / Rob van der Linden. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 334 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; 1973)
ISBN 90-290-7215-6 : € 19.50
NUR 301   B0217036

Malarkey, Tucker
Een zuivere betovering / Tucker Malarkey ; [vert. uit het Engels door Sylvia Birnie]. - Amsterdam : Sirene, 2002. - 400 p. ; 22 cm
Vert. van: An obvious enchantment. - New York : Random House, 2000.
ISBN 90-5831-213-5 : € 19.95
NUR 302   B0216879

Mawson, Robert
De wolkenjagers / Robert Mawson ; [vert. uit het Engels: Aris van Braam]. - Amsterdam : De Boekerij, 2002. - 336 p. ; 22 cm
Vert. van: Under an English heaven / Robert Radcliffe. - London : Little, Brown, 2002.
ISBN 90-225-3333-6 : € 16.50
NUR 302   B0217138

Menasse, Robert
De verdrijving uit de hel : roman / Robert Menasse ; vert. [uit het Duits] door Paul Beers. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 417 p. : ill. ; 23 cm
Vert. van: Die Vertreibung aus der Hölle. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001.
ISBN 90-295-3094-4 geb. : € 29.90 (A)
NUR 302   B0216877

Meulenhoff
Meulenhoff editie : een algemeene bibliotheek. - 1-202 ; E 1 - .... - Amsterdam : Meulenhoff, 1912-.... - Formaat varieert
Verschijnt onregelmatig.   M0001616

1955 - Trujillo Píriz, Carolina - De bastaard van Mal Abrigo

1971 - Knox, Elizabeth - Billies kus

1972 - Beurskens, Huub - Duivenhart

1973 - Linden, Rob van der - De hand, de kaars en de mot

Miller, Sue
Voorbij de tijd / Sue Miller ; vert. [uit het Engels] door Karina van Santen. - Amsterdam [etc.] : Contact, 2002. - 318 p. ; 20 cm
Vert. van: The world below. - New York : Knopf, 2001.
ISBN 90-254-1505-9 : € 19.50 (A)
NUR 302   B0216988

Mostert, Natasha
Fluisterwater / Natasha Mostert ; [vert. uit het Engels Cherie van Gelder]. - Vianen [etc.] : The House of Books, [2002], cop. 2003. - 319 p. ; 21 cm
Vert. van: The other side of silence. - London : Hodder & Stoughton, 2001.
ISBN 90-443-0610-3 : € 16.-
NUR 332   B0217292

Nair, Anita
De damescoupé : roman / Anita Nair ; vert. [uit het Engels] door Gert Jan de Vries. - 2e dr. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, 2002. - 293 p. ; 22 cm
Vert. van: Ladies coupé. - London : Chatto & Windus, cop. 2001. - Oorspr. uitg.: New Delhi [etc.] : Penguin Books, 2001.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2002.
ISBN 90-295-3638-1 : € 17.95 (A)
NUR 302   B0217332

Newman, Brooke
De kleine stern : een verhaal over inzicht / tekst van Brooke Newman ; met ill. van Lisa Mann Dirkes ; [vert. uit het Engels: Aleid C. Swierenga]. - Utrecht : Het Spectrum, 2002. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Vert. van: The little tern. - Hidden Spring Press, cop. 1999.
ISBN 90-274-7931-3 geb. : € 14.50 (A)
NUR 770/370   B0217326

Norman, Hilary
Dodelijk spel / Hilary Norman ; [vert. uit het Engels Joke Meijer]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 381 p. ; 21 cm
Vert. van: Deadly games. - London : Piatkus, 2001.
ISBN 90-443-0678-2 : € 16.-
NUR 332   B0217219

O'Connell, Carol
Misdaadschool / Carol O'Connell ; [vert. uit het Engels door Gerard Grasman]. - 1e dr. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. - 355 p. ; 23 cm
Vert. van: Crime school. - London : Hutchinson, 2002.
ISBN 90-225-3383-2 : € 16.50
NUR 332   B0217139

Osorio, Elsa
Luz : na twintig jaar, licht / Elsa Osorio ; vert. [uit het Spaans] door Jean Schalekamp. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 372 p. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
Vert. van: A veinte años, Luz. - Barcelona : Alba Editorial, cop. 1998.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Ambo, 2000.
ISBN 90-414-0705-7 : € 8.50 (A)   B0216987

Park, Jacqueline
Het geheime boek van Grazia dei Rossi : roman / Jacqueline Park ; vert. [uit het Engels] door Annelies Eulen. - 5e dr. [pbk.]. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, 2002. - 656 p. : krt. ; 24 cm
Vert. van: The secret book of Grazia dei Rossi. - New York : Simon & Schuster, 1997.
1e dr. Nederlandse geb. uitg.: 1999.
ISBN 90-295-3528-8 geb.
ISBN 90-295-3650-0 pbk.
€ 14.95 (A)
NUGI 301   B0217327

Pelecanos, George
King Suckerman / George Pelecanos ; [vert. uit het Engels Henk Popken]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 272 p. ; 21 cm
Vert. van: King Suckerman. - Boston : Little, Brown, cop. 1997.
ISBN 90-443-0567-0 : € 16.-
NUR 332   B0217293

Penning, Ynskje
Het geborgen huis / Ynskje Penning. - Kampen : [VCL West-Friesland], cop. 2002. - 215 p. ; 23 cm. - (VCL-serie, ISSN 0923-134X)
ISBN 90-242-8588-7 geb. : € 12.50 (A)
NUGI 340   B0216876

Pratchett, Terry
De kleur van toverij / Terry Pratchett ; [vert. uit het Engels door: Venugopalan Ittekot]. - 3e, geheel herz. dr. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. - 191 p. ; 22 cm. - (Schijfwereldreeks ; 1)
Vert. van: The colour of magic. - Transworld Publishers. - Oorspr. uitg.: Gerrards Cross : Smythe, 1983.
1e dr. Nederlandse uitg.: Utrecht : Het Spectrum, 1991. - (Schijfwereld-romanserie ; dl. 1) (Fantasy-reeks) (Prisma pockets).
ISBN 90-225-3385-9 geb. : € 12.50
NUR 334   B0216768

Pratchett, Terry
Schijfwereld / Terry Pratchett ; [vert. uit het Engels door Venugopalan Ittekot]. - Utrecht : Het Spectrum, 1991-.... - dl. ; formaat varieert
Ook o.d.t.: Schijfwereld-romanserie, en: Schijfwereldreeks.
Vanaf 2002 uitg.: Amsterdam : Uitgeverij M.

1: De kleur van toverij / Terry Pratchett

Reichs, Kathy
Fatale geheimen / Kathy Reichs ; [vert. uit het Engels door Mariëlla Snel ... et al.]. - 1e dr. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. - 302 p. : krt. ; 23 cm
Vert. van: Grave secrets. - London : Heinemann, 2002.
ISBN 90-225-3411-1 : € 14.95
NUR 332   B0217142

Richler, Nancy
Je prachtige mond / Nancy Richler ; vert. [uit het Engels] door Stina de Graaf. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 380 p. ; 22 cm
Vert. van: Your mouth is lovely. - Ecco Press/Harper Collins, cop. 2002.
ISBN 90-5000-389-3 geb. : € 24.95
NUR 302   B0217027

Roberts, Nora
Dansen op lucht / Nora Roberts ; [vert. uit het Engels door Eny van Gelder]. - 1e dr. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. - 287 p. : portr. ; 23 cm. - (Het eiland van de drie zusters ; dl. 1)
Vert. van: Dance upon the air. - Cop. 2002.
ISBN 90-225-3389-1 : € 15.95
NUR 330   B0217140

Roberts, Nora
Het eiland van de drie zusters / Nora Roberts ; [vert. uit het Engels]. - Amsterdam : Uitgeverij M, 2002-.... - 3 dl. ; 23 cm

Dl. 1: Dansen op lucht / Nora Roberts

Rosenberg, Nancy Taylor
Verloren onschuld / Nancy Taylor Rosenberg ; [vert. uit het Engels E. Braspenning]. - Vianen [etc.] : The House of Books, [2002], cop. 2003. - 256 p. ; 21 cm
Vert. van: Conflict of interest. - New York : Hyperion, cop. 2002.
ISBN 90-443-0681-2 : € 14.-
NUR 332   B0217295

Rosenboom, Thomas
Vriend van verdienste / Thomas Rosenboom. - 9e dr. - [Amsterdam etc.] : Singel Pockets, 2002. - 340 p. ; 18 cm. - (Singel pockets)
1e dr.: Amsterdam : Querido, 1985.
ISBN 90-413-0035-X : € 7.50 (A)
NUR 311   B0217296

Roth, Philip
De menselijke smet : roman / Philip Roth ; vert. [uit het Engels] door Else Hoog. - 3e dr. - [Amsterdam] : Pockethuis, 2002. - 414 p. ; 18 cm
Vert. van: The human stain. - London : Cape, 2000.
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Meulenhoff, 2000. - (Meulenhoff editie ; 1830).
ISBN 90-290-7279-2 : € 9.-
NUGI 311   B0217122

Saramago, José
De stad der blinden : roman / José Saramago ; uit het Portugees vert. door Harrie Lemmens. - 11e dr. - Amsterdam : Meulenhoff, 2002. - 303 p. ; 20 cm
Vert. van: Ensaio sobre a Cegueira. - Lisboa : Caminho, 1995.
1e dr. Nederlandse uitg.: 1998. - (Meulenhoff editie ; 1660).
ISBN 90-290-7234-2 : € 12.50
NUR 302   B0217037

Sedaris, David
Holidays on ice : zes vrolijke kerstverhalen / David Sedaris ; vert. [uit het Engels] door Irving Pardoen. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 119 p. ; 20 cm
Vert. van: Santaland diaries. - Boston [etc.] : Little, Brown, cop. 1999.
ISBN 90-5000-456-3 : € 12.50
NUR 302   B0217039

Shreve, Anita
Vallend licht / Anita Shreve ; [vert. uit het Engels Mariëtte van Gelder]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm
Vert. van: The pilot's wife. - Boston [etc.] : Little, Brown, 1998.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Houten : Van Reemst, 1999.
ISBN 90-443-0521-2 : € 10.-
NUR 302   B0217215

Singel
Singel pockets. - Amsterdam [etc.] : Uitgeverijen Singel 262, 1994-.... - 18 cm
Vanaf 1997 uitg.: Amsterdam [etc.] : Singel Pockets.

Coelho, Paulo - Aan de oever van de Piedra huilde ik

Rosenboom, Thomas - Vriend van verdienste

Sparks, Nicholas
De ontmoeting / Nicholas Sparks ; [vert. uit het Engels Cherie van Gelder]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 304 p. ; 21 cm
Vert. van: A bend in the road. - New York : Warner Books, 2001.
ISBN 90-443-0515-8 : € 16.-
NUR 302   B0217209

Staun, Susanne
Verlossende engel / Susanne Staun ; [vert. uit het Deens: Ingrid Hilwerda]. - Baarn : De Fontein, cop. 2002. - 317 p. ; 22 cm
Vert. van: Liebe. - København : Gyldendal, 2000.
ISBN 90-261-1871-6 : € 19.98 (A)
NUR 332   B0216955

Trujillo Píriz, Carolina
De bastaard van Mal Abrigo : roman / Carolina Trujillo Píriz. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 2002. - 324 p. ; 22 cm. - (Meulenhoff editie ; 1955)
ISBN 90-290-7169-9 : € 19.50 (A)
NUR 301   B0217150

Valentino, Crystalle
Brandende begeerte / Crystalle Valentino ; [vert. uit het Engels Veerle Vercauteren]. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 240 p. ; 21 cm
Vert. van: The naked flame. - London : Black Lace, 2000.
ISBN 90-443-0539-5 : € 16.-
NUGI 330   B0217213

VCL
VCL Boekenclub. - Kampen : Kok, [1941-...]. - Formaat varieert
Ook o.d.t.: V.C.L., en: VCL-serie.
Vanaf 2000 uitg.: Kampen : [VCL West-Friesland].
ISSN 0923-134X = VCL Boekenclub

Graaf, Anke de - De ommekeer

Penning, Ynskje - Het geborgen huis

Vekeman, Christophe
Wees maar niet bang : verhalen / Christophe Vekeman. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 90-295-5179-8 : € 14.95 (A)
NUGI 303   B0217297

Verhagen, Leida
Verboden bekoring / Leida Verhagen. - 1e dr. - Hoorn [etc.] : 'Westfriesland', 2002. - 476 p. ; 22 cm
Bevat: Verboden begeerte. - Oorspr. uitg.: Hoorn [etc.] : Westfriesland, 1995 ; Schaduw van de twijfel. - Oorspr. uitg.: Hoorn [etc.] : Westfriesland, 1997 ; De ring.
ISBN 90-205-2648-0 geb. : € 11.30 (A)
NUR 344   B0217274

Vogel, Thomas
Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva : roman / Thomas Vogel ; vert. [uit het Duits] door Hans Hom. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 150 p. ; 21 cm
Vert. van: Die letzte Geschichte des Miguel Torres da Silva. - Tübingen : Klöpfer & Meyer, 2001.
ISBN 90-295-5180-1 geb. : € 14.95 (A)
NUR 302   B0217325

Voskuil, J.J.
Het A. P. Beerta-Instituut / J.J. Voskuil. - 11e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 987 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 4)
1e dr.: 1998.
Met reg.
ISBN 90-282-4005-5 : € 15.-   B0217362

Voskuil, J.J.
Afgang / J.J. Voskuil. - 5e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 709 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 6)
1e dr.: 2000.
Met reg.
ISBN 90-282-4007-1 : € 15.-   B0217363

Voskuil, J.J.
Het bureau / J.J. Voskuil. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 7 dl. ; 20 cm
ISBN 90-282-4001-2 in doos

1: Meneer Beerta / J.J. Voskuil

2: Vuile handen / J.J. Voskuil

3: Plankton / J.J. Voskuil

4: Het A. P. Beerta-Instituut / J.J. Voskuil

5: En ook weemoedigheid / J.J. Voskuil

6: Afgang / J.J. Voskuil

7: De dood van Maarten Koning / J.J. Voskuil

Voskuil, J.J.
De dood van Maarten Koning / J.J. Voskuil. - 5e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 226 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 7)
1e dr.: 2000.
Met reg.
ISBN 90-282-4008-X : € 10.-   B0217364

Voskuil, J.J.
En ook weemoedigheid / J.J. Voskuil. - 8e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 927 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 5)
1e dr.: 1999.
Met reg.
ISBN 90-282-4006-3 : € 15.-   B0217361

Voskuil, J.J.
Meneer Beerta / J.J. Voskuil. - 17e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 773 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 1)
1e dr.: 1996.
Met reg.
ISBN 90-282-4002-0 : € 15.-   B0217337

Voskuil, J.J.
Plankton / J.J. Voskuil. - 14e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 829 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 3)
1e dr.: 1997.
Met reg.
ISBN 90-282-4004-7 : € 15.-   B0217360

Voskuil, J.J.
Vuile handen / J.J. Voskuil. - 15e dr. - Amsterdam : Van Oorschot, 2002. - 583 p. ; 20 cm. - (Het bureau ; 2)
1e dr.: 1996.
Met reg.
ISBN 90-282-4003-9 : € 15.-   B0217338

Vroege, Dens
Een zomer aan zee / Dens Vroege. - Oudewater : Minerva, 2002. - 173 p. ; 22 cm
ISBN 90-76307-06-7 : € 17.95
NUGI 300   B0221996

Witte, Arjan
Oswin, geboorte van een moraal : roman / Arjan Witte ; [red.: Suzanne Meeuwissen]. - Groningen : Passage, 2002. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 90-5452-094-9 : € 16.50
NUR 301   B0217099

Zomeren, Koos van
Het complete Rekelboek / Koos van Zomeren. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 253 p., [16] p. pl : foto's. ; 22 cm
ISBN 90-295-5859-8 : € 15.95 (A)
NUR 320   B0217331

29.

Baxendale, Martin
Gebruiksaanwijzing / Martin Baxendale ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Mondria, 1997-.... - .. dl. ; 18×22 cm

Pret met seks / Martin Baxendale

Baxendale, Martin
Pret met seks : handleiding / Martin Baxendale ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Mondria, cop. 2002. - [35] p. : ill. ; 18×22 cm. - (Gebruiksaanwijzing)
Vert. van: Beter sex guide. - Cop. 2002.
ISBN 90-432-1106-0 : € 5.95 (A)
NUR 372/371   B0217132

Bogaard, Ton
Het verbaast me dat ik vrolijk ben / Ton Bogaard. - 's-Hertogenbosch : Voltaire, cop. 2002. - 78 p. ; 20 cm
Eerder verschenen in het Eindhovens Dagblad, 1998-2000.
ISBN 90-5848-033-X : € 12.50
NUGI 351   B0216930

Dendermonde, Max
Op reportage : journalistieke hoogtepunten uit de jaren vijftig / Max Dendermonde ; samengest. door Rob Molin ; met een voorw. van Willem G. van Maanen. - [Baarn] : de Prom, cop. 2002. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 90-6801-828-0 : € 19.90 (A)
NUR 813   B0217288

Jansen, Dolf
Man zkt. sport (vrouw geen bezw.) : sportverhalen / Dolf Jansen. - 1e dr. - Amsterdam : Rap, 2002. - 175 p. ; 20 cm
Eerder verschenen in Noordhollands Dagblad, AD Magazine, Runners World en Lopend Vuur.
ISBN 90-6005-295-1 : € 12.50 (A)   B0217011

Kavet, Herb
Toilet gastenboek III / samenst.: Herb Kavet ; cartoons: Martin Riskin ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Mondria, cop. 2002. - 48 p. : ill. ; 18×22 cm
Rugtitel: Toiletgastenboek III.
ISBN 90-432-1107-9 : € 5.95 (A)
NUR 371   B0217133

Landsbergen, F.R.V.
Het complete schetenboek / tekst F.R.V. Landsbergen ; cartoons Martin Riskin ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Mondria, cop. 2002. - 47 p. : ill. ; 18×22 cm
Vert. van: The fart book. - Boston America Corp., cop. 1983-2002.
Omslag vermeldt tevens: Herb Kavet.
ISBN 90-432-1090-0 : € 5.95 (A)
NUR 371   B0217134

Op
Op de klapstoel / Hans van der Beek ... [et al. ; foto's: Peter Elenbaas ... et al.]. - Amsterdam : Vassallucci ; Amsterdam : Het Parool, 2002. - 252 p. ; 22×23 cm
Selectie van interviews eerder verschenen in het Parool, 1992-2002.
ISBN 90-5000-471-7 : € 18.95
NUR 401   B0217034

Schröder, Marion von
Mannen? : citaten van sterke vrouwen / Marion von Schröder ; bew. [en vert. uit het Duits] door W. Daniëls. - 1e dr. - Utrecht : Het Spectrum, 2002. - 107 p. ; 19 cm
Vert. van: Das Wörterbuch der bösen Mädchen, Schlaue Sprüche von frechen Frauen. - München : Marion von Schröder Verlag, cop. 1997.
ISBN 90-274-7920-8 geb. : € 10.95 (A)
NUR 625   B0216925

Smeets, Mart
Bruisend / Mart Smeets. - Amsterdam [etc.] : Veen, cop. 2002. - 192 p. ; 19 cm
Verhalen, gedeeltelijk eerder verschenen in: Trouw, Nieuwe Revu, Dagblad van het Noorden en VARA-gids.
ISBN 90-204-0117-3 geb. : € 11.95 (A)
NUR 300   B0217040

30.

Büch, Boudewijn
Steeds verder weg / Boudewijn Büch. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, cop. 2002. - 247 p. : ill. ; 20 cm. - (De verzamelaar op reis ; dl. 1)
Met lit. opg.
ISBN 90-295-0429-3 : € 16.95 (A)
NUGI 320   B0217329

Büch, Boudewijn
De verzamelaar op reis / Boudewijn Büch. - Amsterdam [etc.] : De Arbeiderspers, 2002-.... - .. dl. ; 20 cm

Dl. 1: Steeds verder weg / Boudewijn Büch

Dew, Josie
De wind in mijn wielen / Josie Dew ; vert. [uit het Engels] door Wim Scherpenisse. - 3e dr. - Amsterdam : Arena, 2002. - 380 p. : ill., krt. ; 20 cm
Vert. van: The wind in my wheels. - Cop. 1992.
1e dr. Nederlandse uitg.: 1998.
Met reg.
ISBN 90-6974-493-7 : € 10.-
NUR 508   B0217021

Dominicus
Dominicus reeks. - Haarlem : Gottmer, 1983-.... - Formaat varieert
Vanaf 1999 o.d.t.: Dominicus : de grootste serie reisgidsen uit de lage landen. - Bloemendaal : Gottmer/Becht.

Haan-van de Wiel, Ineke de - Cyprus

Strijbos, Eric - Picardië, Frans-Vlaanderen

Gründel, Alexandra
Turkse west- en zuidkust / Alexandra Gründel, Susanne Güsten, Thomas Seibert ; [vert. uit het Duits: Anneliet Bannier ; bew.: Paul Krijnen ; foto's: J. Gläser ... et al.]. - 7e herz. dr. - Houten : Van Reemst, 2003, [i.e. 2002]. - 96 p. : ill., krt. ; 19 cm. - (Marco Polo)
1e dr. Nederlandse uitg. geschreven door Peter Gabler: Weert : M & P ; Antwerpen : Standaard, 1994. - (Marco Polo reisgidsen). - Oorspr. Duitse uitg.: Ostfildern : Mairs Geographischer Verlag/Hachette, 1993.
Met reg.
ISBN 90-410-3109-X : € 5.95 (A)
NUR 512   B0217148

Haan-van de Wiel, Ineke de
Cyprus / Ineke de Haan-van de Wiel ; [met bijdragen van: Max de Haan ... et al. ; cartogr.: Jan ter Haar ... et al. ; foto's: Karin Evers ... et al. ; aquarellen: Max de Haan ; red. begeleiding: Karin Evers]. - 5e geactualiseerde dr. - Haarlem : Gottmer/Becht, 2003 [i.e. 2002]. - 215 p. : ill., krt., plgr. ; 22 cm. - (Dominicus)
Auteursnaam op omslag: Ineke de Haan.
1e dr.: Haarlem : Gottmer, 1989. - (GottmerReisgidsen) (Dominicus reeks).
Met reg.
ISBN 90-257-3493-6 : € 17.50 (A)
NUR 512   B0217078

Heul, Frank van der
Van Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop : van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn / Frank van der Heul. - Haarlem : De Boer Maritiem, cop. 2002. - 272 p., [28] p. foto's : ill. ; 21 cm. - (Hollandia Dominicus reisverhalen)
Met lit. opg.
ISBN 90-6410-366-6 : € 16.50 (A)
NUR 466/484   B0217071

Hollandia
Hollandia Dominicus reisverhalen. - Haarlem : Hollandia, 2001-.... - 21 cm

Heul, Frank van der - Van Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop

Marco
Marco Polo : reisgidsen geschreven door kenners. - Weert : M & P ; Antwerpen : Standaard, 1991-.... - Formaat varieert
Titelvariant: Marco Polo-reisgidsen.
Vanaf 1995 uitg.: 's-Hertogenbosch : Van Reemst ; Antwerpen : Standaard. - Vanaf 1996 uitg.: Houten : Van Reemst ; Antwerpen : Standaard. - Vanaf 1998 uitg.: Houten : Van Reemst.

Gründel, Alexandra - Turkse west- en zuidkust

Meulenhoff
Meulenhoff editie : een algemeene bibliotheek. - 1-202 ; E 1 - .... - Amsterdam : Meulenhoff, 1912-.... - Formaat varieert
Verschijnt onregelmatig.   M0001616

1921 - Reybrouck, David Van - De plaag

Reybrouck, David Van
De plaag : het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika / David Van Reybrouck. - 3e dr. - Amsterdam : Meulenhoff, 2002. - 301 p. ; 22 cm. - (Meulenhoff editie ; 1921)
1e dr.: 2001.
Met lit. opg.
ISBN 90-290-7060-9 : € 17.95
NUR 320   B0217015

Strijbos, Eric
Picardië, Frans-Vlaanderen / Eric Strijbos ; [cartogr.: Jan ter Haar ... et al. ; foto's: Eric Strijbos ; red. begeleiding: PUNTGAAF, T. Kooiman]. - 3e, geheel herz. dr. - Haarlem : Gottmer/Becht, 2002. - 262 p. : ill., krt., plgr. ; 22 cm. - (Dominicus)
1e dr.: Haarlem : Gottmer, 1998. - (Gottmer reisgidsen)(Dominicus reeks).
Met reg.
ISBN 90-257-3554-1 : € 19.- (A)
NUR 512   B0217079

31.

Album
Album gestolen jeugd : leven in oorlogstijd / [samenst.] Ton van Reen ; fotoselectie Henk Thiesen. - 1e dr. - Liempde : Kempen Uitgevers, 2002. - 107 p. : foto's. ; 23×23 cm
ISBN 90-6657-002-4 : € 20.- (A)
NUR 521/689   B0216944

Brabant
Brabant zoals het was. - Liempde : Kempen Uitgevers, 2002-.... - .. dl. ; 23×23 cm

[2]: Rijk roomsch leven / Gaston Remery

Cornell, Judith
Amma : het helen van het hart van de wereld / Judith Cornell ; [vert. uit het Engels: Marce Noordenbos]. - Haarlem : Altamira-Becht, [2002], cop. 2003. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Vert. van: Amma. - New York : HarperCollins.
Met lit. opg.
ISBN 90-6963-580-1 : € 17.90 (A)
NUR 718   B0217077

Drescher, Fran
Achter de lach : de strijd van The Nanny tegen kanker / Fran Drescher ; vert. [uit het Engels] door Waldemar Noë. - Amsterdam [etc.] : Archipel, cop. 2002. - 213 p. ; 22 cm
Vert. van: Cancer schmanzer. - New York : Warner Books, cop. 2002.
ISBN 90-6305-053-4 : € 15.95 (A)
NUR 672   B0217334

Dröge, Philip
Tycoons : portretten van de superrijken / Philip Dröge. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 172 p. ; 21 cm
Portretten deels eerder verschenen in het maandblad Quote.
ISBN 90-5000-457-1 : € 14.95
NUR 680   B0217030

Flamingo
Flamingo pockets. - Amsterdam : Flamingo, 1999-.... - 18 cm

Marcus Aurelius - Persoonlijke notities

Funder, Anna
Stasiland / Anna Funder ; vert. [uit het Duits] door Carola Kloos. - Amsterdam : Ambo, cop. 2002. - 319 p. : ill. ; 22 cm
Vert. van: Stasiland. - The Text Publishing Company, cop. 2002.
Met lit. opg.
ISBN 90-263-1757-3 : € 22.90 (A)   B0216992

Gregory, Sandra
Bangkok Hilton / Sandra Gregory en Michael Tierney ; vert. [uit het Engels] door Nini Wielink. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 288 p., [8] p. pl : foto's. ; 24 cm
Vert. van: Forget you had a daughter. - Vision, cop. 2002.
ISBN 90-6974-484-8 : € 19.50
NUR 302   B0217177

Heul, Frank van der
Van Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop : van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn / Frank van der Heul. - Haarlem : De Boer Maritiem, cop. 2002. - 272 p., [28] p. foto's : ill. ; 21 cm. - (Hollandia Dominicus reisverhalen)
Met lit. opg.
ISBN 90-6410-366-6 : € 16.50 (A)
NUR 466/484   B0217071

Historische
Historische reeks VU. - [1]-.... - Zoetermeer : Meinema, 1999-.... - 22 cm
Verschijnt onregelmatig.

Dl. 4 - Zondergeld, Gjalt - Geen duimbreed?!

Hollandia
Hollandia Dominicus reisverhalen. - Haarlem : Hollandia, 2001-.... - 21 cm

Heul, Frank van der - Van Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop

Kaddour, Malika
Gestolen dochters : een Nederlandse moeder zoekt in Syrië naar haar ontvoerde kinderen / Malika Kaddour en Doris Elzinga. - 4e dr. - [Amsterdam] : Arena, 2002. - 274 p., [8] p. pl : foto's. ; 23 cm
1e dr.: 2001.
ISBN 90-6974-494-5 : € 12.50
NUR 301   B0217022

Lakho, Hameeda
Gebroken cirkel / Hameeda Lakho en Magda van der Rijst ; [foto's: Hameeda Lakho ... et al.]. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 172 p., [8] p. pl : foto's. ; 24 cm
Vervolg op: Verborgen tralies.
ISBN 90-6974-445-7 : € 18.50
NUR 301   B0217023

Lakho, Hameeda
Verborgen tralies / Hameeda Lakho en Magda van der Rijst ; [foto's: Hameeda Lakho]. - 5e dr. - Amsterdam : Arena, 2002. - 222 p., [8] p. pl : foto's. ; 24 cm
1e dr.: 2000.
ISBN 90-6974-452-X : € 12.50
NUR 301   B0217031

Lendering, Jona
Stad in marmer : gids voor het antieke Rome aan de hand van tijdgenoten / Jona Lendering. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. - 349 p. : ill. ; 22 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-253-3153-X : € 22.95 (A)
NUR 512/683   B0217336

Marcus Aurelius
Persoonlijke notities / Marcus Aurelius ; vert. [uit het Grieks], ingel. en van aant. voorz. door Simone Mooij-Valk. - Amsterdam : Flamingo, cop. 2002. - 238 p. ; 18 cm. - (Flamingo pockets)
Vert. van: Ta eis heauton.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Baarn : Ambo ; Leuven : Kritak, 1994. - (Ambo-Klassiek).
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-414-0707-3 : € 8.50 (A)   B0216995

Olink, Hans
De koeriers van Moskou : over communisten, spionnen en saboteurs tijdens de Koude Oorlog / Hans Olink. - Amsterdam : Aksant, 2002. - IX, 111 p. : ill. ; 21 cm
Uitg. in samenw. met VPRO.
Met lit. opg.
ISBN 90-5260-027-9 : € 16.25   B0216943

Picasso, Marina
Mijn grootvader Picasso / Marina Picasso ; vert. [uit het Frans] door Nini Wielink ; [geschreven in samenw. met Louis Valentin]. - Amsterdam : Arena, cop. 2002. - 189 p., [16] p. foto's : foto's. ; 22 cm
Vert. van: Grand-père. - Paris : Denoël, cop. 2001.
ISBN 90-6974-428-7 geb. : € 17.95   B0217126

Remery, Gaston
Rijk roomsch leven / Gaston Remery. - 1e dr. - Liempde : Kempen Uitgevers, 2002. - 106 p. : foto's. ; 23×23 cm. - (Brabant zoals het was ; [2])
ISBN 90-6657-261-2 : € 20.- (A)
NUR 521/652   B0217245

Saint Aubin de Terán, Lisa
De haciënda : mijn jaren in Venezuela / Lisa St Aubin de Terán ; uit het Engels vert. door Anneke Goddijn. - 8e dr. - [Amsterdam] : Pockethuis, 2002. - 334 p. ; 18 cm
Vert. van: The hacienda : my Venezuelan years. - London : Virago, 1997.
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Meulenhoff, 1998. - (Meulenhoff Editie ; 1673).
ISBN 90-290-7269-5 : € 8.-
NUR 311   B0217119

Smith, Sean
Kylie, de biografie / Sean Smith ; [vert. uit het Engels: Renée de Graaf]. - Rijswijk : Elmar, cop. 2002. - 224 p., [32] p. pl : foto's. ; 24 cm
Vert. van: Kylie confidential. - London : O'Mara, 2002.
Met discogr.
ISBN 90-389-1294-3 : € 17.95   B0217110

Voskuilen, Thijs
Alias Paulus : de grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome / Thijs Voskuilen ; [oorspr. in het Engels geschreven en in het Nederlands vert. door de auteur]. - Amsterdam : Ambo, cop. 2002. - 541 p. ; 23 cm
Met lit. opg.
ISBN 90-263-1781-6 : € 24.90 (A)   B0216921

Zijl, Annejet van der
Anna : het leven van Annie M.G. Schmidt / Annejet van der Zijl. - Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2002. - 478 p., [32] p. pl : foto's. ; 23 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-388-8752-3 geb. : € 29.90 (A)
NUR 321   B0217152

Zondergeld, Gjalt
Geen duimbreed?! : de Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting / Gjalt Zondergeld. - Zoetermeer : Meinema, cop. 2002. - 295 p. : ill. ; 22 cm. - (Historische reeks VU ; dl. 4)
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-211-3867-0 : € 18.- (A)
NUR 695   B0217112

32.

Adams, Simon
Mijn eerste boek over vulkanen / Simon Adams ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 31 p. : ill. ; 28 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5 ; nr. 2)
Vert. van: My best book of vulcanos. - - London : Kingfisher, cop. 2000.
Red.: Karen Dolan, ill.: Rob Jakeway ... [et al.], vert. Sjir Renkens.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 2001. - (Mijn eerste boek over).
Met reg.
ISBN 90-01-55565-9 geb.
ISBN 90-01-55563-2 (set)
€ 14.95 (set) (S)   B0216977

Arnold, Nick
Buitengewoon bijzondere beesten / Nick Arnold ; geïll. door: Tony De Saulles ; [vert. uit het Engels: Annemarie Hormann]. - 4e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Waanzinnig om te weten)
Vert. van: Nasty nature. - London : Scholastic, 1996. - (Horrible science).
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1999.
Met reg.
ISBN 90-206-0505-4 : € 5.95
NUR 253/223   B0222064

Arnold, Nick
Kriebelende kruipertjes / Nick Arnold ; geïll. door Tony De Saulles ; [vert. uit het Engels: Paul van den Belt]. - 3e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - (Waanzinnig om te weten)
Vert. van: Ugly bugs. - London : Scholastic, cop. 1996. - (Horrible science).
1e dr. Nederlandse uitg.: 2000.
Met reg.
ISBN 90-206-0513-5 : € 5.95
NUR 223/253   B0222066

Arnold, Nick
Machtige krachten / Nick Arnold ; geïll. door Tony De Saulles ; [vert. uit het Engels: Paul van den Belt]. - 3e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Waanzinnig om te weten)
Vert. van: Fatal forces. - London : Scholastic, cop. 1997. - (Horrible science).
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 2000.
Met reg.
ISBN 90-206-0512-7 : € 5.95
NUR 259   B0222065

Barbie
Barbie stickerboek sport / [vert. uit het Engels: Simone Ruitenbeek ; fotogr.: Mattel Photo Studio ... et al.]. - 1e dr. - Hoofddorp : Sanoma ; De Meern : Aldipress [distr.], 2002. - 8 p., [6] bl. stickers : ill. ; 28 cm. - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 21)
Vert. van: Barbie fun with sports sticker book. - London : Dorling Kindersley, 2000.
ISBN 90-5855-521-6 : € 4.05   B0216859

Barks, Carl
Donald Duck : avonturen van een wereldberoemde eend / Walt Disney ; [getekend en geschreven door Carl Barks ; vert. uit het Engels]. - Amsterdam : Amsterdam boek, [1975]-.... - dl. : gekleurde ill. ; 28 cm
Vanaf dl. 20 getiteld: Walt Disney's Donald Duck. - Rugtitel: De beste verhalen van Donald Duck. - Vanaf 1976 uitg.: Haarlem : Oberon. - Vanaf 1990 uitg.: Haarlem : De Geïllustreerde Pers. - Vanaf eind 1994: Amsterdam : De Geïllustreerde Pers. - Vanaf 1998 (95) uitg.: Amsterdam : VNU Tijdschriften. - Vanaf 1999: Hoofddorp : VNU Tijdschriften. - Vanaf 2002: Hoofddorp : Sanoma Uitgevers.
Sommige verhalen zijn opnieuw uitgewerkt door Daan Jippes.
Rugtitel dl. 1: De beroemdste verhalen van Donald Duck. - Vanaf dl. 20 staat De beste verhalen van Donald Duck ook op het voorplat.

43: Walt Disney's Donald Duck als krachtpatser / Carl Barks

Dl. 50: "Het goud van piraat Morgan" / Carl Barks

68: Walt Disney's Donald Duck als wespenjager / Carl Barks

70: Walt Disney's Donald Duck als fakkeldrager / Carl Barks

71: Walt Disney's Donald Duck als holbewoner / Carl Barks

113: Walt Disney's Donald Duck als goudhaantje / Carl Barks

Barks, Carl
"Het goud van piraat Morgan" / [getekend door Carl Barks, Jack Hannah ; scenario Bob Karp ; vert. uit het Engels]. - Nieuwe dr. - Hoofddorp : Sanoma ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 68 p. : gekleurde ill. ; 28 cm. - (Walt Disney's Donald Duck ; dl. 50)
Vert. van: Donald Duck finds pirate gold! - New York : Dell, 1942.
Uitg. ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het weekblad Donald Duck.
Omslagtitel: Walt Disney's Donald Duck als jubilaris.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Oberon, 1987.
ISBN 90-5855-535-6 : € 4.50
NUGI 270   B0216883

Barks, Carl
Walt Disney's Donald Duck als fakkeldrager / [getekend en geschreven door Carl Barks ; vert. uit het Engels]. - Nieuwe dr. - [Hoofddorp] : Sanoma ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 48 p. : gekleurde ill. ; 28 cm. - (Walt Disney's Donald Duck ; 70)
Omslagtitel.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : De Geïllustreerde Pers, 1992.
Bevat naast het titelverhaal: Uit het dagboek van Katrien ; Toeristen op oorlogspad ; 2 korte verhalen Donald Duck ; 2 korte verhalen Oom Dagobert ; 1 kort verhaal Willie Wortel. - Oorspr. uitg.: 1964, 1961, 1961, 1956, 1960, 1959, 1959, 1958 en 1960.
ISBN 90-5428-132-4 : € 4.50
NUGI 270   B0216903

Barks, Carl
Walt Disney's Donald Duck als goudhaantje / [getek. en geschreven door Carl Barks ; vert. uit het Engels]. - 1e dr. - [Hoofddorp] : Sanoma Uitgevers ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 48 p. : gekleurde ill. ; 28 cm. - (Donald Duck ; 113)
Omslagtitel.
Bevat: De steen der wijzen (Oom Dagobert) ; Willie Wortel ; De wilde walvisvaart (De jonge woudlopers).
ISBN 90-5855-497-X : € 4.50
NUGI 270   B0217084

Barks, Carl
Walt Disney's Donald Duck als holbewoner / [getekend en geschreven door Carl Barks ; vert. uit het Engels]. - Nieuwe dr. - [Hoofddorp] : Sanoma ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 48 p. : gekleurde ill. ; 28 cm. - (Walt Disney's Donald Duck ; 71)
Omslagtitel.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : De Geïllustreerde Pers, 1992.
Bevat naast het titelverhaal: Donald Duck temt een prairiewolf ; 3 verhalen van Oom Dagobert, 1 van Oma Duck en 1 van Willie Wortel. - Oorspr. uitg.: 1961, 1955, 1955, 1958, 1960, 1958 en 1954.
ISBN 90-5428-142-1 : € 4.50
NUGI 270   B0216904

Barks, Carl
Walt Disney's Donald Duck als krachtpatser / [getek. en geschreven door Carl Barks ; vert. uit het Engels]. - Nieuwe dr. - [Hoofddorp] : Sanoma ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 55 p. : gekleurde ill. ; 28 cm. - (Walt Disney's Donald Duck ; 43)
Omslagtitel.
1e dr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Oberon, 1985. - Eerder verschenen in Donald Duck.
Bevat naast 4 titelloze verhalen: De schoonheidskoningin (Katrien Duck).
ISBN 90-5428-262-2 : € 4.50
NUGI 270   B0216900

Barks, Carl
Walt Disney's Donald Duck als wespenjager / [geschreven en getekend door Carl Barks ; vert. uit het Engels]. - Nieuwe dr. - [Hoofddorp] : Sanoma ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 48 p. : gekleurde ill. ; 28 cm. - (Walt Disney's Donald Duck ; 68)
Omslagtitel.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : De Geïllustreerde Pers, 1992.
Bevat naast verhalen van Willie Wortel, Donald Duck en Oma Duck: Donald Duck naar de Verboden Vallei. - Oorspr. verschenen. in 1957, 1957, 1958, 1961.
ISBN 90-5428-391-2 : € 4.50
NUGI 270   B0216902

Beer, Hans de
Kleine ijsbeer, wat is er mis? / Hans de Beer. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - [28] p. : ill. ; 27 cm. - (Kleuterlijsters ; Winterserie nr. 1)
Licentie-uitg. van: Voorschoten : De Vier Windstreken. - Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage : De Vier Windstreken, 1990. - (Een Vier Windstreken prentenboek).
ISBN 90-01-55586-1
ISBN 90-01-55584-5 (set)
€ 12.- (set) (S)   B0216909

Benton, Michael
Het beste boek over dinosauriërs / Michael Benton ; [ill.: Jim Channel ... et al. ; vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 63 p. : ill. ; 32 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8 ; nr. 1)
Vert. van: The best-ever book of dinosaurs. - London : Kingfisher, cop. 1998.
Omslagtitel: Dinosauriërs. - Vert. is Tjalling Bos.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1999.
Met reg.
ISBN 90-01-55568-3 geb.
ISBN 90-01-55567-5 (set)
€ 19.95 (set) (S)   B0216979

Bierens, Cornel
Schildpad met roos en mes / Cornel Bierens ; [tekstred. Marianne Lahr]. - Rotterdam : NAi Uitgevers ; Eindhoven : Vereniging Vrienden Van Abbemuseum, cop. 2002. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Uitg. op initiatief van de Vereniging Vrienden van Abbemuseum.
Met reg.
ISBN 90-70149-86-9 geb. : € 17.50   B0216677

Bobo
Bobo droomreis : kijk en spelletjesboek / [tek.: Anna Falcetti]. - [Hoofddorp] : Sanoma, cop. 2002. - [40] p. : ill. ; 28 cm. - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 67)
Oorspr. verschenen in het kleuterblad Bobo.
ISBN 90-5855-611-5 : € 3.95   B0216882

Bobo
Bobo sinterklaasboek. - Hoofddorp : Sanoma, cop. 2002. - 39 p. : gekleurde ill. ; 27 cm. - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 64)
Oorspr. verschenen in het kleuterblad Bobo.
ISBN 90-5855-608-5 : € 3.95   B0216881

Boer, Walli de
Prikkie Prik de egel / tekst en ill.: Walli de Boer. - 28e print. - [Groningen] : www.mijneigenboek.nl, 2002. - 27 p. : ill. ; 17×17 cm
Oorspr. uitg.: 2002.
ISBN 90-76958-45-9 in ringband : € 12.-   B0217146

Bouwman, Mies
Rambamboelie / [tekst] Mies Bouwman ; & [ill.] Philip Hopman. - 2e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 2002. - [32] p. : ill. ; 30 cm
1e dr.: 2002.
ISBN 90-216-1505-3 geb. : € 12.95 (A)
NUR 273   B0217157

Brooke, Lauren
Heartland / Lauren Brooke ; [vert. uit het Engels]. - [Alkmaar] : Kluitman, 2001-.... - .. dl. ; 23 cm
Vert. van: Heartland. - New York : Scholastic, 2000-....
Titelvariant: Paardenranch Heartland.

Kiezen / Lauren Brooke

Brooke, Lauren
Kiezen / Lauren Brooke ; [vert. uit het Engels: Sofie de Lint]. - 2e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 157 p. ; 23 cm. - (Heartland)
Vert. van: Taking chances. - New York : Scholastic, cop. 2001. - (Heartland).
1e dr. Nederlandse uitg.: 2002.
ISBN 90-206-2129-7 geb. : € 6.50
NUR 284   B0222004

Burg, Marjoleine ter
De klas van juf Marijke / Marjoleine ter Burg ; met ill. van Wilbert van der Steen. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 90-443-0592-1 geb. : € 12.50
NUR 282   B0217218

Busser, Marianne
Het kerstverhaal / Marianne Busser en Ron Schröder ; met tek. van Alex de Wolf. - 4e dr. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2002. - 22 p. : ill. ; 16×22 cm
1e dr.: 1997.
ISBN 90-269-9031-6 geb. : € 5.99 (A)   B0217204

Busser, Marianne
Liselotje zet haar schoen / Marianne Busser en Ron Schröder ; met ill. van Dagmar Stam. - 7e dr. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2002. - [24] p. : ill. ; 19×21 cm
1e dr.: 1995.
ISBN 90-269-9572-5 geb. : € 7.50 (A)
NUR 275   B0217206

Cabot, Meg
Dagboek van een prinses / Meg Cabot ; vert. [uit het Engels] door Ineke Lenting. - 4e dr. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 258 p. ; 20 cm
Vert. van: The princess diaries. - New York : HarperCollins, cop. 2000.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2001.
ISBN 90-5000-625-6 : € 12.50
NUR 280   B0217174

Cabot, Meg
Prinses in de spotlights / Meg Cabot ; vert. [uit het Engels] door Ineke Lenting. - Amsterdam : Vassallucci, 2002. - 230 p. ; 20 cm
Vert. van: Princess in the spotlights. - New York : HarperCollins, cop. 2001.
Vervolg op: Dagboek van een prinses.
ISBN 90-5000-624-8 : € 12.50
NUR 280   B0217175

Cann, Kate
Kate Cann-trilogie / [vert. uit het Engels: Jetty Zee]. - Alkmaar : Kluitman, 2002. - 3 dl. ; 23 cm

[2]: Samen / Kate Cann

[3]: Twijfels / Kate Cann

Cann, Kate
Samen / Kate Cann ; [vert. uit het Engels: Jetty Zee]. - 2e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 214 p. ; 23 cm. - (Kate Cann-trilogie ; [2])
Vert. van: In the deep end. - London : The Women's Press, cop. 1997.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2002.
ISBN 90-206-2132-7 geb. : € 8.95
NUR 284   B0221997

Cann, Kate
Twijfels / Kate Cann ; [vert. uit het Engels: Jetty Zee]. - 2e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 212 p. ; 23 cm. - (Kate Cann-trilogie ; [3])
Vert. van: Sink or swim. - London : The Women's Press, cop. 1997.
1e dr. Nederlandse uitg.: 2002.
ISBN 90-206-2133-5 geb. : € 8.95
NUR 284   B0221998

Coolwijk, Marion van de
De griezelfilm / Marion van de Coolwijk ; geïll. door Harmen van Straaten. - 5e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 76 p. : ill. ; 19 cm. - (Klavertje vier-serie)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1997.
ISBN 90-206-1672-2 geb. : € 4.50
NUR 281/287   B0222048

Coolwijk, Marion van de
Ik ga lezen / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [18e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 1)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8011-0 geb. : € 4.50
NUR 281/287   B0222058

Coolwijk, Marion van de
Ik lees meer / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [19e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 29 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 2)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8012-9 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222059

Coolwijk, Marion van de
Ik lees nu een verhaal / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [11e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : ill. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 7)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8017-X geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222062

Coolwijk, Marion van de
Lees je mee? / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [17e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 3)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8013-7 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222060

Coolwijk, Marion van de
Lezen is leuk / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [Heerhugowaard] : Kluitman, 1992-.... - 8 dl. : tek. ; 22 cm
Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

1: Ik ga lezen / Marion van de Coolwijk

2: Ik lees meer / Marion van de Coolwijk

3: Lees je mee? / Marion van de Coolwijk

6: Een stapje verder / Marion van de Coolwijk

7: Ik lees nu een verhaal / Marion van de Coolwijk

8: Vier verhalen op een rij / Marion van de Coolwijk

Coolwijk, Marion van de
Een stapje verder / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [12e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : ill. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 6)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8016-1 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222061

Coolwijk, Marion van de
Vier verhalen op een rij / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [11e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 8)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8018-8 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222063

Daniels, Lucy
Gevangen / Lucy Daniels ; [ill.: Judith Lawton ; vert. uit het Engels: Andrea Bijl-de Reus]. - 2e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 124 p. : ill. ; 23 cm. - (Op zoek naar dolfijnen)
Vert. van: Chasing the dream. - London : Hodder Children's Books, cop. 2001. - (Dolphin diaries).
1e dr. Nederlandse uitg.: 2002.
ISBN 90-206-7412-9 geb. : € 6.50
NUR 282   B0222027

Daniels, Lucy
Misty's baby / Lucy Daniels ; [ill.: Judith Lawton ; vert. uit het Engels: Andrea Bijl-de Reus]. - 3e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 119 p. : ill. ; 23 cm. - (Op zoek naar dolfijnen)
Vert. van: Under the stars. - London : Hodder Children's Books, cop. 2000. - (Dolphin diaries).
1e dr. Nederlandse uitg.: 2001.
ISBN 90-206-7411-0 geb. : € 6.50
NUR 282   B0222026

Daniels, Lucy
Op zoek naar dolfijnen / Lucy Daniel ; [vert. uit het Engels]. - [Alkmaar] : Kluitman, 2001-.... - .. dl. ; 23 cm

Gevangen / Lucy Daniels

Misty's baby / Lucy Daniels

De reis begint / Lucy Daniels

De schat / Lucy Daniels

Daniels, Lucy
De reis begint / Lucy Daniels ; [ill.: Judith Lawton ; vert. uit het Engels: Jetty Zee]. - 5e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 115 p. : ill. ; 23 cm. - (Op zoek naar dolfijnen)
Vert. van: Into the blue. - London : Hodder Children's Books, cop. 2000. - (Dolphin diaries).
1e dr. Nederlandse uitg.: 2001.
ISBN 90-206-7407-2 geb. : € 6.50
NUR 283   B0222024

Daniels, Lucy
De schat / Lucy Daniels ; [ill.: Judith Lawton ; vert. uit het Engels: Andrea Bijl-de Reus]. - 3e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 114 p. : ill. ; 23 cm. - (Op zoek naar dolfijnen)
Vert. van: Riding the storm. - London : Hodder Children's Books, cop. 2000. - (Dolphin diaries).
1e dr. Nederlandse uitg.: 2001.
ISBN 90-206-7410-2 geb. : € 6.50
NUR 282   B0222025

Deary, Terry
Die gave Grieken / Terry Deary ; geïll. door: Martin Brown ; [vert. uit het Engels: Mariska Hammerstein]. - 4e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Waanzinnig om te weten)
Vert. van: The groovy Greeks. - London : Scholastic, 1996. - (Horrible histories).
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1998.
Met reg.
ISBN 90-206-0502-X : € 5.95
NUR 242   B0222067

Deary, Terry
Die rare Romeinen / Terry Deary ; geïll. door: Martin Brown ; [vert. uit het Engels en gedeeltelijk uit het Duits: Greet Eijsink]. - 4e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Waanzinnig om te weten)
Vert. van: The rotten Romans. - London : Scholastic, 1994. - (Horrible histories), en: Gedeeltelijke vert. van: Kolossal, die Römer! - Bindlach : Loewe, 1999. - (WahnsinnsWissen).
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1999.
Met reg.
ISBN 90-206-0506-2 : € 5.95
NUR 212/242   B0222071

Dodd, Emma
Beestenboel : speel en leer met de magische muis : leer over vormen, kleuren, nummers en nog veel meer! / [ill.: Emma Dodd ; vert. uit het Engels: J.H. Gever]. - Haarlem : Gottmer, cop. 2002. - [12] p. : ill. ; 30×41 cm
Vert. van: Marvel mouse, animal fun. - Sandvik Innovations, cop. 2000.
Een volledig interactief leer- en speelboek.
ISBN 90-257-3562-2 geb. : € 17.95 (A)
NUR 228   B0217070

Dragt, Annemarie
Sinterklaas-kapoentje / tekst: Annemarie Dragt ; ill.: Freddie Langeler. - 18e dr. - Alkmaar : Kluitman, [2002]. - [24] p. : ill. ; 23×25 cm
1e dr. met versjes van A.B. van Tienhoven: 1928.
ISBN 90-206-8667-4 geb. : € 6.95
NUR 273   B0222070

Dragt, Annemarie
Een veulen voor Kim / Annemarie Dragt ; geïll. door Charlotte Dematons. - 6e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 77 p. : ill. ; 19 cm. - ([Klavertje vier])
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1998.
ISBN 90-206-1704-4 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222050

Dragt, Annemarie
Wat heeft Wampie? / Annemarie Dragt ; geïll. door Charlotte Dematons. - 7e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - ([Klavertje vier])
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1996.
ISBN 90-206-1702-8 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222049

Edens, Yolanda
Balletclub de Zwaantjes / Yolanda Edens. - [Heerhugowaard] : Kluitman, 1994-.... - .. dl. : ill. ; 19 cm
Omslag vermeldt: Tekst met grote letter.
Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

Balletclub de Zwaantjes danst op het feest / Yolanda Edens

Balletclub de Zwaantjes stapt op het ijs / Yolanda Edens

Balletclub de Zwaantjes treedt op / Yolanda Edens

Balletclub de Zwaantjes zoekt danseresjes / Yolanda Edens

Edens, Yolanda
Balletclub de Zwaantjes danst op het feest / Yolanda Edens ; geïll. door Els van Egeraat. - 11e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Balletclub de Zwaantjes) ([Klavertje vier])
1e dr. onder het pseudoniem Bianca de Leeuw: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1989.
ISBN 90-206-1656-0 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222053

Edens, Yolanda
Balletclub de Zwaantjes stapt op het ijs / Yolanda Edens ; geïll. door Els van Egeraat. - 8e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Balletclub de Zwaantjes) ([Klavertje vier])
1e dr. onder het pseud. Bianca de Leeuw: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1992.
ISBN 90-206-1663-3 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222054

Edens, Yolanda
Balletclub de Zwaantjes treedt op / Yolanda Edens ; geïll. door Els van Egeraat. - 11e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Balletclub de Zwaantjes) ([Klavertje vier])
1e dr. onder het pseud. Bianca de Leeuw: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1988.
ISBN 90-206-1654-4 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222051

Edens, Yolanda
Balletclub de Zwaantjes zoekt danseresjes / Yolanda Edens ; geïll. door Els van Egeraat. - 11e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Balletclub de Zwaantjes) ([Klavertje vier])
1e dr. onder het pseud. Bianca de Leeuw: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1989.
ISBN 90-206-1655-2 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222052

Fisscher, Tiny
En dan was ik de ridder / Tiny Fisscher ; met tek. van Wilbert van der Steen. - Amsterdam : Van Goor, cop. 2002. - 52 p. : tek. ; 24×24 cm
ISBN 90-00-03398-5 geb. : € 17.25
NUR 273   B0216686

Geheim
Het geheim van de kerstman / [vert. uit het Engels: Marije Jansen ... et al.]. - 1e dr. - Hoofddorp : Sanoma Uitgevers ; De Meern : Aldipress [distr.], 2002. - 255 p. : gekleurde ill. ; 19 cm. - (Walt Disney's Donald Duck ; pocket 90)
Omslagtitel.
Bevat: Het geheim van de kerstman (Zwarte Magica) ; Humor valt niet te leren (Mickey Mouse) ; De gulle gevers (Donald Duck) ; Goofy en Leo helpen de kerstman ; Een kerstvertelling ; Goofy en het ouderwetse kerstfeest ; Donald Duck in de vallei van de eeuwige lente ; De lange terugreis (Mickey Mouse).
ISBN 90-5855-496-1 : € 4.50
NUGI 270   B0217082

Gianotten, Erna
Cindy danst de zomer door / Erna Gianotten ; geïll. door Liesbeth Vastrick. - 12e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Sterserie)
1e dr. onder het pseud. Suzan Zomers: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1990.
ISBN 90-206-7135-9 geb. : € 4.50
NUR 282   B0222028

Gils, Ad van
Snelle Jelle / Ad van Gils ; geïll. door Dick van de Pol. - 15e dr. - Alkmaar : Kluitman, [2002]. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Suksesserie)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1984. - (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6653-3 geb. : € 4.95
NUR 283   B0222021

Gils, Ad van
Snelle Jelle in de spits / Ad van Gils ; geïll. door Dick van de Pol. - 13e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Suksesserie)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1985. - (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6655-X geb. : € 4.95
NUR 283   B0222022

Gils, Ad van
Snelle Jelle in Oranje / Ad van Gils ; geïll. door Dick van de Pol. - 7e dr. - Alkmaar : Kluitman, [2002]. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Suksesserie)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1998.
ISBN 90-206-6688-6 geb. : € 4.95
NUR 283   B0222023

Gliori, Debi
Ik wil een huis! / Debi Gliori ; [vert. uit het Engels: Martine Schaap]. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2002. - [26] p. : ill. ; 28 cm
Vert. van: Flora's flowers. - London : Orchard Books, cop. 2002.
ISBN 90-269-9609-8 geb. : € 10.99 (A)   B0217250

GP
GP specialreeks. - Nr. 1-.... - [Haarlem] : De Geïllustreerde Pers, 1991-.... - Formaat varieert
Ook o.d.t.: Specialreeks.
Voortz. van: Oberon specialreeks = ISSN 0927-4715.
Uitg. vanaf 1995: Amsterdam : De Geïllustreerde Pers. - Vanaf 1998: Amsterdam : VNU tijdschriften. - Vanaf 1999: Hoofddorp : VNU Tijdschriften. - Vanaf eind 2001: Hoofddorp : Sanoma.
ISSN 0927-4723 = GP specialreeks

Nr. 21 - Barbie stickerboek sport

Nr. 22 - Speel en leer met Disney's Winnie de Poeh: winterweer!

Nr. 23 - Walt Disney's Donald Duck winterboek

Nr. 51 - Harry Potter en de geheime kamer

Nr. 64 - Bobo sinterklaasboek

Nr. 66 - Sesamstraat sinterklaasboek

Nr. 67 - Bobo droomreis

Gunzi, Christiane
Mijn eerste boek over leeuwen, tijgers en andere grote katten / [auteur en red.:] Christiane Gunzi ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 31 p. : ill. ; 28 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5 ; nr. 1)
Vert. van: My best book of big cats. - London : Kingfisher, cop. 2000.
Ill. Martin Knowldon ... [et al.], vert. Sjir Renkens.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 2001. - (Mijn eerste boek over).
Met reg.
ISBN 90-01-55564-0 geb.
ISBN 90-01-55563-2 (set)
€ 14.95 (set) (S)   B0216976

Harry
Harry Potter en de geheime kamer : Harry Potter's magische spreuken sticker-fotoalbum / [vert. uit het Engels]. - 1e dr. - Hoofddorp : Sanoma Uitgevers ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - [10] p., [2] bl. stickers : ill. ; 28 cm. - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 51)
Vert. van: Harry Potter and the chamber of secrets : Harry Potter's magic spells sticker photo album.
ISBN 90-5855-593-3 : € 4.50   B0217083

Hill, Eric
In bytsje oandacht / Eric Hill ; [oers. út it Ingelsk]. - 3e print. - Ljouwert [Leeuwarden] : AFÛK, 2003. - [36] p. : tek. ; 11×13 cm
Vert. van: Puppy love. - London : Ventura, 1984.
1e dr. Friese uitg.: 1984.
ISBN 90-6273-263-1 geb. : € 3.90   B0217236

Hill, Eric
Stip nei de pleats / [tekst en yll.] Eric Hill ; [oers. út it Ingelsk troch Rindert Straatsma]. - 5e print. - Ljouwert [Leeuwarden] : Afûk, 2002. - [20] p. : ill. ; 22 cm
Vert. van: Spot goes to the farm. - London : Ventura, 1985.
1e Friese uitg.: Ljouwert [Leeuwarden] : Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, 1987.
ISBN 90-6273-387-5 geb. : € 11.99   B0217237

Jeffs, Stephanie
Jouw bijbelverhalen / Stephanie Jeffs ; ill.: Graham Round ; vert. [uit het Engels]: Heleen Sytsma-van Loo. - Barneveld : De Vuurbaak, cop. 2002. - 91 p. : ill. ; 21×21 cm
Vert. van: Bedtime bible. - Berkhamsted : AD Publishing, cop. 1999.
ISBN 90-5560-243-4 geb. : € 9.95
NUGI 214   B0217008

Jonge, Harm de
De Vogelrots / Harm de Jonge. - 2e dr. - Amsterdam : Van Goor, 2002. - 145 p. ; 21 cm. - (Juweeltje)
1e dr.: 1992.
ISBN 90-00-03468-X : € 6.95 (A)
NUR 283   B0216869

Juweeltje
Juweeltje. - Amsterdam : Van Goor, 2002-.... - 21 cm

Jonge, Harm de - De Vogelrots

Klaveren, Jacky van
Maaike en Kwispel / Jacky van Klaveren ; geïll. door Harmen van Straaten. - 10e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 78 p. : ill. ; 19 cm. - ([Klavertje vier])
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1988.
ISBN 90-206-1653-6 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222055

Klaveren, Jacky van
Maaike en Kwispel: Een wagen vol baby's / Jacky van Klaveren ; geïll. door Harmen van Straaten. - 6e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - ([Klavertje vier])
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1995.
ISBN 90-206-1665-X geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222057

Klaveren, Jacky van
Maaike en Kwispel: We gaan verhuizen / Jacky van Klaveren ; geïll. door Harmen van Straaten. - 7e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - ([Klavertje vier])
Oorspr. titel: Maaike en Kwispel: Waar gaan we wonen? - Heerhugowaard : Kluitman, 1993.
ISBN 90-206-1660-9 geb. : € 4.50
NUR 282/287   B0222056

Klavertje
Klavertje vier. - [Heerhugowaard] : Kluitman Alkmaar, 1985-.... - 19 cm
Gebonden uitgaves uit de reeks Kluitman kinderpockets.
Omslag vermeldt meestal: Tekst met grote letter, of: Grote letter.
Vanaf 1993 uitg.: [Heerhugowaard] : Kluitman. - Vanaf juli 2000: Alkmaar : Kluitman.

Coolwijk, Marion van de - De griezelfilm

Dragt, Annemarie - Een veulen voor Kim

Dragt, Annemarie - Wat heeft Wampie?

Edens, Yolanda - Balletclub de Zwaantjes danst op het feest

Edens, Yolanda - Balletclub de Zwaantjes stapt op het ijs

Edens, Yolanda - Balletclub de Zwaantjes treedt op

Edens, Yolanda - Balletclub de Zwaantjes zoekt danseresjes

Klaveren, Jacky van - Maaike en Kwispel

Klaveren, Jacky van - Maaike en Kwispel: Een wagen vol baby's

Klaveren, Jacky van - Maaike en Kwispel: We gaan verhuizen

Kleuterlijsters
Kleuterlijsters : kinderboekenreeks voor ouder en kind. - 1998/1-.... - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1998-.... - Formaat varieert
Omslag vermeldt sinds 2002: Lijsters.

Winterserie nr. 1 - Beer, Hans de - Kleine ijsbeer, wat is er mis?

Winterserie nr. 2 - Spang, Günter - De ezel en de os

Winterserie nr. 3 - Weninger, Brigitte - Vrolijk kerstfeest, Paultje!

Kuipers, Ben
Hoe de wereld begon / [tekst] Ben Kuipers ; & [ill.] Ingrid Godon. - Amsterdam : Leopold, cop. 2002. - 28 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 90-258-3738-7 geb. : € 12.95 (A)
NUR 281/273   B0217156

Lasès, Frans
Gansje Gonnie / Frans Lasès [tekst] ; & Herman Brood [ill.]. - Amsterdam [etc.] : Piramide, cop. 2002. - [16] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 90-245-4909-4 geb. : € 9.98 (A)
NUGI 250/280   B0217233

Legendre, Marc
Het screamteam / Marc Legendre. - Antwerpen ; Vianen : The House of Books, cop. 2002. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 90-443-0614-6 : € 13.- (W)
NUR 280   B0217160

Lieshout, Ted van
Gebr. / Ted van Lieshout. - 5e dr. [geb.]. - Amsterdam : Van Goor, 2002. - 118 p. ; 22 cm
1e dr. pbk. ed.: 1996.
ISBN 90-00-03460-4 geb.
ISBN 90-00-03097-8 pbk.
€ 12.50 (A)
NUR 284   B0217231

Metzger, Wolfgang
Myn kraan / [yll.: Wolfgang Metzger ; tekst: Christa Wißkirchen ; oers. út it Dútsk: Gerda van der Wijk]. - 4e print. - Ljouwert [Leeuwarden] : Afûk, 2002. - [12] p. : ill. ; 16×16 cm
Vert. van: Mein Bagger. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag.
1e dr. Friese uitg.: 1996.
ISBN 90-6273-513-4 geb. : € 5.75   B0217163

Metzger, Wolfgang
Myn kypauto / [yll.: Wolfgang Metzger ; tekst: Christa Wißkirchen ; oers. út it Dútsk: Gerda van der Wijk]. - 3e print. - Ljouwert [Leeuwarden] : Afûk, 2002. - [12] p. : ill. ; 16×16 cm
Vert. van: Mein Lastwagen. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag.
1e dr. Friese uitg.: 1997.
ISBN 90-6273-530-4 geb. : € 5.75   B0217162

Postma, Jan
Wolf de speurhond / Jan Postma ; geïll. door Dick van de Pol. - 17e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 111 p. : ill. ; 22 cm
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1980. - (In de vakantie).
ISBN 90-206-2570-5 geb. : € 6.50
NUR 283   B0222001

Postma, Jan
Wolf naar Ameland / Jan Postma ; [ill.: Dick van de Pol]. - 8e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 103 p. : ill. ; 22 cm
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman Alkmaar, 1985. - (In de vakantie).
ISBN 90-206-2577-2 geb. : € 6.50
NUR 283   B0222002

Postma, Jan
Wolf: De bende van de vos / Jan Postma ; geïll. door Dick van de Pol. - 5e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 124 p. ; 22 cm
Boek is niet geïllustreerd.
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1998.
ISBN 90-206-2574-8 geb. : € 6.50
NUR 283   B0222003

Puttock, Simon
De graafmachine / Simon Puttock [tekst] ; en Alison Bartlett [tek. ; vert. uit het Engels door W. Davids]. - Amsterdam : Luister, cop. 2002. - [26] p. : ill. ; 28 cm
Vert. van: Pig's digger. - London : Egmont's Children Books, 2002.
ISBN 90-74892-78-7 geb. : € 11.95
NUR 273   B0217087

Rock, Lois
Kerst komt! : spelenderwijs / tekst: Lois Rock ; vert. [uit het Engels]/bew.: Emmy van den Heuvel ; ill.: Cathy Baxter ; ill. miniboekje en kerststal: Jan Pashley. - [Baarn] : Fontein, cop. 2002. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Vert. van: The little fir tree's busy for Christmas book. - Oxford : Lion Publishing, cop. 1996.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Baarn : Callenbach, 1997.
ISBN 90-261-1863-5 : € 4.98 (A)   B0216959

Roos, H. de
Bravo, Kameleon / door H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten. - 16e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Omslagtitel: Bravo Kameleon!.
1e dr.: Alkmaar : Kluitman, 1963. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6716-5 geb. : € 4.95
NUR 280   B0222009

Roos, H. de
De Kameleon in 't zoeklicht / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 27e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Klassieke Kameleon-serie)
1e dr.: Alkmaar : Kluitman, 1959. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6709-2 geb. : € 4.95
NUR 280   B0222008

Roos, H. de
Kameleon, ahoy! / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 42e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Klassieke Kameleon-serie)
1e dr. geïll. door H. Giesen: Alkmaar : Kluitman, 1951. - (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6702-5 geb. : € 4.95
NUR 280   B0222006

Roos, H. de
Kameleonserie / door H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, 1949-.... - .. dl. : ill. ; 21 cm
Vanaf 1980 uitg.: [Heerhugowaard] : Kluitman Alkmaar. - Vanaf 1992 uitg.: [Heerhugowaard] : Kluitman. - Vanaf juli 2000: Alkmaar : Kluitman.
Vanaf De Kameleon slaat alarm wordt de reeks voortgezet onder de auteursnaam P. de Roos.   M0000546

1: De schippers van de Kameleon / H. de Roos

Roos, H. de
Klassieke Kameleon-serie / door H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten. - [Heerhugowaard] : Kluitman, 1998-.... - .. dl. : ill. ; 21 cm
Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

Kameleon, ahoy! / H. de Roos

De Kameleon in 't zoeklicht / H. de Roos

Speurders met de Kameleon / H. de Roos

Roos, H. de
De schippers van de Kameleon / door H. de Roos ; [ill.: G. van Straaten]. - 55e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Kameleonserie ; 1)
1e dr.: Alkmaar : Kluitman, 1949. - (Kameleonserie ; 1) (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6701-7 geb. : € 4.95
NUR 280   B0222005

Roos, H. de
Speurders met de Kameleon / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 31e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Klassieke Kameleon-serie)
1e dr.: Alkmaar : Kluitman, 1955. - (Zonnebloem serie).
ISBN 90-206-6704-1 geb. : € 4.95
NUR 280   B0222007

Schwartz, Betty Ann
Wat zit er in een regenboog? : een boek met toverlinten / tekst Betty Ann Schwartz ; tek. Dona Turner ; [vert. uit het Engels]. - 4e dr. - Houten : Kitt, 2002. - [16] p. : ill. ; 19 cm
1e dr. Nederlandse uitg.: Houten : Van Reemst, 2000. - Oorspr. uitg.: Santa Monica, CA : Piggy Toes Press, cop. 2000.
ISBN 90-410-0927-2 geb. : € 7.99 (A)   B0217247

Sesamstraat
Sesamstraat sinterklaasboek / [tek.: Stef de Reuver ... et al. ; foto's: Kippa ... et al. ; tekst: Eric Hercules ... et al.]. - [Hoofddorp] : Sanoma, cop. 2002. - 41 p. : gekleurde ill. ; 27 cm. - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 66)
Sesamstraat 123.
Uitg. in samenw. met Sesame Workshop.
ISBN 90-5855-610-7 : € 4.05   B0216884

Slee, Carry
Spijt! / Carry Slee. - 19e dr. - Amsterdam : Prometheus Kinderboeken, 2002. - 144 p. ; 22 cm
1e dr.: Houten : Van Holkema & Warendorf, 1996.
ISBN 90-6494-071-1 geb. : € 11.99 (A)
NUR 284   B0217097

Spang, Günter
De ezel en de os : een kerstverhaal van Günter Spang / met ill. van Loek Koopmans ; [vert. uit het Duits]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - [29] p. : ill. ; 27 cm. - (Kleuterlijsters ; Winterserie nr. 2)
Vert. van: Ochs und Esel. - Gossau, Zürich : Nord-Süd Verlag, cop. 2001.
Vert. door Roos Gerritse.
Licentie-uitg. van: Voorschoten : De Vier Windstreken. - Oorspr. uitg.: Voorschoten : De Vier Windstreken, 2001.
ISBN 90-01-55585-3
ISBN 90-01-55584-5 (set)
€ 12.- (set) (S)   B0216908

Speel
Speel en leer met Disney's Winnie de Poeh: winterweer! / [vert. uit het Engels: Tjibbe Veldkamp]. - 1e dr. - Hoofddorp : Sanoma, 2002. - [32] p. : ill. ; 30 cm + Het alfabet van Winnie de Poeh (poster). - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 22)
Winnie de Poeh is gebaseerd op de Poeh-verhalen door A.A. Milne en E.H. Shepard.
ISBN 90-5855-522-4 : € 2.95   B0216895

Steele, Philip
Het beste boek over piraten / Philip Steele ; [ill.: John Batchelor ... et al. ; vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 64 p. : ill. ; 32 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8 ; nr. 3)
Vert. van: The best-ever book of pirates. - London : Kingfisher, cop. 1997.
De vert. is Christel Jansen.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1997.
Met reg.
ISBN 90-01-55570-5 geb.
ISBN 90-01-55567-5 (set)
€ 19.95 (set) (S)   B0216981

Steele, Philip
Het beste boek over ridders / Philip Steele ; [ill.: Julian Baker ... et al. ; vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 63 p. : ill. ; 32 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8 ; nr. 2)
Vert. van: The best-ever book of knights. - London : Kingfisher, cop. 1998.
De vert. is Tjalling Bos.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1999.
Met reg.
ISBN 90-01-55569-1 geb.
ISBN 90-01-55567-5 (set)
€ 19.95 (set) (S)   B0216980

Steele, Philip
Mijn eerste boek over mummies / Philip Steele ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 33 p. : ill. ; 28 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5 ; nr. 2)
Vert. van: My best book of mummies. - London : Kingfisher, cop. 1998.
Red: Camilla Hallinan, ill.: Vanessa Card ... [et al.], vert. Wybrand Scheffer en bew.: Albert Witteveen.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1999. - (Mijn eerste boek over).
Met reg.
ISBN 90-01-55566-7 geb.
ISBN 90-01-55563-2 (set)
€ 14.95 (set) (S)   B0216978

Sterserie
Sterserie. - [Heerhugowaard] : Kluitman Alkmaar, 1987-.... - 20 cm
Voortz. van: Ons genoegen.
Vanaf 1992 uitg.: [Heerhugowaard] : Kluitman. - Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

Gianotten, Erna - Cindy danst de zomer door

Strong, Jeremy - Juf Rommelkont

Stine, R.L.
Een buitenaards drankje / R.L. Stine ; [vert. uit het Engels: Annemarie Dragt]. - 4e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 128 p. ; 22 cm. - (Kippenvel junior)
Vert. van: Brain juice. - New York : Parachute Press, cop. 1998. - (Goosebumps ; series 2000).
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 2000.
ISBN 90-206-2210-2 geb. : € 6.50
NUR 282   B0222000

Stine, R.L.
Kippenvel junior / R.L. Stine ; [vert. uit het Engels]. - [Heerhugowaard] : Kluitman, 1997-.... - .. dl. ; 22 cm
Vanaf juli 2000 uitg.: [Alkmaar] : Kluitman.

Een buitenaards drankje / R.L. Stine

Vertrouw nooit een heks / R.L. Stine

Stine, R.L.
Vertrouw nooit een heks / R.L. Stine ; [vert. uit het Engels: Paul van den Belt]. - 8e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 128 p. : portr. ; 22 cm. - (Kippenvel junior)
Vert. van: Be careful what you wish for. - New York : Parachute Press, cop. 1993. - (Goosebumbs).
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1997.
ISBN 90-206-2203-X geb. : € 6.50
NUR 282   B0221999

Straaten, Harmen van
Ik heb van jou gedroomd vannacht / Harmen van Straaten. - Amsterdam : Leopold, cop. 2002. - [26] p. : ill. ; 21×27 cm
ISBN 90-258-3715-8 geb. : € 12.95 (A)
NUR 273   B0217232

Strong, Jeremy
Juf Rommelkont / Jeremy Strong ; geïll. door Andrea Kruis ; [vert. uit het Engels Annemarie Hormann]. - 8e dr. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Sterserie)
Vert. van: Pandemonium at school. - London : A&C Black, 1990.
1e dr. Nederlandse uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1996.
ISBN 90-206-7168-5 geb. : € 4.50
NUR 282   B0222037

Suksesserie
Suksesserie. - [Heerhugowaard] : Kluitman Alkmaar, 1987-.... - 21 cm
Ook o.d.t.: Kluitman suksesserie.
Gedeeltelijke voortz. van: Zonnebloem serie.
Vanaf 1992 uitg.: [Heerhugowaard] : Kluitman. - Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

Gils, Ad van - Snelle Jelle in de spits

Gils, Ad van - Snelle Jelle

Gils, Ad van - Snelle Jelle in Oranje

Takens, Anne
Het grote boek voor Sinterklaas van Anne Takens / met tek. van Dagmar Stam. - 8e dr. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2002. - 64 p. : ill. ; 32 cm
Keerdruk met: Het grote boek voor Kerstmis. - 62 p.
1e dr.: 1993.
ISBN 90-269-0855-5 geb. : € 17.99 (A)
NUR 227   B0217249

Verroen, Dolf
Een leeuw met lange tanden / Dolf Verroen ; met tek. van Saskia Halfmouw. - 4e dr. - Amsterdam : Van Goor, 2002. - 67 p. : ill. ; 21 cm
1e dr.: Den Haag : Leopold, 1986.
ISBN 90-00-03466-3 : € 6.95 (A)
NUR 282   B0216878

Vriens, Jacques
Dag, Sinterklaasje / [tekst] Jacques Vriens ; [ill.] Dagmar Stam. - 19e dr. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2002. - 64 p. : ill. ; 24 cm
1e dr.: Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1983.
ISBN 90-269-8783-8 : € 4.99 (A)   B0217207

Waanzinnig
Waanzinnig om te weten. - [Heerhugowaard] : Kluitman, 1998-.... - 21 cm
Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

Arnold, Nick - Buitengewoon bijzondere beesten

Arnold, Nick - Kriebelende kruipertjes

Arnold, Nick - Machtige krachten

Deary, Terry - Die gave Grieken

Deary, Terry - Die rare Romeinen

Walt
Walt Disney's Donald Duck. - [Haarlem] : De Geïllustreerde Pers, 1992-.... - .. dl. : gekleurde ill. ; 19 cm
Vanaf 1995 uitg.: Amsterdam : De Geïllustreerde Pers. - Vanaf 1998 (52) uitg.: Amsterdam : VNU Tijdschriften. - Vanaf 1998 (56) uitg.: Hoofddorp : VNU Tijdschriften. - Vanaf 2002 uitg.: Hoofddorp : Sanoma Uitgevers ; De Meern : Aldipress [distr.].

Pocket 90: Het geheim van de kerstman

Walt
Walt Disney's Donald Duck winterboek / [vert. uit het Engels]. - 1e dr. - Hoofddorp : Sanoma ; Utrecht : Aldipress [distr.], 2002. - 144 p. : gekleurde ill. ; 27 cm. - (Specialreeks, ISSN 0927-4723 ; nr. 23)
Rugtitel: Donald Duck winterboek 2003.
ISBN 90-5855-523-2 : € 4.95
NUGI 211   B0216856

Watt, Fiona
Baby gaat in bad / Fiona Watt ; tek.: Rachel Wells ; seriered.: Jenny Tyler ; hoofdontwerper: Mary Cartwright ; vert. [uit het Engels]: Ester Wensing ; red.: Renny van der Deen. - [Londen] : Usborne, cop. 2002. - [16] p. : ill. ; 22×22 cm
Vert. van: Baby's bathtime. - London : Usborne, cop. 1998.
ISBN 90-5457-196-9 geb. : € 8.- [Distr. voor Nederland: Apeldoorn : Maklu]
NUGI 230   B0217067

Welling, Jules
Mat! : het eerste schaakboek / Jules Welling ; [tek.: Jan Jutte]. - 2e dr. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2002. - 95 p. : tek. ; 24 cm
1e dr.: Houten : Van Reemst, 2001.
ISBN 90-269-9670-5 : € 9.75 (A)
NUR 229   B0217205

Weninger, Brigitte
Vrolijk kerstfeest, Paultje! / Brigitte Weninger ; met ill. van Eve Tharlet ; [vert. uit het Duits]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - [30] p. : ill. ; 27 cm. - (Kleuterlijsters ; Winterserie nr. 3)
Vert. van: Fröhliche Weihnachten, Pauli. - Gossau, Zürich : Nord-Süd Verlag, cop. 1998.
Vert. door Roos Gerritse.
Licentie-uitg. van: Voorschoten : De Vier Windstreken. - Oorspr. uitg.: Voorschoten : De Vier Windstreken, 1998.
ISBN 90-01-55587-X
ISBN 90-01-55584-5 (set)
€ 12.- (set) (S)   B0216907

Wereldlijsters
Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5. - [2002] nr. 1-.... - Groningen : Wolters-Noordhoff, 2002-.... - 28 cm
Omslag vermeldt: Lijsters.

Nr. 1 - Gunzi, Christiane - Mijn eerste boek over leeuwen, tijgers en andere grote katten

Nr. 2 - Adams, Simon - Mijn eerste boek over vulkanen

Nr. 3 - Steele, Philip - Mijn eerste boek over mummies

Wereldlijsters
Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8. - [2002] nr. 1-.... - Groningen : Wolters-Noordhoff, 2002-.... - 32 cm
Omslag vermeldt: Lijsters.

Nr. 1 - Benton, Michael - Het beste boek over dinosauriërs

Nr. 2 - Steele, Philip - Het beste boek over ridders

Nr. 3 - Steele, Philip - Het beste boek over piraten

33.

Adams, Simon
Mijn eerste boek over vulkanen / Simon Adams ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 31 p. : ill. ; 28 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5 ; nr. 2)
Vert. van: My best book of vulcanos. - - London : Kingfisher, cop. 2000.
Red.: Karen Dolan, ill.: Rob Jakeway ... [et al.], vert. Sjir Renkens.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 2001. - (Mijn eerste boek over).
Met reg.
ISBN 90-01-55565-9 geb.
ISBN 90-01-55563-2 (set)
€ 14.95 (set) (S)   B0216977

Beer, Hans de
Kleine ijsbeer, wat is er mis? / Hans de Beer. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - [28] p. : ill. ; 27 cm. - (Kleuterlijsters ; Winterserie nr. 1)
Licentie-uitg. van: Voorschoten : De Vier Windstreken. - Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage : De Vier Windstreken, 1990. - (Een Vier Windstreken prentenboek).
ISBN 90-01-55586-1
ISBN 90-01-55584-5 (set)
€ 12.- (set) (S)   B0216909

Benton, Michael
Het beste boek over dinosauriërs / Michael Benton ; [ill.: Jim Channel ... et al. ; vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 63 p. : ill. ; 32 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8 ; nr. 1)
Vert. van: The best-ever book of dinosaurs. - London : Kingfisher, cop. 1998.
Omslagtitel: Dinosauriërs. - Vert. is Tjalling Bos.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1999.
Met reg.
ISBN 90-01-55568-3 geb.
ISBN 90-01-55567-5 (set)
€ 19.95 (set) (S)   B0216979

Coolwijk, Marion van de
Ik ga lezen / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [18e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 1)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8011-0 geb. : € 4.50
NUR 281/287   B0222058

Coolwijk, Marion van de
Ik lees meer / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [19e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 29 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 2)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8012-9 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222059

Coolwijk, Marion van de
Ik lees nu een verhaal / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [11e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : ill. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 7)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8017-X geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222062

Coolwijk, Marion van de
Lees je mee? / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [17e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 3)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8013-7 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222060

Coolwijk, Marion van de
Lezen is leuk / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [Heerhugowaard] : Kluitman, 1992-.... - 8 dl. : tek. ; 22 cm
Vanaf juli 2000 uitg.: Alkmaar : Kluitman.

1: Ik ga lezen / Marion van de Coolwijk

2: Ik lees meer / Marion van de Coolwijk

3: Lees je mee? / Marion van de Coolwijk

6: Een stapje verder / Marion van de Coolwijk

7: Ik lees nu een verhaal / Marion van de Coolwijk

8: Vier verhalen op een rij / Marion van de Coolwijk

Coolwijk, Marion van de
Een stapje verder / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [12e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : ill. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 6)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8016-1 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222061

Coolwijk, Marion van de
Vier verhalen op een rij / tekst Marion van de Coolwijk ; tek. Alex de Wolf. - [11e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2002]. - 30 p. : tek. ; 22 cm. - (Lezen is leuk ; 8)
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman, 1992.
ISBN 90-206-8018-8 geb. : € 4.95
NUR 281/287   B0222063

Gunzi, Christiane
Mijn eerste boek over leeuwen, tijgers en andere grote katten / [auteur en red.:] Christiane Gunzi ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 31 p. : ill. ; 28 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5 ; nr. 1)
Vert. van: My best book of big cats. - London : Kingfisher, cop. 2000.
Ill. Martin Knowldon ... [et al.], vert. Sjir Renkens.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 2001. - (Mijn eerste boek over).
Met reg.
ISBN 90-01-55564-0 geb.
ISBN 90-01-55563-2 (set)
€ 14.95 (set) (S)   B0216976

Kleuterlijsters
Kleuterlijsters : kinderboekenreeks voor ouder en kind. - 1998/1-.... - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1998-.... - Formaat varieert
Omslag vermeldt sinds 2002: Lijsters.

Winterserie nr. 1 - Beer, Hans de - Kleine ijsbeer, wat is er mis?

Winterserie nr. 2 - Spang, Günter - De ezel en de os

Winterserie nr. 3 - Weninger, Brigitte - Vrolijk kerstfeest, Paultje!

Leeuw, Jan de
Standpunt / Jan de Leeuw. - Vernieuwde en geaktualiseerde uitg. - Best : Damon, 1996-.... - .. dl. ; 24 cm
Vanaf 2000 uitg.: Leende : Damon. - Vanaf 2001 uitg.: Budel : Damon.
Oorspr. verschenen in 4 dl.: 1989-1992.

Voor vmbo. - 2001-.... - .. dl. ; formaat varieert

Leerboeken. - Budel : DAMON, 2001-.... - .. dl. ; 22×27 cm

Dl. 3 / [tek.: Mike Zeelen ; foto's: ANP ... et al.]. - Cop. 2002. - 85 p. : ill. ; 22×27 cm
ISBN 90-5573-453-5 geb. : € 16.90
NUR 131   B0221925

Oefenen
Oefenen en sturen / Hans Roelofs ... [et al.]. - 2e dr. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (Skillslab-serie. Voor fysiotherapeutische vaardigheden. Werkcahiers)
1e dr.: Maastricht : Transferpunt Vaardigheidsonderwijs, 2000.
Met lit. opg.
ISBN 90-5931-080-2 : € 10.50 (S)
NUR 894   B0216919

Politiek
Politiek. - Wormerveer : Essener, 2002-.... - .. dl. ; formaat varieert. - (Thema's maatschappijleer voor VMBO. Maatschappijleer 2. Examenkaternen)

Docentenhandleidingen : antwoorden op vragen en opdrachten. - 2002-.... - .. dl. : ill. ; 30 cm

KGT / Bas Schuijt, Marcus Roggeveen, Bob Schuurman ; eindred.: Theo Rijpkema, Theo Schuurman. - Cop. 2002. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 90-76853-40-1 in ringband : € 20.50   B0216906

Basisberoepsniveau / Bas Schuijt, Marcus Roggeveen, Bob Schuurman ; eindred.: Theo Rijpkema, Theo Schuurman. - Cop. 2002. - 41 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 90-76853-41-X in ringband : € 20.50   B0216905

Pollemans, Giel
Beleidsterreinen van de lagere overheden / Giel Pollemans, Anton Stapelkamp. - Utrecht : LEMMA, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Oorspr. titel: Beleidstaken lagere overheden. - 2000.
Met reg.
ISBN 90-5189-632-8 : € 19.- (S)
NUR 164   B0216786

Spang, Günter
De ezel en de os : een kerstverhaal van Günter Spang / met ill. van Loek Koopmans ; [vert. uit het Duits]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - [29] p. : ill. ; 27 cm. - (Kleuterlijsters ; Winterserie nr. 2)
Vert. van: Ochs und Esel. - Gossau, Zürich : Nord-Süd Verlag, cop. 2001.
Vert. door Roos Gerritse.
Licentie-uitg. van: Voorschoten : De Vier Windstreken. - Oorspr. uitg.: Voorschoten : De Vier Windstreken, 2001.
ISBN 90-01-55585-3
ISBN 90-01-55584-5 (set)
€ 12.- (set) (S)   B0216908

Steele, Philip
Het beste boek over piraten / Philip Steele ; [ill.: John Batchelor ... et al. ; vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 64 p. : ill. ; 32 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8 ; nr. 3)
Vert. van: The best-ever book of pirates. - London : Kingfisher, cop. 1997.
De vert. is Christel Jansen.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1997.
Met reg.
ISBN 90-01-55570-5 geb.
ISBN 90-01-55567-5 (set)
€ 19.95 (set) (S)   B0216981

Steele, Philip
Het beste boek over ridders / Philip Steele ; [ill.: Julian Baker ... et al. ; vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 63 p. : ill. ; 32 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8 ; nr. 2)
Vert. van: The best-ever book of knights. - London : Kingfisher, cop. 1998.
De vert. is Tjalling Bos.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1999.
Met reg.
ISBN 90-01-55569-1 geb.
ISBN 90-01-55567-5 (set)
€ 19.95 (set) (S)   B0216980

Steele, Philip
Mijn eerste boek over mummies / Philip Steele ; [vert. uit het Engels]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - 33 p. : ill. ; 28 cm. - (Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5 ; nr. 2)
Vert. van: My best book of mummies. - London : Kingfisher, cop. 1998.
Red: Camilla Hallinan, ill.: Vanessa Card ... [et al.], vert. Wybrand Scheffer en bew.: Albert Witteveen.
Licentie-uitg. van: Haarlem : Gottmer. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Haarlem : Gottmer, 1999. - (Mijn eerste boek over).
Met reg.
ISBN 90-01-55566-7 geb.
ISBN 90-01-55563-2 (set)
€ 14.95 (set) (S)   B0216978

Thema's
Thema's maatschappijleer voor VMBO. - Wormerveer : Essener, 2001-.... - .. dl. ; formaat varieert

M aatschappijleer 2. - 2002-.... - .. dl. ; formaat varieert

Examenkaternen. - 2001-.... - .. dl. ; formaat varieert

Politiek

Verzorging
Verzorging voor jou. - 2e dr. - Den Bosch : Malmberg, 1998-.... - .. dl. ; formaat varieert

Vmbo (vm), mavo/havo/vwo. - 1999-.... - .. dl. ; formaat varieert

Docentendisk. - 2e opl. - [2002]. - 1 cd-rom. : kleur, geluid.
Titel van label. - Tussentitel van omslag. - Deelaanduiding op label: vmb (vm) en mhv.
1e dr.: 2000.
Systeemeisen: Pc; processor: 80486 DX 66 MHz (aanbevolen: Pentium processor 133 MHz); intern geheugen 8 MB (aanbevolen: 16 MB); Windows 95 (aanbevolen: Windows 95 of 98); benodigde vrije schijfruimte 0.5 MB (bij compacte installatie) maximaal (bij volledige installatie): zie bestand leesmij.txt op de cd-rom; schermresolutie: 640×480, 256 (aanbevolen: hoge kleuren 16 bits); 4-speed cd-rom-speler (aanbevolen: 8-speed cd-rom-speler).
ISBN 90-208-8969-9 : € 64.50   B0211113

Vmbo
Vmbo gt Duits examenbundel .... - Utrecht [etc.] : ThiemeMeulenhoff, 2002-.... - .. dl. ; 24 cm
Gedeeltelijke voortz. van: Mavo Duits examenbundel ....

2002/2003 : leesstrategieën met voorbeelden, woordenboekgebruik met voorbeelden, 31 examenteksten [9c/22d]+ examen 2001-II - met woordenlijst, 34 examenteksten [15c/19d]+ examen 2001-I - met uitwerkingen, 1 integraal examen met antwoorden+ examen 2002-I zonder antwoorden / J. Schoeman. - 1e dr., 2e opl. - [2002]. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Gemengde leerweg, theoretische leerweg. - Omslag vermeldt tevens: Onderwijspers.
1e dr.: 2002.
ISBN 90-06-07123-4 : € 12.50   B0217085

Weninger, Brigitte
Vrolijk kerstfeest, Paultje! / Brigitte Weninger ; met ill. van Eve Tharlet ; [vert. uit het Duits]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, [2002]. - [30] p. : ill. ; 27 cm. - (Kleuterlijsters ; Winterserie nr. 3)
Vert. van: Fröhliche Weihnachten, Pauli. - Gossau, Zürich : Nord-Süd Verlag, cop. 1998.
Vert. door Roos Gerritse.
Licentie-uitg. van: Voorschoten : De Vier Windstreken. - Oorspr. uitg.: Voorschoten : De Vier Windstreken, 1998.
ISBN 90-01-55587-X
ISBN 90-01-55584-5 (set)
€ 12.- (set) (S)   B0216907

Wereld
De wereld in getallen. - [3e, herz. versie]. - Den Bosch : Malmberg, 2001-.... - .. dl. ; formaat varieert
Oorspr. uitg.: 1981-1991.

Computerprogramma's. - 2002-.... - .. dl.

4 / [auteur: Emile ter Steege ; programmaontwikkeling: Landis Interactive Media]. - Versie 1.0. - Cop. 2002. - 1 cd-rom. + licentiediskette + handleiding (40 p.)
Titel van label.
Systeemeisen: Pc; Intel Pentium-processor, 60 Mhz (aanbevolen: Pentium 120-processor); 16 MB intern geheugen (32 Mb intern geheugen); Windows 95 en hoger; SVGA-beeldscherm met resolutie van 640×480 beeldpunten en 256 kleuren; 4-speed cd-romspeler; 8-bits geluidskaart (compatibel met Soundblaster); draait met de juiste licentie op zowel een Novell- als een NT-netwerk.
Prijs bepaald op het leerlingenaantal. Bij 200-249 leerlingen: € 70.- p.j.; na het 8 jaar verlenging voor onbeperkte tijd: € 1.-. Standaard 3 cd-rom's; extra cd-rom's bijbestellen: € 6.-
ISBN 90-208-4350-8 (stand-aloneversie+licentiediskette+handleiding)
ISBN 90-208-4360-5 (stand-aloneversie)
ISBN 90-208-4370-2 (netwerkversie+licentiediskette+handleiding)
ISBN 90-208-4377-X (handleiding)   B0217130

Wereldlijsters
Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 3-5. - [2002] nr. 1-.... - Groningen : Wolters-Noordhoff, 2002-.... - 28 cm
Omslag vermeldt: Lijsters.

Nr. 1 - Gunzi, Christiane - Mijn eerste boek over leeuwen, tijgers en andere grote katten

Nr. 2 - Adams, Simon - Mijn eerste boek over vulkanen

Nr. 3 - Steele, Philip - Mijn eerste boek over mummies

Wereldlijsters
Wereldlijsters. Informatieve reeks voor scholieren van groep 5-8. - [2002] nr. 1-.... - Groningen : Wolters-Noordhoff, 2002-.... - 32 cm
Omslag vermeldt: Lijsters.

Nr. 1 - Benton, Michael - Het beste boek over dinosauriërs

Nr. 2 - Steele, Philip - Het beste boek over ridders

Nr. 3 - Steele, Philip - Het beste boek over piraten

36.

Schubert, Ingrid
There's always room for one more / Ingrid and Dieter Schubert ; [transl. from the Dutch]. - 1st ed. - Asheville, North Carolina : Front Street, Lemniscaat, cop. 2002. - [28] p. : ill. ; 27 cm
Vert. van: Er kan nog meer bij. - Rotterdam : Lemniscaat, 2001.
ISBN 1-886910-77-4 geb.   B0221994

37.

Barberio, Salvatore
Turbo conversatie Italiaans / [Salvatore Barberio]. - [Vianen : La Pantala Microsoft], cop. 2002. - 1 cd-rom.
Titel van label.
Systeemeisen: Pc; tekst-editors van DOS-Windows; sound card; webbrowser (Explorer/Netscape).
ISBN 90-71615-21-9 : € 15.-   B0221974

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek Duits Nederlands Nederlands Duits / [onder hoofdred. van H.L. Cox]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek Nederlands-Duits. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998, en: Van Dale groot woordenboek Duits-Nederlands. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998.
Titel afkomstig van label. - Nederlands- en Duitstalig met Nederlandse handleiding.
Rugtitel: Duits Nederlands Nederlands Duits.
Systeemeisen: Pc; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-467-5 : € 139.-
NUR 046   B0216398

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek Engels Nederlands Nederlands Engels / [onder hoofdred. van W. Martin ... et al.]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek Nederlands-Engels. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998, en: Van Dale groot woordenboek Engels-Nederlands. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998.
Titel afkomstig van label. - Nederlands- en Engelstalig met Nederlandse handleiding.
Rugtitel: Engels Nederlands Nederlands Engels.
Systeemeisen: Pc; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-465-9 : € 139.-
NUR 046   B0216399

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek Frans Nederlands Nederlands Frans / [onder hoofdred. van P. Bogaards]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek Nederlands-Frans. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998, en: Van Dale groot woordenboek Frans-Nederlands. - 3e dr. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 1998.
Titel afkomstig van label. - Nederlands- en Franstalig met Nederlandse handleiding.
Rugtitel: Frans Nederlands Nederlands Frans.
Systeemeisen: PC; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-466-7 : € 139.-
NUR 046   B0216397

Dale, ... van
Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands / [onder hoofred. van P.G.J. van Sterkenburg]. - Versie 2.0. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, cop. 2002. - 1 cd-rom. : kleur. + handleiding (4 p.). - (Van Dale grote woordenboeken op cd-rom)
Gebaseerd op: Van Dale groot woordenboek van hedendaags Nederlands. - 3e dr. - Utrecht : Van Dale Lexicografie, 2002.
Titel afkomstig van label. - Nederlandstalig.
Rugtitel: Hedendaags Nederlands.
Systeemeisen: Pc; IBM of compatible 486 DX; 32 MB intern geheugen; Windows 95/98/ME/XP of Windows NT/2000 (NT5)/XP; 10 MB vrije ruimte op harde schijf; 256 kleuren (S)VGA beeldscherm; cd-romspeler; integratie met Word 97 en hoger.
ISBN 90-6648-464-0 : € 76.50
NUR 046   B0216396

Dale, ... van
Van Dale grote woordenboeken op cd-rom. - Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie, 2002-.... - 4 dl.

Van Dale groot woordenboek Duits Nederlands Nederlands Duits / ... van Dale

Van Dale groot woordenboek Engels Nederlands Nederlands Engels / ... van Dale

Van Dale groot woordenboek Frans Nederlands Nederlands Frans / ... van Dale

Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands / ... van Dale